Çocuklarda Deri Muayenesi; Hemşirenin Rol ve Sorumlulukları

Deri tüm vücudumuzu kaplayan en geniş organımızdır. Yaşımızı ve sağlık durumumuzu yansıttığı gibi birçok hastalık konusunda bizlere ipuçları verebilir. Çocuklarda derinin dikkatli muayene edilmesi çok önemlidir ve çocukla ilgili hemşireye oldukça önemli ipuçları verir. Dikkatli ve bütüncül yapılan bir deri muayenesi çocuğun beslenme ve hidrasyon durumu, psikolojik durumu ve aile yapısı hakkında bizi bilgilendirir. Deri yapı ve fonksiyon olarak çocuklarda ve yetişkinlerde büyük benzerlik gösterse de yaş dönemlerine göre dikkat edilmesi gereken bazı farklılıklar ve noktalar vardır. Deri muayenesinde sisteme özgü öykü alınmalı ve ardından yine sisteme özgü fizik muayene yapılmalıdır. Derinin izlenmesi ve değerlendirilmesi hemşirelik mesleğinin yetki ve sorumlulukları kapsamında da belirtilmiştir. Aynı zamanda çocukluk çağı boyunca yaş dönemlerine göre görülen deri hastalıkları da değişkenlik göstermektedir. Hemşireler bu hastalıkların neler olduğunu, hangi belirti ve bulgular ile seyredebileceğini bilmeli ve aileleri yönlendirmelidir. Bu derleme pediatri hemşirelerinin yaş dönemlerine göre çocuklarda deri muayenesi yaparken dikkat etmeleri gereken noktalara, muayene tekniklerine ve çocuklarda sık görülen deri hastalıklarına güncel bir bakış açısı sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler:

deri, muayene, hemşire, çocuk

Skin Examination in Children; Roles and Responsibilities of The Nurse

Skin is our largest organ covering our entire body. It can give us clues about many diseases as well as reflecting our age and health status. It is very important to examine the skin carefully in children and gives very important clues to the nurse about the child. A careful and holistic skin examination informs us about the child's nutritional and hydration status, psychological status and family structure. Although the skin structure and function are very similar in children and adults, there are some differences and points that should be considered according to age periods. In the skin examination, a system-specific history should be taken and then a system-specific physical examination should be performed. Monitoring and evaluation of the skin are also stated within the scope of the powers and responsibilities of the nursing profession. At the same time, skin diseases seen during childhood vary according to age periods. Nurses should know what these diseases are, with which signs and symptoms they can progress, and should guide families. This review provides an up-to-date perspective on the points that pediatric nurses should pay attention to when performing skin examination in children, examination techniques and common skin diseases in children according to age periods.

