TFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDININ TÜRKİYE’DE FAALİYETTE BULUNAN MEVDUAT BANKALARININ BEKLENEN KREDİ ZARARLARI ÜZERİNE ETKİLERİ

Bu çalışmada, TFRS 9 kapsamında yeni değer düşüklüğü modelinin bankaların finansal tablolarına olan etkisi ilk uygulama dönemi olan 2018 yılı için araştırılmaktadır. Bu kapsamda üç aşamalı değer düşüklüğü modelinde yer alan kredilerin beklenen zarar karşılıklarındaki değişimler incelenmektedir. Ayrıca yeni karşılıklar yönetmeliği kapsamındaki özel ve genel karşılıklardaki değişimler ile sektör bazlı kredi riskleri analiz edilmektedir. Sonuç olarak, standart kapsamında 2. aşamada yer alan krediler için daha fazla karşılık ayrılmasıyla araştırmaya konu olan 18 bankadan 12’sinde genel karşılıklarda bir artış gözlemlenmiştir. Bazı bankalarda özel karşılıkların ise belirgin bir şekilde arttığı tespit edilmiştir. Hizmet sektörüne yönelik kredi yoğunlaşması nedeniyle bu grupta yer alan kredilerden kaynaklanan risk yoğunlaşması belirlenmiştir.

THE EFFECTS OF IFRS 9 FINANCIAL INSTRUMENTS STANDARD ON THE EXPECTED CREDIT LOSSES OF TURKISH DEPOSIT BANKS

This study explores the effects of the new impairment model, in IFRS 9, on the financial statements of deposit banks issued in 2018. In this respect, the changes in the provisions of the expected credit losses in three stages of the impairment model were analyzed. Further the study investigates the changes in specific and general provisions required by the new regulation and the industrial risks. As a result, the rise in the provisions of loans in the second stage has led to an increase in the general provisions of 12 out of 18 banks. There is a major rise in the specific provisions in some of the banks. Furthermore, the results of the analysis reveal that, due to the concentration of loans for the service sector, the risk intensification from the loans in this category has been identified.

Kaynakça

Akbank. (2018). 31 Aralık 2018 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Kamuya Açıklanacak Konsolide Finansal Tablolar, Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar ile Bağımsız Denetim Raporu. (20.03.2019) https://www.akbank.com/tr-tr/Documents/3122018_Akbank_Konsolide_Finansal_Tablolar_ve_Dipnotlar.pdf.

Albaraka. (2018). Albaraka Türk 2018 Faaliyet Raporu. (20.03.2019) https://www.albaraka.com.tr/assets/tr/pdf/yatirimci-iliskileri/Albaraka-Turk-2018-Faaliyet-Raporu.pdf.

Aytürk, Y. (2016). “UFRS 9 Finansal Araçlar Kapsamında Yeni Değer Düşüklüğü Modeli ve Bankacılık Sektörüne Etkileri/New Impairment Model Within The Context Of IFRS 9 Financial Instruments And Its Effects On Banking Industry”, Mali Cözüm Dergisi, 26, 133.

Avcı, G. (2016a). Bankacılık Sektöründe Beklenen 6 Değişiklik, https://www.finansgundem.com/haber/bankacilik-sektorunde-beklenen-6-degisiklik/1052787. (19.10.2018)

Avcı, G. (2016b). IFRS 9 ve Basel III’ün Kredi Karşılıkları Yönünden Karşılaştırılması, The Future of Banking. https://thefutureofbanking.wordpress.com/2016/02/14/ifrs-9-basel-3-kredi-karsiliklari/. (19.10.2018)

Avul, E. (2018). TFRS 9 Kapsamında Finansal Araçlara İlişkin Değer Düşüklüğü Karşılıkları ve Bankacılık Sektöründeki Uygulaması, Kamu Gözetimi Kurumu, https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/konferanssunumlari/1139/TBB_Sunum_28_subat.pdf. (10.10.2018)

Biçer, S. Ö. (2016). Türkiye Finansal Raporlama Standartları Uyarınca Finansal Araçların Ölçümü Ve Muhasebeleştirilmesi, Muhasebe ve Denetim Dünyası. http://www.kgkuzder.org.tr/upload/files/4_Seyra_ozge_Bicer_132016.pdf. (11.05.2018)

Düzenleme, B. ve Kurumu, D. (2006). Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. Ankara: Resmi Gazete (26333 sayılı). (01.05.2018) http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/11/20061101-9.htm.

Düzenleme, B. ve Kurumu, D. (2016). Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Ankara: Resmi Gazete (29750 sayılı). (05.05.2018) http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160622-3.htm.

Fidan, M. M. (2018). “IFRS 9 Finansal Araçlar Standardına Göre Satın Alındığında veya Oluşturulduğunda Kredi-Değer Düşüklüğüne Uğramış Finansal Varlık Yaklaşımı”, Maliye ve Finans Yazıları, 1/109, 233-258.

Gökgöz, A. (2019). “TFRS 9 Finansal Araçlar Standardı Çerçevesinde Ticari Alacaklara İlişkin Beklenen Kredi Zararlarının Tespiti ve Muhasebeleştirilmesi”, Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 5/2, 163-178.

