DEVAMLILIK MI KIRILMA MI? BREXIT SONRASI DÖNEMDE BİRLEŞİK KRALLIK-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI DIŞ POLİTİKA ANALİZİ

Öz Bu çalışmanın amacı Brexit’in Birleşik Krallık-Türkiye ilişkileri üzerindeki etkisini karşılaştırmalı dış politika analizi ile incelemektir. Bu bağlamda ikili ilişkilerin Brexit sonrasında bir devamlılığa mı yoksa kırılmaya mı işaret ettiği sorgulanmaktadır. Analiz için resmi demeçler veri olarak kullanılmıştır. Haziran 2016’da gerçekleşen Brexit referandumunun Birleşik Krallık dış politikası üzerinde çok büyük bir etkiye sahip olduğu ileri sürülebilir. Bu etkinin boyutları ve sınırlarını karşılaştırmalı olarak incelemek sürecin neler getireceğini anlamak açısından son derece önemlidir. Aynı dönemde Türkiye’nin dış politikasının da Suriye’deki iç savaş ve mülteci krizi gibi nedenlerle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ile çalkantılı bir süreç içerisinde olduğu görülmektedir. Bununla birlikte Temmuz 2016’da Türkiye’de başarısız bir darbe girişimi olmuştur. Bu süreç içerisinde gerçekleşen Birleşik Krallık-Türkiye yakınlaşması dikkate değerdir. Bu makalede bu yakınlaşma üç alt-başlık altında incelenmektedir: (1) Terörle mücadele, bölgesel güvenlik ve Suriye iç-savaşı, (2) Avrupa Birliği ve Kıbrıs ve (3) Ticaret ve Ekonomik İş-birliği. Bu çalışmanın ana argümanı ikili ilişkilerin Brexit sonrası dönemde bir kırılma göstermedikleri, aksine güçlenerek devam ettiği üzerine kuruludur.

Kaynakça

Adler-Nissen, R., Charlotte, G. ve Rosamond, B. (2017). “Performing Brexit: How a post-Brexit world is imagined outside the United Kingdom”, British Journal of Politics and International Relations 19/3, 573-591. Altınörs, G. (2018). “Brexit Sonrası Türkiye-Birleşik Krallık İlişkileri”, 21. Yüzyılda Küresel ve Bölgesel Aktörler Bağlamında Türk Dış Politikası, (Ed: M. Ercan) Efe Akademi, İstanbul. Anadolu Ajansı. (2017). Türk toplumunun AB'ye güveni azalıyor. (24.06.2017) https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turk-toplumunun-abye-guveni-azaliyor/848233 (Erişim: 11.07.2019). Aras, İ. ve Günar, A. (2018). “Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden Ayrılma Referandumu: Brexit Süreci ve Sonuçları”, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi 6/2, 90-110. Aydın-Düzgit S. ve Rumelili, B. (2019). “Discourse Analysis: Strengths and Shortcomings”, All Azimuth 8/2, 285-305. Aydın-Düzgit, S., Rumelili, B. Ve Gülmez, S. B. (2020). “Turkey as a Model for the Mediterranean? Revealing Discursive Continuities with Europe’s Imperial Past”. Interventions, https://doi.org/10.1080/1369801x.2020.1749700. Bachmann, V. ve Sidaway, J. D. (2016). “Brexit Geopolitics”, Geoforum 77, 47-50. Barlas, D. ve Gülmez, S. B. (2018). “Turkish–British relations in the 1930s: from ambivalence to partnership”, Middle Eastern Studies 54/5, 1–14. Başbakanlık Basın Merkezi. (2016). Başbakan Yıldırım’ın The Guardian’a verdiği mülakat. (27.07.2016) http://www.bbm.gov.tr/Forms/pgNewsDetail.aspx?Type=5&Id=18179 (Erişim: 23.05.2017). Başbakanlık Basın Merkezi. (2017a). Basın Açıklaması. (04.01.2017) http://www.bbm.gov.tr/Forms/pgNewsDetail.aspx?Type=1&Id=18601 (Erişim: 23.05.2017). Başbakanlık Basın Merkezi. (2017b). Basın Açıklaması. (17.01.2017) http://www.bbm.gov.tr/Forms/pgNewsDetail.aspx?Type=1&Id=18641 (Erişim: 23.05.2017). Başbakanlık Basın Merkezi. (2017c). Basın Açıklaması. (27.01.2017) http://www.bbm.gov.tr/Forms/pgNewsDetail.aspx?Type=1&Id=18661 (Erişim: 23.05.2017). BBC. (2016a). Boris Johnson: Türkiye'yle devasa bir ticari anlaşma istiyoruz. (27.09.2016) http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-37483155 (Erişim: 21.06.2017). BBC. (2016b). Conservative