İntraduktal karsinomu sınıflandırmada ve invaziv duktal karsinomu grade' lemede kullanılan sistemlerin gözlemciler arası tekrarlanabilirliği

Yirmi yedi intraduktal, 52 intraduktal + invaziv duktal ve 1 invaziv papiller karsinoma ait lamlar 3 gözlemci tarafından birbirinden bağımsız olarak tekrar değerlendirilmiştir. İntraduktal karsinom sınıflandırılmasında ve invaziv duktal karsinom grade'lemesinde kullanılan sistemlerde gözlemciler arası uyum araştırılmıştır. Sitonükleer özellikler ve nekroz yaygınlığına göre yapılan değerlendirmede gözlemciler arası uyum iyidir. Diğer sistemlerde ise gözlemci çiftleri arasındaki uyum zayıf ve iyi arasında değişkenlik göstermektedir. Bloom and Richardson grade'lemesi için uyum zayıf, 1 ve 3 nolu gözlemciler arasında ise şans olasılığından bile düşüktür. İnvaziv duktal karsinomda nükleer grade için 2 ve 3 nolu gözlemciler arası uyum iyi, fakat diğer gözlemciler arasındaki uyum kötüdür.

Interobserver reproducibility of intraductal carcinoma classification and invazive ductal carcinoma grading systems

Twenty seven intraductal, 52 intraductal + invazive ductal and 1 papillary carcinoma were re-evaluated by 3 observers, independently. Interobserver variation for the intraductal classification and invazive ductal carcinoma grading systems were tested. Interobserver agreement was good for systems concerning cytonuclear features and extent of necrosis. But interobserver agreement varied between poor and good for other classification systems. Agreement for Bloom and Richardson's grading was poor and it was less than expected by chance between the 1st and 3rd observers. Interobserver agreement for nuclear grading in invazive ductal carcinoma was good between the 2nd and 3rd observers but agreement between other observers were poor.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1301-2581
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2018

279 51

Sayıdaki Diğer Makaleler

Kronik hepatitin skorlanmasında intraobserver ve interobserver farklılıklar

Şükrü YILDIRIM, Dilaver DEMİREL, Hüseyin BALOĞLU, Hakan CİNGİL, NUSRET ERDOĞAN, Yusuf ERSAL, Hakan ÇERMİK

Vertebral kordoma: Olgu sunumu

Şemsi ALTANER, FİLİZ ÖZYILMAZ, Bilge ÇAKIR, A. Kemal KUTLU

Nesidioblastosis: Bir otopsi olgusu

Sema ÖZUYSAL, Öztürk Hülya TÜREYEN, Ömer YERCİ, Nilgün KÖKSAL, Şahsine TOLUNAY

Parotis' in benign infantil hemanjiyoendotelyoması ( Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi )

Levent YILDIZ, Mustafa BAKIRTAŞ, İlkser AKPOLAT, Sancar BARIŞ, Filiz KARAGÖZ, Bedri KANDEMİR

Kronik viral hepatitlerde demir depolanması ve histolojik aktivite indeksi ile ilişkisi

Levent YILDIZ, İlkser AKPOLAT, Sancar BARIŞ, Mustafa BAKIRTAŞ, Filiz KARAGÖZ, Bedri KANDEMİR

Tıp fakültelerimizdeki patoloji lisans eğitiminin durum değerlendirilmesi

Beyhan DEMİRHAN

Gastrointestinal sistem lezyonlarının tanısında sitolojinin yeri

Ömer YERCİ, Selim GÜREL, Gülaydan FİLİZ, Balaban Şadıman ADIM, Yusuf KARAASLAN, Enver DOLAR, Ediz DALKILIÇ

Yüzey epiteli kaynaklı over kanserlerinde nicel patolojik prognostik faktörlerin değerlendirilmesi

Ayhan ÖZCAN, Bülent CELASUN, Müfit Cemal YENEN, Murat DEDE, Saffet DİLEK

Kemik iliği biyopsilerinde myelofibrozisin varlığı ve derecelendirilmesi

Sare KABUKÇUOĞLU, Ülkü ÖNER, Özgül PAŞAOĞLU, Emine DÜNDAR, Zafer GÜLBAŞ, Ertuğrul ÇOLAK

İntraduktal karsinomu sınıflandırmada ve invaziv duktal karsinomu grade' lemede kullanılan sistemlerin gözlemciler arası tekrarlanabilirliği

Nilgün KAPUCUOĞLU, Gülgün KOÇAK, Işın PAK