Lipid peroksidasyonunun yaşa bağlı değişimi

Yaşlanma ile ilgili serbest radikal teorisi, yaşlanma ile ilgili fonksiyon bozukluklarının oksijen kaynaklı radikallerin zarar verici etkilerine bağlı olduğunu ileri sürmektedir. Oluşan serbest radikallerin en büyük hedefi hücresel membranlar olduğu için yaşlanmada membran lipidlerindeki modifikasyonun önemli yer tuttuğu ileri sürülmektedir. Yaşlanma ile oksidan ve antioksidan dengede oksidan etkenler lehine oluşan bozulmanın lipid peroksidasyonu ile sonuçlanacağı düşünülmektedir. Lipid peroksidasyonu ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmış olmasına rağmen çelişkili sonuçlar alınmıştır. Çalışmamızda 35 yaş altı 34 (ortalama yaş: 24.76±4.86 yıl), 35-55 yaş grubundan 44 (ortalama yaş: 44.65±5.93 yıl) ve 55 yaş üzeri 41 kişinin (ortalama yaş: 63.56±5.65 yıl) plazmalarında malondialdehid (MDA) ölçümü yapıldı. Otuzbeş yaş altı grupta MDA 1.18+0.53 nmol/ml, 35- 55 yaş grubunda 1.85±1.21 nmol/ml'ye çıkmıştı (p

Age-related changes of lipid peroxidation

The free radical hypothesis of aging proposes that deleterious actions of oxygen-derived radicals are responsible for the functional deterioration associated with aging. Because cellular membranes are target of these radicals, modification of the membrane lipids has been proposed to play a major role in the process of aging. Unbalance of pro-oxidants and ant-oxidants in aging cause lipid peroxidation. Although the relationships between lipid peroxidation and aging have been investigated extensively, these studies have produced conflicting results. Our study was designed in three groups: Under 35 years of age (mean: 24.76±4.86) n=34; 35-55 years of age (mean: 44.65±5.93) n=44; and above 55 years of age (mean: 63.56±5.65) n=41. While plasma malondialdehyde (MDA) level was 1.18±0.53 nmol/ml in under 35 years of age, it was increased to 1.85±1.21 nmol/ml in 35-55 years of age (p<0,05). Above 55 years of age MDA levels were the highest (2.68 ± 1.44 nmol/ml) and there was a significant difference in comparison with the under 35 years of age (p<0,001) and with 35-55 years of age (p<0,05). MDA levels were correlated with aging (r=0.5204, p<0,001). These results show that lipid peroxidation was increased by aging.

Kaynak Göster