Endometriumda hiperplazi ve adenokarsinoma olgularında PCNA ve Ki-67 proliferatif aktivite

Endometriumda hiperplazi ve karsinoma arasındaki ilişki ve sıklıkta yaşanan tanı güçlüğü bu konunun sürekli gündemde kalmasını sağlamıştır. Atipik hiperplazi ve iyi diferansiye adenokarsinoma ayrımını yapabilmek, malignitelerde prognoz açısından diğer parametrelerle ilişkisini saptayabilmek amacıyla Ki-67 ve PCNA pek çok çalışmanın konusu olmuştur. On kompleks atipisiz, yeri kompleks atipili hiperplazi ve on adenokarsinoma olgusu immünhistokimyasal olarak PCNA ve Ki-67 ile boyandı.Kompleks atipisiz hiperplazi olgularının sadece birinde PCNA ile, kompleks atipili hiperplazi olgularının birinde PCNA, birinde Ki-67 ile boyanma saptandı. Adenokarsinoma olgularında ise PCNA ile 8, Ki-67 ile 5 olguda pozitivite belirlendi. Kompleks atipili hiperplazi ile adenokarsinoma arasında PCNA ve Ki-67 ekspresyonu bakımından belirgin bir fark gözlenmiştir.

Proliferation activity with PCNA and Ki-67 in endometrial hyperplasia and endometrial adenocarcinoma

Because of the relationship between endometrial hyperplasia and adenocarcinoma and the diagnostic difficulties, on some occasions, the subject has been popular for long time. In order to perform the diferantial diagnosis of atypical hyperplasia and well-differentiated adenocarcinoma and to estimate the relationship between the other parameters by means of prognosis Ki-67 and PCNA have been assayed in many studies . Ten complex hyperplasia without atypia, 7 complex hyperplasia with atypia and 10 endometrial adenocarcinoma cases have been evaluated by immunohistochemically with Ki-67 and PGNA. Positivity with PCNA in one of the hyperplasia cases without atypia and in one of the hyperplasia cases with atypia have been detected. In one case of complex, hyperplasia with atypia Ki-67 was positive. Among the adenocarcinoma cases, 8 out of 10 cases have been positively stained with PCNA and, 5 cases have been noted to be positive with Ki-67. The distinction between complex hyperplasia with atypia and adenocarcinoma cases by means of expression of PCNA and Ki-67 was significant.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1301-2581
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2018

290 51

Sayıdaki Diğer Makaleler

Peritoneal benign kistik mezotelyoma

Ediz TUTAR, CENK SÖKMENSÜER, Ayşegül ÜNER, Mustafa HASBAHÇECİ

Baş boyun lezyonlarında ince iğne aspirasyon sitolojisi ( 584 olgu içeren bir seri )

Canan ERSÖZ, Derya GÜMÜRDÜLÜ, Özlem AYDIN, Melek ERGİN, Fazilet KAYASELÇUK

Sistosarkoma filloideste östrojen ve progesteron reseptörünün varlığı ve önemi

Atilla SORAN, Mükerrem ÇETE, Selda SEÇKİN, Taner KALE, Fehmi AKSOY, Vecihi KUTSAL

Diabetik ratlarda selenyumun spermatogenezi koruyucu etkisi

Ercüment ULUSOY, İsmail CİNEL, BÜLENT ÖZTÜRK, Leyla MEMİŞ, Ali MEMİŞ, Mesut ÇETİNKAYA

Rekürrens gösteren 45 supratentorial astrositom olgusunun analizi

Gülçin ALTINOK, Behsan ÖNOL, İsmail ÇELİK, Hakan ORUÇKAPTAN

Nöroblastik tümörlerde shimada klasifikasyonunun prognostik öneminin değerlendirilmesi

Şennur İLVAN, Sergülen DERVİŞOĞLU, Figen AKSOY, İnci YILDIZ, Lebriz SOYCAN

Benign ve malign papiller tiroid lezyonlarının değerlendirilmesinde epitelyal membran antijen ve S100 protein kullanımı

Elif ÖZER, Banu BİLEZİKÇİ, Muzaffer ÇAYDERE, Hüseyin ÜSTÜN

Meme nöroendokrin karsinomu

Levent ALBAYRAK, Sevil GÜNÇE, Atilla KORKMAZ, Selda SEÇKİN, Fehmi AKSOY

Endometriumda hiperplazi ve adenokarsinoma olgularında PCNA ve Ki-67 proliferatif aktivite

Fehmi AKSOY, Selda SEÇKİN, Sevil GÜNÇE, Gülüşan ERGÜL

Primer genital lenfoma: olgu sunumu

Semin AYHAN, Ali Rıza KANDİLOĞLU, Saliha SOYDAN, Aydın İŞİSAĞ, Ümit SUNGURTEKİN