and UKIP MEPs on Turkey joining EU. (25.11.2016) http://www.bbc.com/news/av/uk-politics-38106027/conservative-and-ukip-meps-on-turkey-joining-eu (Erişim: 23.05.2017). BBC. (2017a). İngiltere Başbakanı May Türkiye'ye gidiyor. (24.01.2017) http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-38729850 (Erişim: 23.05.2017). BBC. (2017b). İngiltere ve Türkiye arasında 125 milyon dolarlık savunma anlaşması. (28.02.2017) http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-38772811 (Erişim: 22.06.2017). Cengiz, İ. F. (2017). “European Constitutionalism and its Future after Brexit!”. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 8/2, 551-572. Chalmers, D. (2017). “Brexit and the renaissance of parliamentary authority”. British Journal of Politics and International Relations 19/4, 663-679. Connelly, J. (2018). “Not Another Thing: Four Referendums and a Brexit Vote”. Marmara Journal of European Studies 26/1, 31-50. Çolak, M. ve Bozkaya, Ö. (2018). “Birleşik Krallık’taki Göç Karşıtı Söylemlerin Brexit Sürecine Etkisi”. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi 75, 185-209. Dee, M. and Smith, K. E. (2017). “UK diplomacy at the UN after Brexit: Challenges and Opportunities”. British Journal of Politics and International Relations 19/3, 527-542. Dışişleri Bakanlığı. (2016). Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın Ülkemizi Ziyareti Hk.. (25.09.2016) http://www.mfa.gov.tr/no_-235_-25-eylul-2016_-birlesik-krallik-disisleri-bakani-boris-johnson_in-ulkemizi-ziyareti-hk_.tr.mfa (Erişim: 23.05.2017). Dışişleri Bakanlığı. (2017a). Türkiye-Birleşik Krallık İlişkileri. (23.05.2017) http://www.mfa.gov.tr/turkiye-ingiltere-siyasi-iliskileri.tr.mfa, (Erişim: 23.05.2017). Dışişleri Bakanlığı. (2017b). Londra’da 22 Mart 2017 Tarihinde Meydana Gelen Terör Saldırıları Hk.. (22.03.2017) http://www.mfa.gov.tr/no_-86_-londra_da-22-mart-2017-tarihinde-meydana-gelen-teror-saldirilari-hakkinda.tr.mfa (Erişim: 23.05.2017). Dışişleri Bakanlığı. (2017c). Birleşik Krallık’ta Meydana Gelen Terör Saldırıları Hk.. (23.05.2017) http://www.mfa.gov.tr/no_-152_-birlesik-krallik_ta-meydana-gelen-teror-saldirilari-hk_.tr.mfa (Erişim: 23.05.2017). Duke, B. (2018). “A Catharsis of the United Kingdom’s Political and Economic Landscape: Post Brexit”. Marmara Journal of European Studies 26/1, 143-169. Ergul-Jorgensen, F. A. ve Aydogan-Unal, B. (2017). “Historical and Contemporary Euroscepticism in Turkey: A Survey Study on IR Students”. Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi 8/1, 61-76. Erol, M. E. (2020) Corbynizmin yükselişi ve düşüşü I: Blair’den Corbyn’e. Gazete Duvar. (14.04.2020) https://www.gazeteduvar.com.tr/forum/2020/04/14/corbynizmin-yukselisi-ve-dususu-i-blairden-corbyne/ (Erişim: 11.05.2020). Eurovizyon. (2017). Ankara Antlaşması Vizesi iptal mi ediliyor?. (03.05.2017) http://www.eurovizyon.co.uk/ingiltere/ankara-antlasmasi-vizesi-iptal-mi-ediliyor-h50484.html (Erişim: 23.05.2017). Eylemer, S. ve Tas, I. (2007). “Pro-EU and Eurosceptic Circles in Turkey”. Journal of Communist Studies and Transition Politics 23/4, 561-577. Frangakis-Syrett, E. (1992). “Implementation of the 1838 Anglo-Turkish Convention on Izmir’s Trade: European and Minority Merchants”. New Perspectives on Turkey 7, 91–112. Freeden, M. (2017). “After the Brexit referendum: revisiting populism as an ideology”. Journal of Political Ideologies 22/1, 1-11. Gasımzade, I. (2018). “Brexit: The impact on the United Kingdom and Turkey”. International Journal of Humanities and Education. Goes, E. (2018). “The British General Election 2017: It’s the Economy, Stupid!”