GÜNEY KORE UYARLAMALARININ BİR ÖRNEĞİ OLARAK WHAT HAPPENS to MY FAMILY? ve BABA CANDIR DİZİLERİNİN KÜLTÜRLERARASI ANALİZİ

Kültürel küreselleşme sürecinin etkisiyle, dünya genelinde televizyon endüstrisi içerisindeki işbirlikleri giderek yaygınlaşmaktadır. Bu işbirliklerinden birisi de drama dizilerinin kültürlerarası uyarlamaları alanında gerçekleşmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmanın amacı, Güney Kore dizisi What Happens to My Family? ile Türkiye uyarlaması Baba Candır’ı, kültürlerarası uyarlamalar çerçevesinde analiz ederek, her iki dizi arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koymak ve yerelleşmenin nasıl sağlandığını sorgulamaktır. Bu nedenle çalışmada, karşılaştırmalı kültürlerarası analiz yapılmıştır. Çalışmada görülmüştür ki, aile kurumunu ve aile bireyleri arasındaki ilişkileri merkeze alan kaynak metnin tema, karakterler ve olay örgüsü gibi unsurları, uyarlama metinde de korunmuştur. Ancak uyarlama metne eklemeler yapılarak, komedi unsurları arttırılmış ve dizi süreleri uzatılmıştır. Orijinal dizinin ana çatışma unsuru olan baba ve çocukları arasındaki dava, uyarlama metinde önemsizleştirilmiştir. Kaynak metinde sunulan aile ve iş ortamında hiyerarşi, otorite ve resmiyet gibi unsurlar, uyarlama dizide azaltılmıştır. Yeme-içme kültürüne yönelik unsurlarda önemli değişiklikler yapılmıştır. Toplumsal cinsiyet rollerinin temsiliyeti, ailenin korunması ve sürdürülmesine yönelik yaklaşımlar ise her iki dizide de aynı kalmıştır.

AN EXAMPLE of FOREIGN REMAKES of SOUTH KOREAN DRAMAS: TRANSCULTURAL ANALYSIS of WHAT HAPPENS to MY FAMILY? and BABA CANDIR

With the influence of cultural globalization, cooperation in television sector is becoming increasingly widespread worldwide. One example of such cooperation is taking place in the form of transcultural remakes of drama series. The purpose of this study conducted in this context is to analyze the South Korean drama What Happens to My Family? and its Turkish remake Baba Candır within the framework of cultural adaptations by exhibiting the similarities and differences of the two dramas, thus to question how the localization was achieved. For this reason, comparative transcultural analysis was performed in the study. Through this study it was observed that the elements of the original text that centers around the family institution and relations between family members such as the theme, characters and the plot is retained in the adapted text as well. However, by making additions to the adapted text, the aspects of comedy were enhanced and the duration of the episodes was extended. The main conflict element of the original text, the lawsuit between the father and his children, was marjinalized in the adapted text, as for the elements that were demonstrated in the original text such as the hierarchy, authority and formality within the family and in workspace was diminished. Elements regarding the food in drink culture were significantly altered. The approach towards the representation of the gender roles, preserving and retaining the family remained the same in both dramas.

Kaynakça

KAYNAKÇA Alper, T. (Jan 4, 2016). “Life after death – The beguiling world of the Korean jesa ceremony”. Korea.net. http://www.korea.net/NewsFocus/Column/view?articleId=131596#

Berger, P. L. (2003). “Giriş: Küreselleşmenin Kültürel Dinamikleri”. Bir Küre Bin Bir Küreselleşme: Çağdaş Dünyada Kültürel Çeşitlilik, (Ed: P. L. Berger, ve S. P. Huntington), (Çev. A. Ortaç), 9-26, Kitap Yayınevi, İstanbul.

Bignell, J. (2012). An Introduction to Television Studies, (3th. Edition), Taylor & Francis Group, USA.

Bilton, T.; Bonnett, K.; Jones, P.; Lawson, T.; Skinner, D.; Stanworth, M.; Webster, A. (2009). Sosyoloji. Siyasal Kitabevi, Ankara.

DiFonzo, N. ve Bordia P. (2007). “Rumor, Gossip and Urban Legends”, Diogenes, Volume: 54 issue: 1, p. 19-35 February 1, 2007. https://doi.org/10.1177/0392192107073433

Fırat, Demet (Mart 2017). “Küresel Yönde Ters Akış: Asya’dan Doğan Alternatif Bir Popüler Kültür”, Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi (AKAR), Cilt 2, Sayı 3, 67-74.

Fiske, J. (2010). Television Culture. 2nd. Ed. Taylor & Francis Group, New York.

Giddens, A. ve Sutton, P. (2017). Sosyoloji. 2. Baskı. Kırmızı Yayınları, İstanbul.

