Primer pulmoner amiloidozis: Olgu sunumu

55 yaşında erkek hasta progresif nefes darlığı yakınmasıyla hastaneye kabul edildi. Akciğer grafisindeki yaygın intristisiyel ve retikülonodüler infiltratif görünüm üzerine tanı amaçlı açık akciğer biyopsisi yapıldı. Mikroskopik inceleme ile primer pulmoner amiloidozis tanısı konuldu. Primer pulmoner amiloidozis, akciğerin oldukça nadir rastlanan interstisiyel hastalıklarından biri olup ayırıcı tanıda mutlaka akla getirilmelidir.

Primary pulmonary amyloidosis: Case report

55-year old patient was admitted to the hospital with the complain of proressive dyspnea. Extensive interstitial and reticulonodular infiltration on chest x-ray necessiated the open lung biopsy for the diagnosis. Histopathologic examination of the biopsy specimens revealed primary pulmonary amyloidosis.Physicians should consider primary pulmonary amyldidosis in the differential diagnosis of intersitial diseases of the lung.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1301-2581
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2018

80 18