. Marmara Journal of European Studies 26/1, 9-29. Goodwin, M. ve Milazzo, C. (2017). “Taking back control? Investigating the role of immigration in the 2016 vote for Brexit”. British Journal of Politics and International Relations 19/3, 450-464. Gormley-Heenan, C. ve Aughey, A. (2017). “Northern Ireland and Brexit: Three effects on ‘the border in the mind’”. British Journal of Politics and International Relations 19/3, 497-511. Gov.uk. (2011). Strengthening UK-Turkey relations. (09.02.2011) https://www.gov.uk/government/news/strengthening-uk-turkey-relations (Erişim: 23.05.2017). Gov.uk. (2016a). PM meeting with Turkish Prime Minister. (07.03.2016) https://www.gov.uk/government/news/pm-meeting-with-turkish-prime-minister-7-march-2016, (Erişim: 23.05.2017). Gov.uk. (2016b). PM call to Prime Minister Davutoglu. (14.03.2016) https://www.gov.uk/government/news/pm-call-to-prime-minister-davutoglu-14-march-2016, (Erişim: 23.05.2017). Gov.uk. (2016c). PM meeting with President Erdogan of Turkey. (09.07.2016) https://www.gov.uk/government/news/pm-meeting-with-president-erdogan-of-turkey-9-july-2016, (Erişim: 23.05.2017). Gov.uk. (2016d). COBR meeting on the attempted coup in Turkey. (16.07.2016) https://www.gov.uk/government/news/cobr-meeting-on-the-attempted-coup-in-turkey-16-july-2016, (Erişim: 23.05.2017). Gov.uk. (2016e). UK Foreign Secretary Boris Johnson's visit to Turkey. (29.09.2016) https://www.gov.uk/government/world-location-news/uk-foreign-secretary-boris-johnsons-visit-to-turkey (Erişim: 23.05.2017). Gov.uk. (2016f). Minister for Europe visits Turkey. (19.10.2016) https://www.gov.uk/government/news/minister-for-europe-visits-turkey (Erişim: 23.05.2017). Gov.uk. (2016g). PM call with President Erdogan of Turkey. (12.12.2016) https://www.gov.uk/government/news/pm-call-with-president-erdogan-of-turkey-12-december-2016 (Erişim: 23.05.2017). Gov.uk. (2016h). Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın Türkiye Ziyareti. (29.09.2016) https://www.gov.uk/government/world-location-news/uk-foreign-secretary-boris-johnsons-visit-to-turkey.tr (Erişim: 26.06.2017). Gov.uk. (2017a). PM meeting with President Erdogan. (28.01.2017) https://www.gov.uk/government/speeches/pm-statement-following-talks-with-president-erdogan-28-january-2017 (Erişim: 23.05.2017). Gov.uk. (2017b). PM press conference with Turkish Prime Minister Yildirim. (28.01.2017) https://www.gov.uk/government/speeches/pm-press-conference-with-turkish-pm-yildirim-28-january-2017 (Erişim: 23.05.2017). Gov.uk. (2017c). PM call with President Erdogan of Turkey. (09.05.2017) https://www.gov.uk/government/news/pm-call-with-president-erdogan-of-turkey-9-may-2017 (Erişim: 23.05.2017). Gov.uk. (2017d). Foreign Office Minister, Sir Alan Duncan, visits Turkey and Greece. (03.01.2017) https://www.gov.uk/government/news/foreign-office-minister-sir-alan-duncan-visits-turkey-and-greece (Erişim: 23.05.2017). Göktepe, C. (2006). “The ‘forgotten alliance’? Anglo‐Turkish relations and CENTO, 1959–65”. Middle Eastern Studies 35/4, 103–129. Gunes-Ayata, A. (2003). “From Euro-scepticism to Turkey-scepticism: changing political attitudes on the European Union in Turkey”. Journal of Southern Europe and the Balkans 5/2, 205-222. Gülmez, S. B. (2013). “Rising Euroscepticism in Turkish politics: The Cases of the AKP and the CHP”. Acta Politica 48/3, 326-344. Gülmez, S. B. (2017). “Do Diplomats Matter in Foreign Policy? Sir Percy Loraine and the Turkish-British Rapprochement in the 1930s”. Foreign Policy Analysis 15/1, 65–82. Gürsoy, Y. (2019a). Türkiye-Birleşik Krallık-AB İlişkilerinde Siyasi ve Ekonomik Riskler ve Fırsatlar, DEİK, İstanbul. Gürsoy, Y. (2019b). “Brexit and the UK-Turkey Relationship”, Renewing and Rethinking Bilateralism after