Karaciğerde bir epiteloid hemanjioendotelyoma olgusu

Epiteloid hemanjioendotelyoma damar kökenli, nadir görülen ve etyolojisi bilinmeyen bir neoplazidir. Klinik gidişi ve prognozu değişken olup, önceden bilinemez. Bu yazıda sıklıkla metastatik adenokarsinom ile karıştırılabilmesi ve nadir görülmesi nedeniyle bir hepatik epiteloid hemanjioendotelyoma vakası sunulmuştur

A case of epitheloid hemangioendothelioma of the liver

Epitheloid hemangioendothelioma is a rare neoplasm of vascular origin whose etiology is not known. Its clinical course and prognosis are variable and unpredictable. In this report, we present a case of epitheloid hemangioendothelioma of liver which is frequently misdiagnosed as metastatic adenocarcinoma.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1301-2581
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2018

282 51

Sayıdaki Diğer Makaleler

Pleomorfik sarkomatoid / Sarkomatöz elemanlar bulunduran akciğer karsinomları (Beş olgu sunumu)

Pınar ATASOY, Nazan BOZDOĞAN, Dizbay Serpil SAK

Pleomorfik ksantoastrositom; histopatolojik, histokimyasal ve immünhistokimyasal özellikleri (olgu sunumu)

Levent YILDIZ, Bedri KANDEMİR, Cemil RAKUNT

Tiroid glandın papiller mikrokarsinomu

Kısmet BİLDİRİCİ, Emine DÜNDAR, Ülkü ÖNER, Özgül PAŞAOĞLU, İlknur TOPÇU, Bekir YAŞAR

Kronik viral hepatitlerde histopatoloji ve bağışık yanıtın değerlendirilmesi

Ümit ÇOBANOĞLU, Kadriye YILMAZ, Yavuz ÖZORAN, Rahmet ÇAYLAN, Yavuz TEKELİOĞLU, Kemalettin AYDIN, Abdulhalim BAKİ

İntranazal hemanjioperisitoma (Olgu sunumu)

Sema BİRCAN, Nazan BOZDOĞAN, Dizbay Serpil SAK

Karaciğerde bir epiteloid hemanjioendotelyoma olgusu

Gülen AKYOL, Nalan AKYÜREK, Z. Melda BOYACIOĞLU, Nazan GÜNEL, Zafer AKÇALI

Hemodiyaliz hastalarında hepatit C'nin histomorfolojik özellikleri

Ataizi Çiğdem ÇELİKEL, Erol AVŞAR, HANDAN KAYA, Sevgi KÜLLÜ

Nekroz ve granülom yapıları içeren, servikal ve inguinal lokalizasyonlarda farklı morfolojide Rosai-Dorfman hastalığı (Olgu sunumu)

Banu BİLEZİKÇİ, Beyhan DEMİRHAN, Ünser ARIKAN

Memenin taşlı yüzük hücreli karsinomu (Üç olgu sunumu)

Özlem CANÖZ, Turhan OKTEN

Fibroadenom, sellüler fibroadenom ve benign fillodes tümörde proliferatif aktivitenin Ki-67 ve mitoz sayımı ile karşılaştırılması

Nilgün KAPUCUOĞLU, Çiğdem IRKKAN, Işın PAK