Aylin TUTGUN ÜNAL

YOUTUBE KULLANICISI Z KUŞAĞININ SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE TERCİHLERİNİN İNCELENMESİ

AN INVESTIGATION OF SOCIAL MEDIA USAGE HABITS AND PREFERENCES OF YOUTUBE USER GENERATION Z

İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi

2019-Cilt: 8 - Sayı: 16

61-85

Z kuşağı, sosyal medya, youtube, youtuber, çocuklar

generation z, social media, youtube, youtuber, kids

9254

Benzer Makaleler

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖZÜNDEN YENİ DÖNEM KANAAT ÖNDERLERİ SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ ARAŞTIRMASI-SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Funda İNCE BAKİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDE SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNİN ROLÜ YOUTUBERLAR ÖRNEĞİ

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Pelin YOLCU

Y Kuşağının Markaların Sosyal Medya Kullanımlarına İlişkin Algılarının Marka Değeri Üzerindeki Etkisi: Giyim Markaları Üzerine Bir Araştırma

Yaşar Üniversitesi E-Dergisi

Vehbi GORGULU, Cansu DEĞERLİ

Sağlıkta Yapay Zekâ ve Robotlar Hakkında Kimler Ne Düşünüyor? Kuşaklar Üzerine Bir Araştırma

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Şaban Alkın BOZKURT, Haydar HOŞGÖR

Türkiye'de Giyilebilir Teknoloji Ürünleri Pazarı ve Kullanımına İlişkin Nitel Bir Araştırma

İstanbul Ticaret Üniversitesi Girişimcilik Dergisi

Özlem ÇULHAGİL KIR, Figen YILDIRIM

Küçük Çocukların Sosyal Becerileri ile Sosyal Duygusal İyi Oluş Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Journal of Sustainable Education Studies

Hülya GÜLAY OGELMAN, Döne KAHVECİ

YOUTUBER’LARIN KİŞİSEL MARKALAMANIN 7C’Sİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Gülşah KARSLI, Sevtap ÜNAL

TÜRKİYE’DE SOSYAL DEVLETE İLİŞKİN ALGILAMAYI DÖNÜŞTÜRME ARACI OLARAK “SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARI”

Memleket Siyaset Yönetim

Fulya AKYILDIZ