Gastrojeunostomi anastomoz hattının müsinöz adenokarsinomu

Epigastrik ağrı ve kilo kaybı şikayetleri ile hastanemize başvuran 66 yaşındaki erkek hastaya yapılan üst endoskopik incelenmede gastrojejunostomi anastomoz bölgesinden alınan biyopsiyle adenokarsinom tanısı verildi. Hastaya daha sonra total gastrektomi Roux - Y özefagojejunostomi yapıldı. Bu olgu sunumunda, benign peptik ülser hastalığı nedeniyle yapılan subtotal gastektominin mide kanser gelişimindeki etkisi, tanı ve takipte karşılaşılan problemler tartışıldı.

Mucinous adenocarcinoma at the gastrojejunostomy region

A 66 years old male admitted to our hospital with epigastric pain and weight loss. In upper endoscopic examination a biopsy was taken from the gastro jejunostomy anastomosis region, and the diagnosis was adenocarcinoma. Total gastrectomy Roux - Y esophagojejunostomy was performed. The effect of subtotal gastrectomy for benign peptic ulcer disease on gastric cancer development and diagnostic, follow up problems are discussed in this case report.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1301-2581
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2018

88 18

Sayıdaki Diğer Makaleler

Coats hastalığı : Olgu sunumu

Şemsi ALTANER, Pınar FIRAT, Gamze MOCAN, Hayyam KIRATLI

Ele gelen meme kitlelerinde ince iğne aspirasyonu ve imprint sitolojisinin tanısal değeri artırılabilir mi?

Beyhan DEMİRHAN, Banu BİLEZİKÇİ, Hüsnü A. GÖKSEL

Adenomyozis ve endometriozisde estrojen-progesteron reseptörü ( ER-PR ), Ki-67 antijen ve heat shock protein ( HSP ) ekspresyonları

E. Burçin TUNA, Selma ŞENGİZ, Kutsal YÖRÜKOĞLU, Emek ÖZEN

Endoskopi ile saptanan duodenal lipom: Bir olgu üzerine

Gaye Güler TEZEL, Bilge CAN, CENK SÖKMENSÜER, Yusuf BAYRAKTAR

Lokal ileri meme kanserinde P-glikoprotein ekspresyonun immünohistokimyasal yöntemle araştırılması ve kemoterapiye yanıtla ilişkisi

Nilgün KAPUCUOĞLU, Gülgün KOÇAK, Işın PAK

Memenin invaziv duktal karsinomunda p53 ekspresyonu ve apoptosisin prognostik parametreler ile ilişkisinin değerlendirilmesi

Cengiz Esin BODUROĞLU, Çiğdem IRKKAN, Işın PAK

Prostat kanserinde immünhistokimyasal Ras ve C-myc onkogenleri ve p53 tümör baskılayıcı gen ekspresyonun klinikopatolojik parametreler ile ilişkisi

Diclehan ORHAN, Özden TULUNAY, Dizbay Serpil SAK, Önder YAMAN, Orhan GÖĞÜŞ

Balt lenfoma: Bir olgu sunumu

İlkser AKPOLAT, İdris YÜCEL, Levent YILDIZ, Çetin BORAN, Filiz KARAGÖZ, Bedri KANDEMİR

Gastrojeunostomi anastomoz hattının müsinöz adenokarsinomu

Aytekin AKYOL, CENK SÖKMENSÜER, Pınar FIRAT

Akciğer yüksek grade' li nöroendokrin tümörleri ( Bir olgu sunumu )

Funda DEMİRAĞ, Leyla MEMİŞ, İrfan TAŞTEPE, Sedat DEMİRCAN