Tuba uterinanın adenomatoid tümörü (Olgu sunumu)

Bir aydır süren vajinal kanama yakınmasıyla başvuran 46 yaşındaki hastaya probe küretaj ile basit atipisiz endometrial hiperplazi tanısı koyularak total abdominal histerektomi ve bilateral salpingoooferektomi uygulanmıştır. Ameliyat materyalinde, sol tubanın fimbrial ucunda rastlantısal olarak adenomatoid tümör saptanmıştır. Olgu, adenomatoid tümörün görece seyrek bir lezyon olması ve damar kökenli ya da epitelyal tümörler ile karşılabilmesi nedeniyle sunulmaya değer bulunmuştur. Olgu aracılığıyla literatür eşliğinde adenomatoid tümörün tartışmalı histogenezine değinmek amaçlanmıştır

Adenomatoid tumor of the fallopian tube (Case report)

A 47-year-old-woman with complaint ofvaginal bleeding for a month was diagnosed as simple endometrial hyperplasia on curettage specimen. Adenomatoid tumor was incidentally detected at fimbrial end of the left fallopian tube on total abdominal hysterectomy and bilateral salpingooopherectomy material. Since adenomatoid tumor is a relatively rarely seen entity and occasionally it can be misdiagnosed as a tumor with vessel origin or an epithelial tumor , the case has been thought to deserve to be presented. We have also commented on the histogenesis of the adenomatoid tumor in the light of the literature.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1301-2581
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2018

264 50