Tiroid glandında epiteloid angiosarkoma ile anaplastik karsinomanın ayırıcı tanısındaki güçlükler (Bir olgu nedeniyle)

Bu çalışmada, altmış yaşındaki erkek hastada morfolojik ve immunohistokimyasal olarak endotelyal farklılaşma gösteren bir malign tiroid tümörü olgusu sunulmuştur. Epiteloid görünümlü neoplastik hücrelerde Q BEND/10 ve yüksek molekül ağırlıklı keratine (AE3) karşı belirgin immunoreaktivite saptanmıştır. Tiroid glandının primer anjiosarkomu tartışmalı bir kavramdır. Bazı araştırmacılar, bu tümörlerin çoğunun anaplastik karsinoma olduğunu ileri sürmektedir. Bizim olgumuzda bulgular epiteloid anjiyorsarkoma tanısını desteklemektedir.

Difficulties of differential diagnosis between epithelioid angiosarcoma and anaplastic carcinoma in thyroid gland

In this study, a case of a malignant thyroid tumor in a 60 years old male man presented. The tumor showed morphological and immunohistochemical evidence of endothelial differantiation Strong immunoreactivity for both Q BEND/10 and high molecular weight keratin (AE3) in neoplastic cells with epitheloid apperance have been detected. Primary angiosarcoma of the thyroid is a controversial subject. Some authors contend that most of these tumors were anaplastic carcinomas. In our case, the findings support a diagnosis of epithelioid angiosarcoma.

Kaynak Göster