Brexit, (Ed: Andrew Glencross), Aston Centre for Europe, Birmingham. Haastrup, T., Wright, K. A. M. ve Guerrina, R. (2019). “Bringing Gender In? EU Foreign and Security Policy after Brexit”. Politics and Governance 7/3, 62–71. Haber7. (2020). Binali Yıldırım: 15 Temmuz bir kokteyl darbesiydi. (28.01.2020) http://www.haber7.com/guncel/haber/2938113-binali-yildirim-15-temmuz-bir-kokteyl-darbesiydi (Erişim: 11.05.2020). Hall, S. ve Wójcik, D. (2018). ‘Ground Zero’ of Brexit: London as an international financial Centre. Geoforum. (21.02.2018) https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2018.02.002 (Erişim: 18.02.2019). Hekimler, O. (2017). “Brexit Sonrasında Merkezi ve Doğu Avrupa’yı Yeniden Düşünmek”. Marmara Journal of European Studies 25/1, 1-33. Henderson, A., Jeffrey, C., Wincott, D. ve Jones, R. W. (2017). “How Brexit was made in England”. British Journal of Politics and International Relations 19/4, 631-646. Hopkin, J. (2017). “When Polanyi met Farage: Market fundamentalism, economic nationalism, and Britain’s exit from the European Union”. British Journal of Politics and International Relations 19/3, 465-478. Horniker, A. L. (1942). “William Harborne and the Beginning of Anglo-Turkish Diplomatic and Commercial Relations”. The Journal of Modern History 14/3, 289 316. Hozic, A. ve True, J. (2017). “Brexit as a scandal: gender and global trumpism”. Review of International Political Economy 24/2, 270-287. Hunt, J. ve Minto, R. (2017). “Between intergovernmental relations and paradiplomacy: Wales and the Brexit of the regions”. British Journal of Politics and International Relations 19/4, 647-662. Hürriyet. (2017). İngiliz Bakan Duncan’dan ‘FETÖ’ açıklaması. (31.01.2017) http://www.hurriyet.com.tr/ingiliz-bakan-duncandan-feto-aciklamasi-40352103 (Erişim: 21.06.2017). Independent. (2017). Theresa May approves £100m fighter jet deal with Erdogan despite human rights abuses. (28.01.2017) http://www.independent.co.uk/news/world/asia/theresa-may-agrees-100m-fighter-jet-deal-with-turkeys-erdogan-despite-human-rights-concerns-a7551006.html (Erişim: 23.06.2017). İTO (2011). Birleşik Krallık Ülke Etüdü. İTO, İstanbul. Jensen, M. D. ve Snaith, H. (2016). “When politics prevails: the political economy of a Brexit”. Journal of European Public Policy 23/9, 1302-1310. Jessop, B. (2017). “The Organic Crisis of the British State: Putting Brexit in its Place”. Globalizations 14/1, 133-141. Kadıoğlu, İ. A. (2018). “Great effort, little help? Peace and conflict resolution organisations in Northern Ireland and Turkey”. Conflict, Security & Development 18/3, 207–232. Kadıoğlu, İ. A. (2020). “International Peace Efforts in the Syrian Civil War: The ‘Inevitable’ Failure?”. Turkish Journal of Middle Eastern Studies. 7/1, 13-44. Karacan, P. (2017). “Brexit: Avrupa Birliği Hukuku ve Birleşik Krallık Açısından ‘Buzdağının Görünen Yüzü’”. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19/3, 403-416. Kaymas, S. (2017). “Avrupa Birliği ve İngiltere İlişkileri Ekseninde Türkiye’yi Düşünmek: Brexit Referandumunun Türkiye’de Ulusal Gazetelerdeki Temsili”. Egemia 1/1, 1-32. Ker-Lindsay, J. (2017). “Turkey’s EU accession as a factor in the 2016 Brexit referendum”. Turkish Studies 19/1, 1-22. Kılcı, E. N. (2018). “Brexit; Birleşik Krallık ve Euro Bölgesi Açısından Sonuçlarının Değerlendirilmesi”. Sakarya İktisat Dergisi 7/1, 1-26. Kolpinskaya, E. ve Fox, S. (2019). “Praying on Brexit? Unpicking the Effect of Religion on Support for European Union Integration and Membership”. Journal of Common Market Studies 18/6, 205-219. Konuralp, E. ve Adaş, S. (2018). “Ya Brexit Sonrası? Birleşik Krallık’ın AB’den Kopuş Dönemeci ve Alternatifleri”. