ÜRÜN İHTİSAS BORSACILIĞININ GIDA FİYAT İSTİKRARINA KATKISI

Bu çalışma ile ürün ihtisas borsacılığının etkin piyasa oluşumuna katkısının değerlendirilmesi; ürün fiyat oluşumunun ve diğer piyasa değişkenleri ile ilişkisinin anlaşılarak gıda fiyat istikrarının sağlanması ve gıda enflasyonu ile mücadele için bileşenlerin ortaya konması; oynaklığın bağlantılarının kavranması ve doğru politikaların ve mekanizmaların belirlenmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bu çerçevede, emtia borsalarının fonksiyonları ve Türkiye uygulaması analiz edilmektedir. Ürün fiyatını etkileyen değişkenler regresyon analizi ile tespit edilmekte ve fiyat oynaklığı GARCH metodolojisi ile analiz edilmektedir. Buğday ekmeklik, buğday makarnalık ve mısır için modele eklenen ABD doları/Türk lirası, petrol ve gecelik TL faiz oranı açıklayıcı değişkenlerinden ABD doları/Türk lirası kurundaki beklenmeyen şokların volatilitesinin ürün fiyat getirileri üzerine pozitif etkisi olduğu, ürünün fiyat değişimlerindeki oynaklığı artırdığı görülmüştür. Türkiye Ürün İhtisas Borsasında (TÜRİB) gerçekleşen işlemlerin günlük fiyat değişimleri, TÜRİB kurulmadan önceki dönemi ile karşılaştırıldığında, TÜRİB ile günlük fiyat serisindeki değişim aralığının daraldığı ve fiyat istikrarına katkı sağladığı gözlemlenmiştir.

CONTRIBUTION OF MERCANTILE EXCHANGES TO FOOD PRICE STABILITY

This study evaluates the contribution of mercantile exchanges for effective market formation. It develops an understanding in the relationship with other market factors that affect the formation of the agricultural commodity price; determines the components to ensure food price stability and combating food inflation; understanding the components of volatility for contributing to the determination of correct policies and mechanisms. The agricultural commodity price volatility is analyzed with the GARCH methodology. It was observed that among US dollar/Turkish lira rate, Turkish lira overnight interest rate and Brent oil price return series; shocks in US dollar/Turkish lira returns has a positive effect on the wheat bread, wheat durum and maize price returns and increase their volatility. When compared with the daily price changes within the Turkish Mercantile Exchange (TMEX) with the previous decentralized commodity market period, it has been observed that TMEX has brought stability to the market with a decreasing daily price fluctuation range.

Kaynakça

Akar, c. (2007). “Volatilite modellerinin öngörü performansı: ARCH, GARCH ve SWARCH Karşılaştırması”. İşletme Fakültesi Dergisi 8(2): 201-217

Apergis N, & Rezitis A. (2003). “Agricultural price volatility spillover effects: The case of Greece”. European Review of Agricultural Economics. 30(3): 389-406.

Balcombe, K. (2009), “The Nature and Determinants of Volatility in Agricultural Prices: An Empirical Study from 1962-2008”. Proceedings from FAO Workshop.

Bollerslev, T. (1986). “Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity”. Journal of Econometrics, 31, pp 307-327.

Brooks, C. (2008). “Introductory Econometrics for Finance”. Cambridge University Press 2nd Edition, p.384

Colm, K., & Patton, A.J. (2000). “Multivariate GARCH modeling of exchange rate volatility transmission in the European monetary system”. The Financial Review, 35(1), 29-48. doi. 10.1111/j.1540-6288.2000.tb01405.

Engle, R. F. (1982). "Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation". Econometrica 50 (4): 987-1007. doi:10.2307/1912773.

FAO. http://www.fao.org/faostat/en/ Erişim: 10.05.2021

FAO (2011). “Price volatility in food and agricultural markets: Policy responses”. FAO, IFAD, IMF, OECD, UNCTAD, WFP, the World Bank, the WTO, IFPRI, UN HLTF katkısı ile oluşturulan Politika Raporu. https://doi.org/10.1093/ajae/aaq116

Frank, J., & Garcia, P. 2010, “Bid-ask spreads, volume, and volatility: Evidence from livestock markets”. Journal of Agricultural Economics, 4, 78-124.

Gilbert, C., & Morgan, C. (2010b), “Food Price Volatility”, Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 365(1554), 3023-3034.

Hamulczuk, M., & Klimkowski, C. (2011) Zmienność cen pszenicy w Unii Europejskiej [Wheat prices volatility in the European Union]. Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego 11(4): 77-87.

Han, D., & Nayga J, (2012), “Interrelationship and Volatility Transmission between Grain and Oil Prices”, Journal of Agricultural and Resource Economics, 5(2), 86-99.

