Trakeal transplantasyon modelinde immunosupresyonun epitelyal canlılık ve ultrastrüktüral etkileri

Heterotopik trakeal allograflar ratların batınlarına omentopeksi ile implante edildi. Bir gruba siklosporin 15 mg/kg, diğer gruba siklosporin 15 mg/kg + metilprednizolon 2 mg/kg intraperitoneal olarak 15 gün boyunca uygulandı. Onbeş gün sonra sakrifiye edilen ratlarda ışık mikroskobunda trakeal epitelin canlılık derecesi skorlandı ve epitel kalınlıkları ölçüldü. Elektron mikroskobunda ise trakeal epitel hücrelerindeki ultrastrüktürel değişiklikler ve buna göre aktivasyonları belirlendi. Tek başına siklosporin ile immünsupresyon uygulanan ratlardaki trakeal epitel hücrelerinin canlılık derecesi, epitel kalınlığı ve ultrastrüktürel olarak aktivasyonları, kombine immünsupresyon uygulanan gruba (p=0,034) ve diğer kontrol gruplarına (p=0,039) göre daha yüksek oranda tespit edildi.

Effects of immunosuppression on epithelial viability in tracheal transplantation model

Heterothopic tracheal allografts were implanted into the abdomen of rats with omentopexy. Cyclosporin 15 mg/kg and cyclosporin 15 mg/kg + methylprednisolone 2 mg/kg were given into peritonerun for 15 days in different groups. Tracheal epithelial viability was scored and epithelial thickness was measured in light microsccopy after 15th day sacrifice. Ultrastructural features and activities of tracheal epithelial cells were examined. Tracheal epithelial viability in cyclosporin immunosupressed rats and ultrastructural activity were find to be higher than combined immunosupressed group (p=0,034) and other control groups;(p = 0,039.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1301-2581
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2018

91 18

Sayıdaki Diğer Makaleler

Kronik viral hepatitlerde demir depolanması ve histolojik aktivite indeksi ile ilişkisi

Levent YILDIZ, İlkser AKPOLAT, Sancar BARIŞ, Mustafa BAKIRTAŞ, Filiz KARAGÖZ, Bedri KANDEMİR

Nesidioblastosis: Bir otopsi olgusu

Sema ÖZUYSAL, Öztürk Hülya TÜREYEN, Ömer YERCİ, Nilgün KÖKSAL, Şahsine TOLUNAY

İntraduktal karsinomu sınıflandırmada ve invaziv duktal karsinomu grade' lemede kullanılan sistemlerin gözlemciler arası tekrarlanabilirliği

Nilgün KAPUCUOĞLU, Gülgün KOÇAK, Işın PAK

Yüzey epiteli kaynaklı over kanserlerinde nicel patolojik prognostik faktörlerin değerlendirilmesi

Ayhan ÖZCAN, Bülent CELASUN, Müfit Cemal YENEN, Murat DEDE, Saffet DİLEK

Vertebral kordoma: Olgu sunumu

Şemsi ALTANER, FİLİZ ÖZYILMAZ, Bilge ÇAKIR, A. Kemal KUTLU

Kronik hepatitin skorlanmasında intraobserver ve interobserver farklılıklar

Şükrü YILDIRIM, Dilaver DEMİREL, Hüseyin BALOĞLU, Hakan CİNGİL, NUSRET ERDOĞAN, Yusuf ERSAL, Hakan ÇERMİK

Trakeal transplantasyon modelinde immunosupresyonun epitelyal canlılık ve ultrastrüktüral etkileri

Yener YÖRÜK, Selçuk KÖSE, Latife CANDAN, Gülara HÜSEYNOVA

Kemik iliği biyopsilerinde myelofibrozisin varlığı ve derecelendirilmesi

Sare KABUKÇUOĞLU, Ülkü ÖNER, Özgül PAŞAOĞLU, Emine DÜNDAR, Zafer GÜLBAŞ, Ertuğrul ÇOLAK

Metaplastik meme karsinomları

Ediz TUTAR, A. Işın DOĞAN, Gülnur GÜLER, CENK SÖKMENSÜER, Fatma Hüsniye DİLEK

Gastrointestinal sistem lezyonlarının tanısında sitolojinin yeri

Ömer YERCİ, Selim GÜREL, Gülaydan FİLİZ, Balaban Şadıman ADIM, Yusuf KARAASLAN, Enver DOLAR, Ediz DALKILIÇ