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7/2, 518-540. Köymen, O. B. (1967). “Anglo-Turkish Relations: 1919-1922”. The Turkish Yearbook 8, 14-28. Lee, S. (2018). “From Technocratic Pragmatism to the Developmental Market: Conceptualising the Politics of Brexit in Terms of the Rivalry of Two Different Political Economies”. Marmara Journal of European Studies 26/1, 51-74. Londra Büyükelçiliği. (2016a). Ambassador’s Statement at ‘Turkey-UK Science and Innovation Platform’. (21.11,2016) http://londra.be.mfa.gov.tr/ShowSpeech.aspx?ID=12070 (Erişim: 23.05.2017). Londra Büyükelçiliği. (2016b). Ambassador’s Statement at the opening of BEKO’s Research and Development Centre. (14.12.2016) http://londra.be.mfa.gov.tr/ShowSpeech.aspx?ID=12077 (Erişim: 23.05.2017). Londra Büyükelçiliği. (2017). Türkiye – Birleşik Krallık İlişkileri. (23.01.2017) http://londra.be.mfa.gov.tr/ShowInfoNotes.aspx?ID=326595 (Erişim: 23.05.2017). Marshall, H. ve Drieschova, A. (2018). “Post-Truth Politics in the UK’s Brexit Referendum”. New Perspectives 26/3, 1-18. McHarg, A. ve Mitchell, J. (2017). “Brexit and Scotland”. British Journal of Politics and International Relations 19/3, 512-526. Milliyet. (2017). İngiliz Bakan Duncan'dan çarpıcı FETÖ açıklaması. (31.01.2017) http://www.milliyet.com.tr/ingiliz-bakan-duncan-dan-carpici-dunya-2388337/, (Erişim: 21.06.2017). Millman, B. (1998). Ill-Made Alliance: Anglo-Turkish Relations, 1934-1940. McGill-Queen's University Press, Montreal. Moulton, J. F. G. ve Silverwood, J. (2018). “On the Agenda? The Multiple Streams of Brexit-Era UK Climate Policy”. Marmara Journal of European Studies 26/1, 75-100. NTV. (2017). Başbakan Yıldırım, İngiltere Başbakanı May'i kabul etti. (28.01.2017) http://www.ntv.com.tr/turkiye/basbakan-yildirim-ingiltere-basbakani-mayi-kabul-etti,bnMmZVpnBUiQ3dXeu8fD0g (Erişim: 23.05.2017). Oguzlu, H. T. (2012). “Turkey and the European Union: Europeanization Without Membership”, Turkish Studies 3/2, 229-243. Oliver, T. (2016). “European and international views of Brexit”. Journal of European Public Policy 23/9, 1321-1328. Öniş, Z. (2007). “Conservative globalists versus defensive nationalists: political parties and paradoxes of Europeanization in Turkey”. Journal of Southern Europe and the Balkans 9/3, 247-261. Özçelik, A. O. (2017). “Analysing stages of subnational mobilisation across the European Union: The case of subnational administrations in Turkey”. Regional and Federal Studies 27/2, 171-199. Özçelik, A. O. ve Pataraya, A. (2019). “Tanınma Sorunu Yaşayan Devletler Açısından Egemenlik ve Tanınma Konusunun Kavramsal Analizi”. Alternatif Politika 11/1, 1-31. Parker, O. (2017). “Critical political economy, free movement and Brexit: Beyond the progressive’s dilemma”. British Journal of Politics and International Relations 19/3, 479-496. Parliament.uk. (2017a). Minister gives UK Government perspective on relations with Turkey. (31.01.2017) http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/foreign-affairs-committee/news-parliament-2015/uk-relations-with-turkey-evidence-16-171/ (Erişim: 23.05.2017). Parliament.uk. (2017b). A ‘strategic’ relationship, and its implications for Turkey and the UK. (23.03.2017) https://www.publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmfaff/615/61506.htm#_idTextAnchor031 (Erişim: 23.05.2017). Parliament.uk. (2017c). Prime Minister’s letter to Donald Tusk triggering Article 50. (29.03.2017) https://www.gov.uk/government/publications/prime-ministers-letter-to-donald-tusk-triggering-article-50/prime-ministers-letter-to-donald-tusk-triggering-article-50 (Erişim: 23.05.2017). Pollard, J. S. (2018). Brexit and the wider UK economy. Geoforum. (28.02.2018) http://dx.doi.org/10.1016/j.geoforum.2018.02.005 (Erişim: 18.02.2019). Rees, W. (2017). “America, Brexit and the security of Europe”. British Journal of Politics and International Relations 19/3, 558-572. Richet, X. (2018). “Post-Brexit, Post-Populism: What Scenarios for Europe?”