Ele gelen meme kitlelerinde ince iğne aspirasyonu ve imprint sitolojisinin tanısal değeri artırılabilir mi?

Ele gelen meme kitlelerinde, tanıya hızlı ve, güvenilir bir şekilde ulaşmak için ince iğne aspirasyonu (İİA) ve imprint sitolojisi yapılmaktadır. Bu iki yöntemin duyarlılığın ve özgüllüğünün artırılmasında, örneğin yeterliliğinin iyi belirlenmesi ve alabildiğince ana gruplar halinde tanısal sınıflandırmanın yapılmasının etkisi belirlenmek istenmiştir. Çalışmaya, meme kanseri şüphesi olan 31 kadın hasta alınmıştır. Hastaların 20'sinde meme karsinomu, 13'ünde benign meme lezyonu saptanmıştır. Malign lezyonların %15'i, benign lezyonların %38'inde İİA materyali yetersiz bulunmuştur. Bir hastada hem İİA, hem de imprintte yalancı pozitiflik gözlenmiştir. İİA'nun duyarlılığı %100, özgüllüğü %87 ve pozitif kestirim değeri %94 iken imprint sitolojisinin duyarlılığı %100, özgüllüğü %90 vepozitif kestirim değeri %95 olarak saptanmıştır. Sonuç olarak, malignite şüphesi yüksek hastalarda İİA ve imprint, duyarlılığı yüksek yöntemler olarak gözükmektedir.

Does the diagnostic value of fine needle aspiration and imprint cytology increase in palpable breast masses?

Fine needle aspiration and imprint cytology are being used for rapid and accurate diagnosis of palpable breast masses. The aim of this study is to determine the effects of well determined smear adequacy and using main groups for the classification on the sensitivity and specificity of both methods. Thirty one women who were suspected to have breast carcinoma were included in this study. In 20 patients breast carcinomas and in 13 patients benign breast lesions were detected, cytopathologically. Fine needle aspiration of 15% of malignant lesions and 38% of benign lesions were inadequate. In one patient, both fine needle aspiration biopsy and imprint cytology gave false positive results. For fine needle aspiration and imprint cytology, sensitivity was 100% and 100%, specificity was 87% and 90%, positive predictive value 94% and 95%, respectively. In conclusion, fine needle aspiration and imprint cytology seem to be sensitive tests for the patients who have highly suspicious breast masses.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1301-2581
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2018

139 23

Sayıdaki Diğer Makaleler

Lokal ileri meme kanserinde P-glikoprotein ekspresyonun immünohistokimyasal yöntemle araştırılması ve kemoterapiye yanıtla ilişkisi

Nilgün KAPUCUOĞLU, Gülgün KOÇAK, Işın PAK

Balt lenfoma: Bir olgu sunumu

İlkser AKPOLAT, İdris YÜCEL, Levent YILDIZ, Çetin BORAN, Filiz KARAGÖZ, Bedri KANDEMİR

Gastrojeunostomi anastomoz hattının müsinöz adenokarsinomu

Aytekin AKYOL, CENK SÖKMENSÜER, Pınar FIRAT

Prostat kanserinde immünhistokimyasal Ras ve C-myc onkogenleri ve p53 tümör baskılayıcı gen ekspresyonun klinikopatolojik parametreler ile ilişkisi

Diclehan ORHAN, Özden TULUNAY, Dizbay Serpil SAK, Önder YAMAN, Orhan GÖĞÜŞ

Adenomyozis ve endometriozisde estrojen-progesteron reseptörü ( ER-PR ), Ki-67 antijen ve heat shock protein ( HSP ) ekspresyonları

E. Burçin TUNA, Selma ŞENGİZ, Kutsal YÖRÜKOĞLU, Emek ÖZEN

Coats hastalığı : Olgu sunumu

Şemsi ALTANER, Pınar FIRAT, Gamze MOCAN, Hayyam KIRATLI

Ele gelen meme kitlelerinde ince iğne aspirasyonu ve imprint sitolojisinin tanısal değeri artırılabilir mi?

Beyhan DEMİRHAN, Banu BİLEZİKÇİ, Hüsnü A. GÖKSEL

Akciğer yüksek grade' li nöroendokrin tümörleri ( Bir olgu sunumu )

Funda DEMİRAĞ, Leyla MEMİŞ, İrfan TAŞTEPE, Sedat DEMİRCAN

Endoskopi ile saptanan duodenal lipom: Bir olgu üzerine

Gaye Güler TEZEL, Bilge CAN, CENK SÖKMENSÜER, Yusuf BAYRAKTAR

Memenin invaziv duktal karsinomunda p53 ekspresyonu ve apoptosisin prognostik parametreler ile ilişkisinin değerlendirilmesi

Cengiz Esin BODUROĞLU, Çiğdem IRKKAN, Işın PAK