Tekrarlayan kalsifiye epitelial odontojenik tümör

Kalsifiye epitelial odontojenik tümör, daha çok mandibulada görülen, düzensiz sınırlı, lokal invazyon gösteren bir intraosseöz odontojenik neoplazmdır. Oldukça yavaş gelişen ve ender görülen bu tümör, skuamoid görünümlü polihedral hücreler ve amiloid benzeri madde birikim ile karakterlidir. Amiloid benzeri maddenin kalsifikasyonu, lezyonun en önemli bulgularındadır ve radyolojik olarak tümörün düzensiz radyoopak alanlar halinde görülmesine neden olur. Klinik olarak; ameloblastoma, dentigeröz kist ve osteosarkoma gibi lezyonlarla karıştırılabilecek büyük kitleler meydana getirebilir. Bu çalışmada, 20 ve 13 yıl önce iki kez opere edilen, yaklaşık 10 cm çapında intraosseöz mandibula kitlesi oluşturan, kalsifiye epitelial odontojenik tümör olgusu sunulmuş; klinikopatolojik bulgular, literatür bilgileri ışığında gözden geçirilmiştir.

Recurring calcifying epithelial odontogenic tumor

Calcifying epithelial odontogenic tumor is an intraosseous odontogenic neoplasm which is seen particularly in the madibulae. It shows poor demarcation and local invasion. This rare tumor grows rather slowly, and it is characterized by polyhedral cells with squamoid appearance and by accumulation of amiloid-like material. Calcification of the amiloid-like material is one of the most important findings of the lesion, and is responsible for the irregular radiopaque areas radiologically. Clinically, it may form large masses which can be confused with lesions such as ameloblastoma, dentigerous cyst and osteosarcoma. In this study, a case of calcifying epithelial odontogenic tumor is presented, and the clinicopathologic findings are discussed in the light of the previous reports.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1301-2581
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2018

272 50

Sayıdaki Diğer Makaleler

Endometrial adenokarsinomlarda p53 protein (Tümör baskılayıcı gen) ekspresyonu ve grade ile ilişkisi

Sema ZERGEROĞLU, Tayfun GÜNGÖR, Oya GÖKMEN

Malpraktis iddialarında otopsinin önemi: Bir olgu sunumu

M.Hakan ÖZDEMİR, Necmi ÇEKİN, Mete K. GÜLMEN

Overin granular hücreli tümörü

B. Handan ÖZDEMİR, Sema ZERGEROĞLU, Tayfun GÜNGÖR, Oya GÖKMEN

Tiroid hürtle hücreli adenomu zemininde gelişen papiller endotelial hiperplazi

Nazan BOZDOĞAN, Arzu ENSARİ

Testisin malign lenfomaları

Gülnur GÜLER, Gülçin ALTINOK, Ayşegül ÜNER, İsmail ÇELİK, Arzu SUNGUR, Haluk ÖZEN

Tiroid glandında epiteloid angiosarkoma ile anaplastik karsinomanın ayırıcı tanısındaki güçlükler (Bir olgu nedeniyle)

Ayhan ÖZCAN, Aziz AKSU, Bülent CELASUN, Rıfkı FİNCİ

Tekrarlayan kalsifiye epitelial odontojenik tümör

Murat DEMİRİZ, Ömer GÜNHAN, Fehmi DÖNER, Harun DOĞRU, Salih DEVECİ, Rıfkı FİNCİ

10 feokromositom olgusunun MIB-1/Ki-67 profili

CENK SÖKMENSÜER, Can İLYAS, Önder BOZDOĞAN, Figen SÖYLEMEZOĞLU

Plevra biyopsilerinde; reaktif mezotel hiperplazisi, malign mezotelyoma ve adenokarsinom metastazının ayırıcı tanısında immünhistokimya (CEA) ve Ag-NOR metodunun değeri

Şahande ELAGÖZ, Reyhan EĞİLMEZ, Handan AKER

Kolorektal karsinomalarda immünohistokimyasal c-erbB-2, p53, bcl-2 ekspresyonu ile apoptotik, proliferatif indeks ve diğer prognostik faktörler arasındaki ilişki

Ömer YERCİ, Gülaydan FİLİZ, Sema ÖZUYSAL, Selim GÜREL, Tuncay YILMAZLAR, Abdullah ZORLUOĞLU