. Kapadokya Akademik Bakış 2/2, 1-11. Schmidt, V. A. (2017). “Britain-out and Trump-in: a discursive institutionalist analysis of the British referendum on the EU and the US presidential election”. Review of International Political Economy 24/2, 248-269. Soytürk, M. (2017). “Büyük Britanya’nın Avrupa Birliği İle İlişkisi ve Brexit”. The Journal of International Scientific Researches 2/4, 72-82. Taraktaş, B. (2008). “A Comparative Approach to Euroscepticism in Turkey and Eastern European Countries”. Journal of Contemporary European Studies 16/2, 249-266. The Guardian. (2016a). EU referendum to take place on 23 June, David Cameron confirms. (20.02.2016) https://www.theguardian.com/politics/2016/feb/20/cameron-set-to-name-eu-referendum-date-after-cabinet-meeting, (Erişim: 20.02.2016). The Guardian. (2016b). Ukip accused of scaremongering over ad denouncing Turkey. (04.02.2016) https://www.theguardian.com/politics/2016/feb/04/ukip-accused-scaremongering-advert-denouncing-turkey-islamophobia (Erişim: 23.05.2017). The Guardian. (2017). Theresa May signs £100m fighter jet deal with Turkey's Erdoğan. (20.01.2017) https://www.theguardian.com/politics/2017/jan/28/theresa-may-signs-100m-fighter-jet-deal-with-turkeys-erdogan (Erişim: 21.06.2017). The Spectator. (2016). Boris Johnson wins The Spectator’s President Erdogan Offensive Poetry competition. (18.05.2016) https://blogs.spectator.co.uk/2016/05/boris-johnson-wins-the-spectators-president-erdogan-offensive-poetry-competition/ (Erişim: 22.06.2017). The Sunday Times. (2016). Leaked UK plan to open doors for 1m Turks. (12.06.2016) https://www.thetimes.co.uk/edition/news/leaked-uk-plan-to-open-doors-for-1m-turks-n085h225w (Erişim: 18.05.2020). Thompson, H. (2017). “Inevitability and contingency: The political economy of Brexit”. British Journal of Politics and International Relations 19/3, 434-449. UKIP. (2016). Turkey IN means Britain OUT of the EU. (18.03.2016) http://www.ukip.org/turkey_in_means_britain_out_of_the_eu (Erişim: 23.05.2017). Ventrella, M. (2018). “Brexit and the Fight against Human Trafficking: Actual Situation and Future Uncertainty”. Marmara Journal of European Studies 26/1, 119-142. Visier, C. (2006). Euroscepticism in Turkey: European Ambiguity Fuels Nationalism. Insitut Europeu de la Mediterrànea. (01.03.2006) http://www.iemed.org/anuari/2006/aarticles/aVisier.pdf (Erişim: 11.07.2019). Watkins, S. (2016). “Casting Off?”. New Left Review 100/Haziran-Temmuz, 5-31. Wilson, G. K. (2017). “Brexit, Trump and the special relationship”. British Journal of Politics and International Relations 19/3, 543-557. Wincott, D. (2017). “Brexit dilemmas: New opportunities and tough choices in unsettled times”. British Journal of Politics and International Relations 19/4, 680-695. Worth, O. (2017). “Reviving Hayek’s Dream”. Globalizations 14/1, 104-109. Wurzel, R. K. W. (2018). “Germany: How to Manage Brexit While Trying to Safeguard European Integration”. Marmara Journal of European Studies 26/1, 171-193. Xavier, A. I. (2018). “The Impact of Brexit on Security and Defence Multilateralism: More Cooperation or Overlapping Interests?”. Marmara Journal of European Studies 26/1, 101-118. Yankaya, D. (2009). “The Europeanization of MÜSİAD: Political opportunism, Economic Europeanization, Islamic Euroscepticism”. European Journal of Turkish Studies 9, 1-21. Yavuzaslan, K. (2017). “Brexit Yol Ayrımında Avrupa Birliği Sosyal Bütünleşme Çabalarına İnovatif Bir Yaklaşım: Sosyal İnovasyon”. