TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜNDEKİ SURİYELİLERİN BOŞ ZAMAN DAVRANIŞLARI

Öz Bu çalışma Suriye’de iç savaş neticesinde göçe maruz kalan geçici koruma statüsündeki Suriyeli bireylerin kendileri için hazırlanan geçici barınma yerlerinde ki yaşamlarında boş zaman davranışlarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada nitel yöntem ile yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Çalışma grubu Hatay’da bulunan barınma merkezlerinde yaşayan 24 Suriyeli katılımcıdan oluşmaktadır. Veriler; verileri adlandırma, kodlama, ayıklama, tema geliştirme ve raporlaştırma aşamaları ile analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre savaş psikolojisi, işsizlik, yaşam alanlarındaki imkânların yetersizliğinin boş zamanlarında gösterilecek davranışları olumsuz etkilenmektedir. Kamplardaki boş zaman sürelerinin yeterince bulunmasına rağmen, boş zaman aktivitelerinin yetersizliği göze çarpmaktadır. Araştırma sonucunda, çalışma grubunda yer alan geçici koruma statüsündeki Suriyeli bireylerin boş zaman davranışını, işsizlik, dil problemi, uyum sorunu, gelir problemi, işsizlikten doğan boş zaman ve boş zamanın nitelikli değerlendirilmemesi hususlarının olumsuz etkilediği belirlenmiştir. Geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin her yaş grubu için moral ve sağlık bakımından boş zaman faaliyetlerine yönelik daha fazla planlama ve uygulamaya ihtiyaç duyulduğu söylenebilir.

Kaynakça

Adam, H. (2015). Xenophobia, Asylum Seekers, and Immigration Policies in Germany. Nationalism and Ethnic Politics. 21(4), 446-464.

Aslantürk, O., Tunç, Y. E. (2018). Türkiye'de Yabancıların Çalışma İzinleri; Suriyeliler Örneği. Kamu Denetçiliği Kurumu, 5(9), 141-180.

Aygül , H. (2018, 02 01). Mülteci Emeğinin Türkiye İşgücü Piyasalarındaki Görünümü ve Etkileri. Vizyon Dergisi. 9(20), 68-82.

Boyraz, Z. (2015). Türkiye'de Göçmen Sorununa Örnek Suriyeli Mülteciler. Journal of World of Turks. 7(2), 35-58.

İnternet: Buz , S. (2008, 10 08). multeci.net. http://multeci.net/?p=53. Son erişim tarihi:15.02.19

Codesal, D., Peperkamp, E., Tiesler, N. (2015). Migration, migrants and leisure: meaningful leisure? Article in Leisure Studies. 34(1), 1-4.

Danış, D. (2018, Aralık). Türkiye'de Kent Mültecileri ve Misafirperverlik. TESEV.

Ergüven, N., Özturanlı, B. (2013). Uluslararası Mülteci Hukuku ve Türkiye. AÜHFD, 62(4), 1007-1061.

İnternet: Türkiye'de İltica Süreci. http://sgdd.org.tr/wp-content/uploads/2017/05/Turkiye-de-Iltica-Sureci.pdf. Son erişim tarihi: 22.07.2019.

Karaküçük, S. (1999). Rekreasyon, Boş Zamanları Değerlendirme. Ankara: Seren Matbaacılık Yayınları.

Kourkouta, L., Koukourikos, K., Iliadis, C., Ouzounakis, P., Tsaloglidou , A. (2018, 04). Leisure Time and Health. International Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium, 4(2), 17-22.

İnternet:https://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/2953-multeci-siginmaci-gocmen-nedir. Son erişim tarihi: 25.06.2019.

Moralı, G. (2018). Suriyeli Mülteci Çocuklara Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(15), 1426-1449.

Omay, U. (2008). Boş Zamanın Manipülasyonu ve Çalışma. “İş,Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi.10(03), 1-26.

İnternet: Özdemir, E. (2016,). İHH İnsani Yardım Vakfı. https://www.ihh.org.tr/oradaydik/mültecilerin-psikolojik-sorunlari. Son erişim tarihi: 20.02.19.

Öztürk, Y. (2018). A Comparative Analysis of the Relationship Between Leisure, Recreation and Tourism Concepts. Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences. 1(2), 31-42.

Stodolska, M. (2000). Changes in Leisure Participation Patterns. Leisure Sciences.22,39-63.

Tel, M.(2007). Bir Boş Zaman Aktivitesi Olarak Okuma Etkinliğinin Değerlendirilmesi (Öğretim Üyeleri Örneği). e-Journnal of New World Sciences Academy, 3(1), 1-14.

