Benzer Makaleler

ISO 500 LİSTESİNDEKİ İŞLETMELERİN İNTERNET SİTELERİNİN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI AÇISINDAN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Istanbul Management Journal

Rıza DEMİR, Altan DOĞAN, Talha DEMİRBAŞ, Hüseyin Talha DEMİRBAŞ

İnsan Kaynakları Yönetiminde İşgören Bulma ve Seçme: Çınar Hotel Uygulaması

Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi

Abdurrahman Benli, Levent Şahin

Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi ile Lojistik Sektöründeki İdeal Satış Personeli Profiline Ulaşmak: Uluslararası Bir Lojistik Firma Örneği

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

Özgür KABADURMUŞ, Duygu DEMİRELÖZ

KAMU YÖNETİMİ TAŞRA TEŞKİLATLARINDA ÇALIŞAN MEMNUNİYETLERİNİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: İZMİR SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ

Yaşar Üniversitesi E-Dergisi

Rasim AKPINAR

İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Dönem: Yetenek Yönetimi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi

Nihat ALAYOĞLU

İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARIYLA ÖRGÜTSEL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ ARAŞTIRMAYA YÖNELİK BİR İNCELEME

İzmir İktisat Dergisi

OYA ERDİL, LÜTFİ HAK ALPKAN, LEVENT BİBERİNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARIYLA ÖRGÜTSEL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ

İŞLETMELERDE UYGULANAN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE VERİTABANI KULLANIMININ ÖNEMİ

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

M. Hanefi CALP

Organizasyonlarda İş Etiğinin Kurumlaşmasında İnsan kaynakları Yönetiminin Rolü

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Serap BENLİGİRAY