Gülsoy, Murat (2018). Büyübozumu: Yaratıcı Yazarlık-Kurmacanın Bilinen Sırları ve İhlal Edilebilir Kuralları, Can Yayınları, İstanbul.

Hand. R. J. (2010). “It Must All Change Now: Victor Hugo’s Lucretia Borgia and Adaptation”, Redefining Adaptation Studies, (Ed: D. Cutchins, L. Raw, J. M. Welsh, ve J. Welsh), 17-29, Scarecrow Press, UK.

Harkness, N. (2013). “Softer Soju in South Korea”, Anthropological Theory, Volume: 13 issue: 1-2, p: 12-30 https://doi.org/10.1177/1463499613483394

He, Yuanguo (2007). “Confucius and Aristotle on friendship: A comparative study”, Frontiers of Philosophy in China. Vol. 2, No. 2 (April 2007), pp. 291-307 https://www.jstor.org/stable/pdf/27823294.pdf

Hofstede, G (2001). Culture′s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations, 2nd Edition, Sage Publication, London.

Hutcheon, L. (2006). A Theory of Adaptation. Routledge, London.

Iwabuchi, K. (2009). “Reconsidering East Asian Connectivity and the Usefulness of Media and Cultural Studies”, Cultural Studies and Cultural İndustries in Northeast Asia: What a Difference a Region Makes. (Ed: C. Berry, N. Liscutin ve J. D. Mackintosh), 25-36, Hong Kong University Press.

Karabiber, M. (1997). Kore Kalkınmasının Temelleri ve Türk-Kore İlişkileri, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Ankara.

KBS Kore Broadcasting Agency (t.y.). About KBS, Erişim Tarihi: 8 Mart 2020, http://open.kbs.co.kr/eng/

Keping, Yu (2003). “Americanization, Westernization, Sinification: Modernization or Globalization in Chine?” Global America?: The Cultural Consequences of Globalization. (Ed: U. Beck, N. Sznaider ve R. Winter), 134-149, Liverpool University Press, Liverpool.

Khondker, H. H. ve Tükel, İ. (2013). “Küreselleşme Yerine Küyerelleşme: Sosyolojik Bir Kavramın Değerlendirilmesi”, Sosyoloji Dergisi/Journal of Sociology, (Çev. İrem Tükel), Sayı: 28, 177-189 https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosder/issue/41003/495452

Kim, A. Y. (May 30, 2019). “Q&A About Hallyu, The Second”, Global Hallyu Reports. Hallyu White Paper, 2018, KOFICE (Korea Foundation for International Culture Exchange), 159-179. http://eng.kofice.or.kr/ b00hallyuReports/b10reportsview.asp?seq=387&page=1&find=&search=

Kore Enformasyon Ajansı (2002). Kore Gerçeği. (Çev: H. İçen). Ankara

Lee, C. (Aralık 30, 2015). “77% of South Koreans see need for filial duty contracts”. The Korea Herald. http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20151230001116#:~:text=2015%20%2D%2018%3A42-,More % 20than%2075%20percent%20of%20South%20Koreans%20surveyed%20by %20a, estate%20or%20stocks% 20from%20them.

Lee, I. (2005). “The Law and Culture of the Apology in Korean Dispute Settlement (With Japan and the United States in Mind)”. Michigan Journal of International Law. Volume 27 Issue 1 https://repository.law.umich. edu/mjil/vol27/iss1/1

Lee, C. H., Kim, Y., Kim, Y. S., Yun, Y. (June 2018). “Ancestral Ritual Food of Korean Jongka: Historical Changes of the Table Setting”, Journal of Ethnic Foods, Volume 5, Issue 2, 121-132.

Moran, A. (2011). “Americanization, Hollywoodization or English Language Market Variation? Comparing British and American Versions of Cracker”. American Remakes of British Television: Transformations and Mistranslations. (Ed: C. Lavigne ve H. Marcovitch). 35-55, Lexington Books, UK.

O’Thomas, Mark (2010). “Turning Japanese: Translation, Adaptation and the Ethics of TransNational Exchange”. Adaptation Studies: New Approaches. (Ed: C. Albrecht-Crane ve D. Cutchins), 46-60, Fairleigh Dickinson University Press, Madison, USA.

Park, I. H. ve Cho, L. J. (Spring 1995). “Confucianism and the Korean Family” Journal of Comparative Family Studies, Vol. 26, No. 1, Families In Asia: Beliefs. pp. 117-134 http://www.jstor.org/stable/41602370

Park, M. J. ve Kim H. J. (Haziran 17, 2014). “Overly trusting parents sue their disloyal kids”, The Korea JoongAng Daily. https://koreajoongangdaily.joins.com/2014/06/17/socialAffairs/Overly-trusting-parents-sue-their-disloyal-kids/2990792.html

Robertson, R. (1999). Küreselleşme: Toplum Kuramı ve Küresel Kültür, (Çev: Ü. H. Yolsal), Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara.

