Berna AYAZ

Manyas-Gönen ve Erdek’ten Tespit Edilen Halk Hekimliği Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme

An Assessment on The Folk Medicine Practices from Manyas-Gonen and Erdek

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

2021-Cilt: 4 - Sayı: 1

69-80

Halk hekimliği, Tıbbi Folklor, Ocak, Sağaltma, Manyas, Gönen, Erdek

Folk Medicine, Medical Folklore, Health Center, Treatment, Manyas, Gönen, Erdek

7219