Vertebral kordoma: Olgu sunumu

Bu makale kordomanın radyolojik-histolojik tanı kriterlerini değerlendirmek üzere, bu tümörlerdeki radyolojik ve patolojik özelliklerin gözden geçirilmesini konu almaktadır. Ağrı, spinal kord ve sinir kök basısı semptomları veren vertebral kordoma olgularında radyolojik patern genellikle lizis ve kalsifikasyondur. 64 yaşında kadın hastada L1 vertebra korpusuna sınırlı mikst destrüktif değişimler ve yumuşak doku komponenti olan vakanın postoperatif histolojik tanısı kordoma olarak tanımlandı. Kordomaların histolojik ayırıcı tanısını yapabilmek için inamunohistokimyasal yöntemlerden yararlanılmaktadır. Vakamıza uygulanan sitokeratin, EMA ve S-100 antikorları pozitif bulunmuş olup CEA negatiftir. Vertebral lokalizasyonun nadir olması nedeniyle vaka radyolojik ve histolojik olarak sunulmuştur.

Vebtebral chordoma: A case report

This article is based upon a review of the clinical, radiologic and pathologic features for assessing the diagnostic criteria of chordomas. Cases with vertebral chordoma, having nerve stem, and spinal chord compression symptoms and pain usually show the radiologic pattern of lysis and calcification. A female patient of age 64 with soft tissue component and destructive changes limited in the corpus of L1 vertebra had chordoma diagnosis after postoperative histologic research. Immunohistochemistry is used for histologic diagnosis of chordomas. Cytokeratin, EMA and S-100 antibodies were positive in our case and CEA stained negative. This case is presented radiologic and histologically because of its rare vertebral localisation.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1301-2581
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2018

288 51