PWC. (2015). Yeni Finansal Araçlar Standardı Beklenen Kredi Zararı Nedir? (25.02.2018) https://www.pwc.com.tr/tr/services/ufrs/pdf/ufrs-9-beklenen-kredi-zararlari.pdf.

PWC. (2015). Yeni Finansal Araçlar Standardı Finansal Sektörü Nasıl Etkileyecek? (25.02.2018) https://www.pwc.com.tr/tr/services/ufrs/pdf/ufrs-9-yayini-finansal-araclar-siniflandirma-ve-olcmet.pdf.

Subramanyam, K.R. ve Wild, J. (2014). Financial Statement Analysis. 11. Baskı, McGrwan Hill.

Taşkın, C. ve Turanlı, M. (2019). “TFRS 9 ve Temerrüt Olasılığı Modellemesi”, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 8/1, 273-284.

TFRS 9 Finansal Araçlar. (2017). Finansal Araçlar. (02.05.2018) http://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/TFRS/TFRS_9_2017%20Surumu.pdf.

Topuz, G. (2017). Banka ve Sigorta Şirketleri Vergi Hesabında TFRS 9 ve Hazine Genelgesi Etkisi. http://gorkemtopuz.com/banka-ve-sigorta-sirketleri-vergi-hesabinda-tfrs-9-ve-hazine-genelgesi-etkisi/. (13.05.2018)

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { pausbed682511, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kınıklı Yerleşkesi 20070 Kınıklı – DENİZLİ / TÜRKİYE}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {}, pages = {371 - 391}, doi = {10.30794/pausbed.682511}, title = {TFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDININ TÜRKİYE’DE FAALİYETTE BULUNAN MEVDUAT BANKALARININ BEKLENEN KREDİ ZARARLARI ÜZERİNE ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {Saygılı, Ebru and Gören Yargı, Seher and Mengi, Pelin} }
APA Saygılı, E , Gören Yargı, S , Mengi, P . (2021). TFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDININ TÜRKİYE’DE FAALİYETTE BULUNAN MEVDUAT BANKALARININ BEKLENEN KREDİ ZARARLARI ÜZERİNE ETKİLERİ . Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (44) , 371-391 . DOI: 10.30794/pausbed.682511
MLA Saygılı, E , Gören Yargı, S , Mengi, P . "TFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDININ TÜRKİYE’DE FAALİYETTE BULUNAN MEVDUAT BANKALARININ BEKLENEN KREDİ ZARARLARI ÜZERİNE ETKİLERİ" . Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2021 ): 371-391 <
Chicago Saygılı, E , Gören Yargı, S , Mengi, P . "TFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDININ TÜRKİYE’DE FAALİYETTE BULUNAN MEVDUAT BANKALARININ BEKLENEN KREDİ ZARARLARI ÜZERİNE ETKİLERİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2021 ): 371-391
RIS TY - JOUR T1 - TFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDININ TÜRKİYE’DE FAALİYETTE BULUNAN MEVDUAT BANKALARININ BEKLENEN KREDİ ZARARLARI ÜZERİNE ETKİLERİ AU - Ebru Saygılı , Seher Gören Yargı , Pelin Mengi Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.30794/pausbed.682511 DO - 10.30794/pausbed.682511 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 371 EP - 391 VL - IS - 44 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.682511 UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi TFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDININ TÜRKİYE’DE FAALİYETTE BULUNAN MEVDUAT BANKALARININ BEKLENEN KREDİ ZARARLARI ÜZERİNE ETKİLERİ %A Ebru Saygılı , Seher Gören Yargı , Pelin Mengi %T TFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDININ TÜRKİYE’DE FAALİYETTE BULUNAN MEVDUAT BANKALARININ BEKLENEN KREDİ ZARARLARI ÜZERİNE ETKİLERİ %D 2021 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 44 %R doi: 10.30794/pausbed.682511 %U 10.30794/pausbed.682511
ISNAD Saygılı, Ebru , Gören Yargı, Seher , Mengi, Pelin . "TFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDININ TÜRKİYE’DE FAALİYETTE BULUNAN MEVDUAT BANKALARININ BEKLENEN KREDİ ZARARLARI ÜZERİNE ETKİLERİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 44 (Mayıs 2021): 371-391 .
AMA Saygılı E , Gören Yargı S , Mengi P . TFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDININ TÜRKİYE’DE FAALİYETTE BULUNAN MEVDUAT BANKALARININ BEKLENEN KREDİ ZARARLARI ÜZERİNE ETKİLERİ. PAUSBED. 2021; (44): 371-391.
Vancouver Saygılı E , Gören Yargı S , Mengi P . TFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDININ TÜRKİYE’DE FAALİYETTE BULUNAN MEVDUAT BANKALARININ BEKLENEN KREDİ ZARARLARI ÜZERİNE ETKİLERİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; (44): 371-391.
IEEE E. Saygılı , S. Gören Yargı ve P. Mengi , "TFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDININ TÜRKİYE’DE FAALİYETTE BULUNAN MEVDUAT BANKALARININ BEKLENEN KREDİ ZARARLARI ÜZERİNE ETKİLERİ", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı. 44, ss. 371-391, May. 2021, doi:10.30794/pausbed.682511