Türközü, S. G. ve Ölçer, M. (2019). “Korecenin Türkçe Romanizasyonu Üzerine Bir Çalışma”, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 6 (1), 9-29. https://dergipark.org.tr/tr/pub/deuefad/issue/ 45042/453098

Won, Y. (May 30, 2019). “Korean Wave and The Social Imaginary in The Age of Digital Technology”, Global Hallyu Reports. Hallyu White Paper, 2018. KOFICE (Korea Foundation for International Culture Exchange), 30-57 http://eng.kofice.or.kr/b00_hallyuReports/b10_reports_view.asp?seq=387&page=1&find=&search=

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { pausbed784533, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kınıklı Yerleşkesi 20070 Kınıklı – DENİZLİ / TÜRKİYE}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {}, pages = {285 - 314}, doi = {10.30794/pausbed.784533}, title = {GÜNEY KORE UYARLAMALARININ BİR ÖRNEĞİ OLARAK WHAT HAPPENS to MY FAMILY? ve BABA CANDIR DİZİLERİNİN KÜLTÜRLERARASI ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Gündel, Nergiz} }
APA Gündel, N . (2021). GÜNEY KORE UYARLAMALARININ BİR ÖRNEĞİ OLARAK WHAT HAPPENS to MY FAMILY? ve BABA CANDIR DİZİLERİNİN KÜLTÜRLERARASI ANALİZİ . Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (44) , 285-314 . DOI: 10.30794/pausbed.784533
MLA Gündel, N . "GÜNEY KORE UYARLAMALARININ BİR ÖRNEĞİ OLARAK WHAT HAPPENS to MY FAMILY? ve BABA CANDIR DİZİLERİNİN KÜLTÜRLERARASI ANALİZİ" . Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2021 ): 285-314 <
Chicago Gündel, N . "GÜNEY KORE UYARLAMALARININ BİR ÖRNEĞİ OLARAK WHAT HAPPENS to MY FAMILY? ve BABA CANDIR DİZİLERİNİN KÜLTÜRLERARASI ANALİZİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2021 ): 285-314
RIS TY - JOUR T1 - GÜNEY KORE UYARLAMALARININ BİR ÖRNEĞİ OLARAK WHAT HAPPENS to MY FAMILY? ve BABA CANDIR DİZİLERİNİN KÜLTÜRLERARASI ANALİZİ AU - Nergiz Gündel Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.30794/pausbed.784533 DO - 10.30794/pausbed.784533 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 285 EP - 314 VL - IS - 44 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.784533 UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi GÜNEY KORE UYARLAMALARININ BİR ÖRNEĞİ OLARAK WHAT HAPPENS to MY FAMILY? ve BABA CANDIR DİZİLERİNİN KÜLTÜRLERARASI ANALİZİ %A Nergiz Gündel %T GÜNEY KORE UYARLAMALARININ BİR ÖRNEĞİ OLARAK WHAT HAPPENS to MY FAMILY? ve BABA CANDIR DİZİLERİNİN KÜLTÜRLERARASI ANALİZİ %D 2021 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 44 %R doi: 10.30794/pausbed.784533 %U 10.30794/pausbed.784533
ISNAD Gündel, Nergiz . "GÜNEY KORE UYARLAMALARININ BİR ÖRNEĞİ OLARAK WHAT HAPPENS to MY FAMILY? ve BABA CANDIR DİZİLERİNİN KÜLTÜRLERARASI ANALİZİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 44 (Mayıs 2021): 285-314 .
AMA Gündel N . GÜNEY KORE UYARLAMALARININ BİR ÖRNEĞİ OLARAK WHAT HAPPENS to MY FAMILY? ve BABA CANDIR DİZİLERİNİN KÜLTÜRLERARASI ANALİZİ. PAUSBED. 2021; (44): 285-314.
Vancouver Gündel N . GÜNEY KORE UYARLAMALARININ BİR ÖRNEĞİ OLARAK WHAT HAPPENS to MY FAMILY? ve BABA CANDIR DİZİLERİNİN KÜLTÜRLERARASI ANALİZİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; (44): 285-314.
IEEE N. Gündel , "GÜNEY KORE UYARLAMALARININ BİR ÖRNEĞİ OLARAK WHAT HAPPENS to MY FAMILY? ve BABA CANDIR DİZİLERİNİN KÜLTÜRLERARASI ANALİZİ", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı. 44, ss. 285-314, May. 2021, doi:10.30794/pausbed.784533
  • ISSN: 1308-2922
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Pamukkale Üniversitesi

35.3b 24.2b