___

 • Akbaş, A., Kılınç, F., Yakut, İ., Metin, A. (2015). Dermatological disorders in children: a prospective analysis of 4025 patients. Turkish Journal of Pediatric Disease, 1, 6-11.
 • Arslan, C., Aydın N. (2022). Prematüre bebeklerde cilt hasarını azaltmada şeffaf cilt örtüsü kullanmanın etkisi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi 4(1),21–26.
 • Ayhan, M., Sancak, B., Karaduman, A., Arıkan, S., Şahin, S. (2007). Colonization of neonate skin by malasseziaspecies: relationshipwith neonatal cephalic pustulosis. J Am Acad Dermato,57(6), 1012–1018.
 • Baykal, L., Aksu, D. (2015). Çocuklarda görülen tırnak hastalıkları. Türkiye Klinikleri Dermatoloji, 25(2), 45–54.
 • Bilgiç, A., Bilgiç, Ö. (2012). Çocuk ve ergenlerde psikofizyolojik kökenli psikodermatozlar. Selçuk Tıp Dergisi, 28(4), 264-266.
 • Bozaykut, A., Erkum, T., Seren, P., Yıldırım, E. (2004). Topikal anestezik krem uygulamasına sekonder methemoglobinemi: Olgu sunumu. Türk Pediatri Arşivi, 39, 88–90.
 • Bülbül, A., Selalmaz, M., Kunt, A., Uslu, S., Nuhoglu, A., (2013). Yenidoğan bebeklerde doğum travması sıklığı ve ílişkili risk faktörleri.Turgut Özal Tip Merkezi Dergisi, 20(4), 326–330.
 • Bülbül, A., Okan, F., Nuhoğlu, A. (2004). Yenidoğanın fiziksel doğum travmaları. Haseki Tıp Bülteni, 44, 126-31.
 • Çoban, C.M. (2021). Trikotillomani tanı ve tedavisine güncel bakış. Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi, 4(12),1193-1210.
 • Dilek, N., Bahadır, S. (2018). Çocukluk çağında hipertrikoz. Türk Dermatoloji Dergisi,12(1),1–8.
 • Duderstadt, K.G. (2008). Çocuklarda fizik muayene. Veri Yayıncılık.Ankara.55-70.
 • Ersoy, S., Akıncı, H., Doğan, S., Atakan, N. (2016). Diaper dermatitis: a review of 63 children. Pediatr Dermatol, 33, 332-336.
 • Eyüboğlu, G., Nurcan, C. (2019). The barriers to nurses’ use of physical assessment. Gümüşhane University Journal of Health Sciences, 8(2),57–61.
 • Gawłowska, S., Wolski, A. (2016). Kamiński trichotillomania and trichophagia-diagnosis, treatment, prevention. The Attempt To Establish Guidelines Of Treatment İn Poland, 50(1),127-143
 • Giniş, T. (2009). Çocuklarda atopik dermatit. Çocuk Dergisi. 9(2), 62-67.
 • Green, A. C., Wallingford, S. C., McBride, P. (2011). Childhood exposure to ultraviolet radiation and harmful skin effects: Epidemiological evidence. Progress in Biophysics and Molecular Biology, 107(3), 349–355.
 • İnanır, I., Şahin,T., Gündüz, K., Dinç, G., Türel, A., Öztürktcan, S. (2002). Prevalence of skin conditions in primaryschool children in turkey: differences basedon socioeconomic factors. Pediatric Dermatology, 19(4), 307–311.
 • Köroğlu, E. (2013). Amerikan Psikiyatri Birliği, Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı
 • LaRosa, C., Makkar, H., Grant, J. ( 2017). Approach to the total body skin examination in adults and children: Kids are not just little people. Clin Dermatol,35(6),500-503.
 • Özçelik, S., Kulaç, İ., Yazıcı, M., Öcal, E. (2018). Distribution of childhood skin diseases according to age and gender, a single institution experience. Türk Pediatri Arşivi, 53(2), 105–112.
 • Pirgon, Ö. (2019). Fizik Muayene Kitabı. Isparta: S.D.Ü Kitapevi, 25-29.
 • Resmi Gazete. (2022). https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/03/20100308-4.htm Son Erişim Tarihi. 01.04.2023.
 • Simsolo, E. (2013). Hyaluronan mikropartikülleri içeren dermal sistemlerin doku onarımı üzerine etkilerinin incelenmesi. Uzmanlık Tezi
 • Strouse, J., Fears, T., Tucker, M. (2005). Pediatric melanoma: Risk factor and survival analysis of the surveillance, epidemiology and end results database. J Clin Oncol, 23,4735-4741.
 • Törüner, E.K., Büyükgönenç, L. (2012). Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları. Ankara: Nobel Tıp Yayınları, 567-584.
 • Tsokos, M. (2015). Diagnostic criteria for cutaneous injuries in child abuse:Classification, findings, and interpretation. Forensic Sci Med Pathol, 11,235-242.
 • Young, T., Oza, V. (2021). Digital dermatoses: skin disorders engendered by social media in tweens and teens. Curr Opin Pediatr, 33(4),373-379.
 • Zirwas, M., Holder, J. (2009). Patient education strategies in dermatology: Part 2:Methods. J Clin Aesthet Dermatol, 2, 28-34.