Nöroblastik tümörlerde shimada klasifikasyonunun prognostik öneminin değerlendirilmesi

Çalışmamızda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı'nda 1977-1992 yılları arasında tanı almış 54 adet nöroblastom olgusu Shimada klasifikasyonuna göre değerlendirildi. Histopatolojik bulgulara ek olarak yaş ve mitozun da gözönüne alındığı prognostik gruplamada sağkalım oranları iyi prognostik grupta % 85.7, kötü prognostik grupta % 3 bulundu (p

The prognostic significance of shimada classification in neuroblastic tumors

In our study 54 cases of neuroblastoma diagnosed between 1977-1992 at our department were reevaluated according to Shimada classification. In the prognostic groups, distinguished according to histopathologic features ,age and mitotic activity, the survival rates were 85.7% in, favorable group and 3% in unfavorable group (p<0,001). We assessed interobserver concordance in this classification; the agreement rate was 96.3% in histologic grouping and 100% in prognostic grouping.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1301-2581
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2018

145 23

Sayıdaki Diğer Makaleler

Laringeal kondrosarkom

Sülen SARIOĞLU, Dilek AK, Kutsal YÖRÜKOĞLU, Uğur PABUÇÇUOĞLU

Diabetik ratlarda selenyumun spermatogenezi koruyucu etkisi

Ercüment ULUSOY, İsmail CİNEL, BÜLENT ÖZTÜRK, Leyla MEMİŞ, Ali MEMİŞ, Mesut ÇETİNKAYA

Uterusun osteklastik dev hücreli leiomyosarkoması

Billur ŞAMLI, Şaduman Balaban ADIM, Gülaydan FİLİZ, Ömer YERCİ

Baş boyun lezyonlarında ince iğne aspirasyon sitolojisi ( 584 olgu içeren bir seri )

Canan ERSÖZ, Derya GÜMÜRDÜLÜ, Özlem AYDIN, Melek ERGİN, Fazilet KAYASELÇUK

Benign ve malign papiller tiroid lezyonlarının değerlendirilmesinde epitelyal membran antijen ve S100 protein kullanımı

Elif ÖZER, Banu BİLEZİKÇİ, Muzaffer ÇAYDERE, Hüseyin ÜSTÜN

Nöroblastik tümörlerde shimada klasifikasyonunun prognostik öneminin değerlendirilmesi

Şennur İLVAN, Sergülen DERVİŞOĞLU, Figen AKSOY, İnci YILDIZ, Lebriz SOYCAN

Peritoneal benign kistik mezotelyoma

Ediz TUTAR, CENK SÖKMENSÜER, Ayşegül ÜNER, Mustafa HASBAHÇECİ

Primer genital lenfoma: olgu sunumu

Semin AYHAN, Ali Rıza KANDİLOĞLU, Saliha SOYDAN, Aydın İŞİSAĞ, Ümit SUNGURTEKİN

Mesane tümörünün yüzeyel ve derin tabakalarında PCNA ekspresyonu farkı

Mesut ÇETİNKAYA, Fehmi AKSOY, Öztuğ ADSAN, Sevil GÜNÇE, Ercüment ULUSOY, Murat KOŞAN, Ali MEMİŞ

Sistosarkoma filloideste östrojen ve progesteron reseptörünün varlığı ve önemi

Atilla SORAN, Mükerrem ÇETE, Selda SEÇKİN, Taner KALE, Fehmi AKSOY, Vecihi KUTSAL