Paratiroid adenomunun sitolojik özellikleri (Olgu sunumu)

Paratiroid lezyonlarının değerlendirilmesinde ince iğne aspirasyon biyopsisinin yeri tartışmalıdır. Paratiroid lezyonlarımn ince iğne aspirasyon biyopsisi ile tiroid neoplazmlarmdan ayırımı güçtür. Bazı otörler tarafından sitolojik bulguların iki dokuyu birbirinden ayırmada yetersiz olduğu bildirilmiştir. Hiperparatiroidisi olan 34 yaşında erkek hastada sağ alt pol tiroidde 21x26mm boyutlarında kitle saptanmıştır. İnce iğne aspirasyon biyopsisinde zemininde çok sayıda çıplak nukleuslann bulunduğu hipersellüler yaymalarda kalın papiller dizilim gösteren hücre kümeleri ile mikroasiner dizilim gösteren hücre kümeleri izlenmiştir. Oksifilik sitoplazmalı hücrelerin varlığı dikkati çekmiştir. Zeminde kolloid ve makrofajlar görülmemiştir. Paratiroidektomi yapılan hastanın histolojik kesitlerinde paratiroid adenomu tanısı konmuştur. Paratiroid lezyonlarımn sitolojisini az görmemiz ve tiroid lezyonlarından ayırımının çok güç olması nedeniyle olgu tartışılarak sunulmuştur.

Cytologic features of the parathyroid adenoma (Case report)

The role of the fine needle aspiration biopsy in the evaluation of parathyroid lesions is debatable. Distinguis-hing the parathyroid lesions from thyroid neoplasms is diffucult. And some authors reported that cytologie features are not efficient to distinguish parathyroid from thyroid lesions. A 34 year old man was presented with hyperparathyroidism and a 21x26 mm measuring intrathyroidal mass was detected via imaging studies. Ultrasound guided fine needle aspiration biopsy was performed and the smears were highly cellular, consisting of a predominant population of dissociated 'naked' round nuclei devoid of cytoplasm and cells in papillary and microacinar configuration. Also cells with oncocytic features were observed. No colloid and macrophages were seen. Cytologie features were interpreted as a parathyroid lesion and a diagnosis of parathyroid adenoma was done after surgical resection of the lesion. A parathyroid adenoma diagnosed by fine needle aspiration biopsy was reported since the literature related to fine needle aspiration biopsy of parathyroid lesions is scant and emphasizes the diffuculties in distinguishing parathyroid from thyroid lesions.

Kaynak Göster