Meme anjiomatozisi: Olgu sunumu

Memenin vasküler tümörleri son derece nadir olup, çoğunluğu maligndir. Histolojik olarak tanısı anjiomatozis olan memede nodüler, benign kitlesi olan olgu sunulmaktadır. Bu nadir lezyonun klinik ve histolojik bulguları yeniden gözden geçirilmektedir. Anjiomatozis lokal nüks eğilimdedir, bu yüzden histolojik negatif sınırlı komplet eksizyon veya mastektomi uygulanır.

Breast angiomatosis: Case report

Vascular tumors of the breast are extremely rare, and the majority is malignant. In this report, the presentation of a nodular, benign, vascular tumor that histologically was angiomatosis of the breast is presented. The clinical presentation and histologic fea¬tures of this rare lesion are reviewed associated literature. Angiomatosis is prone to local recurrence, so complete excision with histologically negative margins or mastectomy is performed.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1301-2581
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2018

135 23

Sayıdaki Diğer Makaleler

Ekzojen steroid hormonların tavşan endometriyumunda apoptotik ve mitotik indeks üzerindeki etkisi

Sema ÖZUYSAL, Gürkan UNCU, Gülaydan FİLİZ, Ömer YERCİ, Öztürk Hülya TÜREYEN

Yumuşak damak yerleşimli, adult tipte bir rabdomyom olgusu

Latife CANDAN, Aslı ÖZDİL, FİLİZ ÖZYILMAZ, Selçuk BİLGİ, Kemal KUTLU

İntraovarian tuba benzeri nodül: Metaplastik oluşum veya konjenital malformasyon

Levent ALBAYRAK, Ayper KAÇAR

Dev adrenal myelolipoma

Levent YILDIZ, Kenan ERZURUMLU, İlkser AKPOLAT, Bedri KANDEMİR, Oğuz AYDIN, Levent GÖNLÜŞEN

Benign prostat hiperplazisi ve prostat karsinomunda müsin histokimyası ile nükleoler organizasyon bölgeleri

İpek PINAR, Kemal BAKIR, Coşkun ÖZSARAÇ

Plazmasitoid myoepiteliyoma: Bir olgu sunumu

Banu LEBE, Yücel KILIÇKAP, Burçin TUNA, Elif LEBE

Lokal ileri meme karsinomunda kemoterapiye yanıtın Apoptosis ile ilişkisi

Nilgün KAPUCUOĞLU, Cengiz Esin BODUROĞLU, Ersoy ERCİHAN, Fatma AKTEPE, Işın PAK

Mesanenin değişici epitel hücreli karsinomlarında p53 ekspresyonu ve prognozla ilişkisi

Kemal BAKIR, Kemal SARICA, Ramazan UÇAK, Faruk YAĞCI, Ahmet ERBAĞCI

Kutanöz malign melanomalarda PCNA ile değerlendirilen proliferatif aktivite ve bcl-2 onkoprotein ekspresyonu

Özge HAN, Fehmi AKSOY, Ayper KAÇAR, Selda SEÇKİN, Sezer KULAÇOĞLU

Midede lenfoid follikül oluşumunun önemi, sıklığı, dağılımı, gastrit ve Helicobacter pylori ile ilişkisi

Nusret AKPOLAT, Hüsniye DİLEK, Mustafa KÖSEM, Serdar UĞRAŞ