Tunç, A. (2015,). Mülteci Davranışı ve Toplumsal Etkileri, Türkiye'deki Suriyelilere İlişkin bir Değerlendirme. Tesam Akademi Dergisi. 2(2), 29-63.

Ünal, S. (2014). Türkiye’nin Beklenmedik Konukları:”Öteki” Bağlamında Yabancı Göçmen Ve Mülteci Deneyimi. Zeitschrift Für Die Welt Der Türken / Journal Of World Of Turks. 6(3). 68.

İnternet: www.goc.gov.tr.TC İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü: www.goc.gov.tr/icerik3/hak-ve-yukumlulukler_409_546_554. Son erişim tarihi 27.02.19.

İnternet: www.multeci.org.tr. http://www.multeci.org.tr/wp-content/uploads/2016/12/1951-Cenevre-Sozlesmesi-1.pdf. Son erişim tarihi: 06.07.2019.

İnternet: https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-45327658. Son erişim tarihi: 04.12.19.

İnternet: https://www.sabah.com.tr/galeri/dunya/turkiyedeki-multeci-kamplarini-goren-yunan- gazeteci-ulkemden-utaniyorum/3. Son erilim tarihi:04.12.19.

Yıldırım , A. (1999). Nitel Araştırma Yöntemlerinin Temel Özellikleri. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü. 7-17.

Yıldırım, A., Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { pausbed655481, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kınıklı Yerleşkesi 20070 Kınıklı – DENİZLİ / TÜRKİYE}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {}, pages = {510 - 528}, doi = {10.30794/pausbed.655481}, title = {TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜNDEKİ SURİYELİLERİN BOŞ ZAMAN DAVRANIŞLARI}, key = {cite}, author = {Karaküçük, Suat and Ayyıldız Durhan, Tebessüm and Çakır, Miyase} }
APA Karaküçük, S , Ayyıldız Durhan, T , Çakır, M . (2020). TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜNDEKİ SURİYELİLERİN BOŞ ZAMAN DAVRANIŞLARI . Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (41) , 510-528 . DOI: 10.30794/pausbed.655481
MLA Karaküçük, S , Ayyıldız Durhan, T , Çakır, M . "TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜNDEKİ SURİYELİLERİN BOŞ ZAMAN DAVRANIŞLARI" . Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020 ): 510-528 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pausbed/issue/57311/655481>
Chicago Karaküçük, S , Ayyıldız Durhan, T , Çakır, M . "TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜNDEKİ SURİYELİLERİN BOŞ ZAMAN DAVRANIŞLARI". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020 ): 510-528
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜNDEKİ SURİYELİLERİN BOŞ ZAMAN DAVRANIŞLARI AU - Suat Karaküçük , Tebessüm Ayyıldız Durhan , Miyase Çakır Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.30794/pausbed.655481 DO - 10.30794/pausbed.655481 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 510 EP - 528 VL - IS - 41 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.655481 UR - https://doi.org/10.30794/pausbed.655481 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜNDEKİ SURİYELİLERİN BOŞ ZAMAN DAVRANIŞLARI %A Suat Karaküçük , Tebessüm Ayyıldız Durhan , Miyase Çakır %T TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜNDEKİ SURİYELİLERİN BOŞ ZAMAN DAVRANIŞLARI %D 2020 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 41 %R doi: 10.30794/pausbed.655481 %U 10.30794/pausbed.655481
ISNAD Karaküçük, Suat , Ayyıldız Durhan, Tebessüm , Çakır, Miyase . "TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜNDEKİ SURİYELİLERİN BOŞ ZAMAN DAVRANIŞLARI". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 41 (Ekim 2020): 510-528 . https://doi.org/10.30794/pausbed.655481
AMA Karaküçük S , Ayyıldız Durhan T , Çakır M . TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜNDEKİ SURİYELİLERİN BOŞ ZAMAN DAVRANIŞLARI. PAUSBED. 2020; (41): 510-528.
Vancouver Karaküçük S , Ayyıldız Durhan T , Çakır M . TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜNDEKİ SURİYELİLERİN BOŞ ZAMAN DAVRANIŞLARI. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; (41): 510-528.
IEEE S. Karaküçük , T. Ayyıldız Durhan ve M. Çakır , "TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜNDEKİ SURİYELİLERİN BOŞ ZAMAN DAVRANIŞLARI", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı. 41, ss. 510-528, Eki. 2020, doi:10.30794/pausbed.655481