Primer epididimis leiomyosarkomu ( Olgu sunumu )

53 yaşındaki hasta sağ testisinde kitle yakınması ile Şanlıurfa Devlet Hastanesi Üroloji kliniğine başvurdu. Fizik muayenede sağ testiste üst pole lokalize sert, nodüler, ağrısız kitle saptandı. Hastaya sağ radikal orşiektomi ve yüksek kord ligasyonu yapıldı. Makroskopik olarak epididimin yerini alan, intakt testis dokusunu aşağıya doğru sıkıştıran sert, nodüler tümöral kitle görüldü. Tümörün histopatolojik incelenmesinde çok sayıda mitoz içeren sarkomatöz yapı izlendi. Immünohistokimyasal olarak aktin, desmin ve vimentin pozitif boyandı. Bu bulgular sonucunda tümöre primer epididimal leiomyosarkom tanısı konuldu. Son derece nadir görülen bir tümör olması nedeniyle olgu, literatür bilgileri eşliğinde klinikopatolojik ve immünohistokimyasal özellikleri ile tartışılarak sunuldu.

Primary epididymal leiomyosarcoma ( A case report )

A 53 year old male patient presented with a mass in his right testis to the urology clinic of Şanlıurfa Government Hospital. On physical examination, a nodular, firm mass located on the upper pole of testis was palpated. The patient was treated with a radical right orchiectomy and high cord ligation. On macroscopic examination, a firm, well circumscribed, white - gray nodular mass with a whorled cut surface was seen. The mass had pushed the intact testis tissue to the lower pole. Histopathologically, a sarcomatous tumor which consisted a lot of atypical mitotic figures was seen. The tumoral mass reacted positively with actin, desmin and vimentin. With these findings, a primary epididymal leiomyosarcoma was diagnosed. Since, these are rare neoplasms, we aimed to present and discuss this case with its clinicopathological and immunohistochemical aspects in the light of literature.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1301-2581
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2018

271 50

Sayıdaki Diğer Makaleler

Gastrointestinal sistem lezyonlarının tanısında sitolojinin yeri

Ömer YERCİ, Selim GÜREL, Gülaydan FİLİZ, Balaban Şadıman ADIM, Yusuf KARAASLAN, Enver DOLAR, Ediz DALKILIÇ

Kronik viral hepatitlerde demir depolanması ve histolojik aktivite indeksi ile ilişkisi

Levent YILDIZ, İlkser AKPOLAT, Sancar BARIŞ, Mustafa BAKIRTAŞ, Filiz KARAGÖZ, Bedri KANDEMİR

Yüzey epiteli kaynaklı over kanserlerinde nicel patolojik prognostik faktörlerin değerlendirilmesi

Ayhan ÖZCAN, Bülent CELASUN, Müfit Cemal YENEN, Murat DEDE, Saffet DİLEK

İntraduktal karsinomu sınıflandırmada ve invaziv duktal karsinomu grade' lemede kullanılan sistemlerin gözlemciler arası tekrarlanabilirliği

Nilgün KAPUCUOĞLU, Gülgün KOÇAK, Işın PAK

Parotis' in benign infantil hemanjiyoendotelyoması ( Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi )

Levent YILDIZ, Mustafa BAKIRTAŞ, İlkser AKPOLAT, Sancar BARIŞ, Filiz KARAGÖZ, Bedri KANDEMİR

Trakeal transplantasyon modelinde immunosupresyonun epitelyal canlılık ve ultrastrüktüral etkileri

Yener YÖRÜK, Selçuk KÖSE, Latife CANDAN, Gülara HÜSEYNOVA

Tıp fakültelerimizdeki patoloji lisans eğitiminin durum değerlendirilmesi

Beyhan DEMİRHAN

Nesidioblastosis: Bir otopsi olgusu

Sema ÖZUYSAL, Öztürk Hülya TÜREYEN, Ömer YERCİ, Nilgün KÖKSAL, Şahsine TOLUNAY

Metaplastik meme karsinomları

Ediz TUTAR, A. Işın DOĞAN, Gülnur GÜLER, CENK SÖKMENSÜER, Fatma Hüsniye DİLEK

Kemik iliği biyopsilerinde myelofibrozisin varlığı ve derecelendirilmesi

Sare KABUKÇUOĞLU, Ülkü ÖNER, Özgül PAŞAOĞLU, Emine DÜNDAR, Zafer GÜLBAŞ, Ertuğrul ÇOLAK