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19/1, 225-250. Yılmaz, H. (2011). “Euroscepticism in Turkey: Parties, Elites, and Public Opinion”, South European Society and Politics 16/1, 185-208. Zarakol, A. (2011). After Defeat: How the East Learned to Live with the West, Cambridge University Press, Cambridge.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { pausbed725855, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kınıklı Yerleşkesi 20070 Kınıklı – DENİZLİ / TÜRKİYE}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {}, pages = {285 - 302}, doi = {10.30794/pausbed.725855}, title = {DEVAMLILIK MI KIRILMA MI? BREXIT SONRASI DÖNEMDE BİRLEŞİK KRALLIK-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI DIŞ POLİTİKA ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Altınörs, Görkem} }
APA Altınörs, G . (2020). DEVAMLILIK MI KIRILMA MI? BREXIT SONRASI DÖNEMDE BİRLEŞİK KRALLIK-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI DIŞ POLİTİKA ANALİZİ . Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (40) , 285-302 . DOI: 10.30794/pausbed.725855
MLA Altınörs, G . "DEVAMLILIK MI KIRILMA MI? BREXIT SONRASI DÖNEMDE BİRLEŞİK KRALLIK-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI DIŞ POLİTİKA ANALİZİ" . Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020 ): 285-302 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pausbed/issue/55392/725855>
Chicago Altınörs, G . "DEVAMLILIK MI KIRILMA MI? BREXIT SONRASI DÖNEMDE BİRLEŞİK KRALLIK-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI DIŞ POLİTİKA ANALİZİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020 ): 285-302
RIS TY - JOUR T1 - DEVAMLILIK MI KIRILMA MI? BREXIT SONRASI DÖNEMDE BİRLEŞİK KRALLIK-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI DIŞ POLİTİKA ANALİZİ AU - Görkem Altınörs Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.30794/pausbed.725855 DO - 10.30794/pausbed.725855 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 285 EP - 302 VL - IS - 40 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.725855 UR - https://doi.org/10.30794/pausbed.725855 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi DEVAMLILIK MI KIRILMA MI? BREXIT SONRASI DÖNEMDE BİRLEŞİK KRALLIK-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI DIŞ POLİTİKA ANALİZİ %A Görkem Altınörs %T DEVAMLILIK MI KIRILMA MI? BREXIT SONRASI DÖNEMDE BİRLEŞİK KRALLIK-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI DIŞ POLİTİKA ANALİZİ %D 2020 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 40 %R doi: 10.30794/pausbed.725855 %U 10.30794/pausbed.725855
ISNAD Altınörs, Görkem . "DEVAMLILIK MI KIRILMA MI? BREXIT SONRASI DÖNEMDE BİRLEŞİK KRALLIK-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI DIŞ POLİTİKA ANALİZİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 40 (Haziran 2020): 285-302 . https://doi.org/10.30794/pausbed.725855
AMA Altınörs G . DEVAMLILIK MI KIRILMA MI? BREXIT SONRASI DÖNEMDE BİRLEŞİK KRALLIK-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI DIŞ POLİTİKA ANALİZİ. PAUSBED. 2020; (40): 285-302.
Vancouver Altınörs G . DEVAMLILIK MI KIRILMA MI? BREXIT SONRASI DÖNEMDE BİRLEŞİK KRALLIK-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI DIŞ POLİTİKA ANALİZİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; (40): 285-302.
IEEE G. Altınörs , "DEVAMLILIK MI KIRILMA MI? BREXIT SONRASI DÖNEMDE BİRLEŞİK KRALLIK-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI DIŞ POLİTİKA ANALİZİ", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı. 40, ss. 285-302, Haz. 2020, doi:10.30794/pausbed.725855