Huchet-Bourdon, M. (2011-12-06), “Agricultural Commodity Price Volatility: An Overview”, OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 52, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/5kg0t00nrthc-en

Meyers, W.H., & Meyer, S. (2008). Causes and Implications of the Food Price Surge. Food and Agricultural Policy Research Institute at University of Missouri, FAPRI-MU Report Series. https://www.researchgate.net/ publication/24108951_Causes_and_Implications_of_the_Food_Price_Surge

Mushtaq, K., Ghafoor, A. Abdullah & Ahmad, F. (2011), “Impact of Monetary and Macroeconomic Factors On wheat Prices in Pakistan: Implication For food Security”, The Lahore Journal of Economics. 16 (1), 95-110.

Nelson, D. (1991). “Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach”, Econometrica 59, 347-370. OECD (2009), “Evaluation of Agricultural Policy Reforms in Japan”, Organization for Economic Co-operation and Development, 76.

Ott, H. (2012), “Fertilizer Markets and Their Interplay with Commodity and Food Prices”, http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id =5059.

Sumner, D. (2009), “Recent Commodity Price Movements In Historical Perspective”, American Journal Of Agricultural Economics. 91 (5), 1250-1256.

TÜRİB (2020) https://www.turib.com.tr/tarihsel-veri Erişim: 10.05.2021

UNCTAD (2007). “Overview of the world’s commodity exchanges- 2007. Study prepared by the UNCTAD secretariat. https://unctad.org/system/files/official-document/ditccom20084_en.pdf Erişim: 10.05.2021

Wang, P., & Wang, P. (2001). Equilibrium adjustment, bais risk and risk transmission in spot and forward foreign exchange markets. Applied Financial Economics, 11(2), 127-136. doi. 10.1080/096031001750071514

Wolf, H. (2004), “Volatility: Definitions And Consequences,” Draft Chapter for: Managing Volatility and Crises: A Practitioner’s Guide, IMF, March.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { pausbed975798, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kınıklı Yerleşkesi 20070 Kınıklı – DENİZLİ / TÜRKİYE}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {}, pages = {325 - 339}, doi = {10.30794/pausbed.975798}, title = {ÜRÜN İHTİSAS BORSACILIĞININ GIDA FİYAT İSTİKRARINA KATKISI}, key = {cite}, author = {İlter Küçükçolak, Necla} }
APA İlter Küçükçolak, N. (2022). ÜRÜN İHTİSAS BORSACILIĞININ GIDA FİYAT İSTİKRARINA KATKISI . Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (49) , 325-339 . DOI: 10.30794/pausbed.975798
MLA İlter Küçükçolak, N. "ÜRÜN İHTİSAS BORSACILIĞININ GIDA FİYAT İSTİKRARINA KATKISI" . Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2022 ): 325-339 <
Chicago İlter Küçükçolak, N. "ÜRÜN İHTİSAS BORSACILIĞININ GIDA FİYAT İSTİKRARINA KATKISI". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2022 ): 325-339
RIS TY - JOUR T1 - ÜRÜN İHTİSAS BORSACILIĞININ GIDA FİYAT İSTİKRARINA KATKISI AU - Necla İlter Küçükçolak Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.30794/pausbed.975798 DO - 10.30794/pausbed.975798 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 325 EP - 339 VL - IS - 49 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.975798 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ÜRÜN İHTİSAS BORSACILIĞININ GIDA FİYAT İSTİKRARINA KATKISI %A Necla İlter Küçükçolak %T ÜRÜN İHTİSAS BORSACILIĞININ GIDA FİYAT İSTİKRARINA KATKISI %D 2022 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 49 %R doi: 10.30794/pausbed.975798 %U 10.30794/pausbed.975798
ISNAD İlter Küçükçolak, Necla . "ÜRÜN İHTİSAS BORSACILIĞININ GIDA FİYAT İSTİKRARINA KATKISI". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 49 (Mart 2022): 325-339 .
AMA İlter Küçükçolak N. ÜRÜN İHTİSAS BORSACILIĞININ GIDA FİYAT İSTİKRARINA KATKISI. PAUSBED. 2022; (49): 325-339.
Vancouver İlter Küçükçolak N. ÜRÜN İHTİSAS BORSACILIĞININ GIDA FİYAT İSTİKRARINA KATKISI. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2022; (49): 325-339.
IEEE N. İlter Küçükçolak , "ÜRÜN İHTİSAS BORSACILIĞININ GIDA FİYAT İSTİKRARINA KATKISI", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı. 49, ss. 325-339, Mar. 2022, doi:10.30794/pausbed.975798
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • ISSN: 1308-2922
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Pamukkale Üniversitesi

60.4b34.6b