Merkel hücreli karsinom (Derinin primer nöroendokrin karsinomu)

Merkel hücreli karsinom (MHK) derinin nadir görülen nöroendokrin tümörüdür. Çalışmamızda sol kaş üzerinde 3 aydır gelişen ağrısız kitleye sahip 66 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Tümör histolojik, immünohistokimyasal ve ultrastrüktürel çalışmalarla epitelyal diferansiyasyon gösteren ve nöroendokrin özelliklere sahip Merkel hücreli karsinom olarak değerlendirildi. Merkel hücreli karsinomun nadir bir antite olması nedeniyle klinik, histopatolojik, immünohistokimyasal ve ultrastrüktürel özellikleri tartışıldı.

Merkel cell carcinoma

Merkel cell carcinoma (MCC) is an unusual tumor of the skin with neuroendocrine features. A 66 years old male admitted with a complaint of painless tumor above his left eyebrow with duration of three months is presented. Histological, immunohistochemical, and ultrastructural studies revealed a neuroendocrine tumor with epithelial differantiation and the tumor was diagnosed as Merkel cell carcinoma. As a rare entity, MCC has been discussed regarding its clinical, pathological, immunohistochemical and ultrastructural features.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1301-2581
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2018

273 50