Leman KAYAHAN, C. Erdem HEPAKTAN

Türkiye’de Elektronik Ticaret Hacmini Etkileyen Faktörlere İlişkin Var Analizi (2005-2015)

Var Analysis Related to the Factors That Affects the Electronic Trade Volume in Turkey (2005-2015)

Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2016-Cilt: 2 - Sayı: 4

159-190

E-ticaret, , Türkiye, , İnternet, , VAR Analizi.

E-commerce, Turkey, , Internet, , VAR Analysis

7018