ÇEVİRMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR ÖZ-YETERLİK ALGILARI VE TEKNOLOJİYE KARŞI TUTUMLARI

Öz Bu çalışmada çevirmen adaylarının bilgisayar öz-yeterlik algı düzeyleri ve teknolojiye karşı tutumları çeşitli değişkenlere göre incelenmektedir. Bu amaçla 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Marmara Üniversitesi, Fransızca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 1 ve 2. Sınıf öğrencileriyle bir çalışma yapılmıştır. Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm öğrencilerin bilgisayar öz-yeterlik algı düzeylerini tespit etmeye yönelik olup bu amaçla on sekiz maddeden oluşan beşli likert türü anket uygulanmıştır. İkinci bölümde ise çevirmen adaylarının teknolojiye karşı tutumları tespit edilmeye çalışılmıştır. Bunun için on yedi maddeden oluşan yine beşli likert türü bir anketten yararlanılmıştır. Veriler R 3.5.2. paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın sonunda elde edilen veriler değerlendirilerek çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

Alcina, A. (2008). Translation Technologies: Scope, Tools and Resources. Target, 20.1, 79-102

Alıcı, D. (2013). Okula Yönelik Tutum Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. Eğitim ve Bilim, 38 (168), 318-331

Alkan S.C. (2013) Lisans Düzeyinde Çeviri Eğitiminde Teknoloji Eğitiminin Yeri. İ.Ü. Çeviribilim Dergisi, (7), 127-147

Aşkar, P. & Umay, A. (2001). İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilgisayarla İlgili Öz-Yeterlik Algısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,21, 1-8

Aydın F. & Kara F.N. (2013). Öğretmen Adaylarının Teknolojiye Yönelik Tutumları: Ölçek Geliştirme Çalışması. Türk Fen Eğitimi Dergisi. 10 (4), 103-118

Bandura, A. (1986). Social Foundations Of Thought And Action: A Social Cognitive Theory. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.

Bandura, A. (1994). Self-Efficacy. In V. S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia Of Human Behavior. New York: Academic Press. (Reprinted in H. Friedman [Ed.], Encyclopedia of mental health. San Diego: Academic Press, 1998). (4), 71-81

Bowker, L. (2002). Computer-aided Translation Technology: A Practical Introduction. Ottowa: University of Ottawa Press

Çelik H.C. & Çevik M.N. (2013). İşsiz Gençlerin Bilgisayar Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından Karşılaştırılması. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (1), 152-166 Demirel, Ö. (1993). Eğitim Terimleri Sözlüğü. Ankara: Usem Yayınları-10

Göçer, G. & Türkoğlu A. (2018). Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Bilişim Teknolojileri Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (46), 223-238

Karakuş, T. E. & Özbay, M. (2016). Ortaokul Öğrencileri İçin Dinlemeye Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(2), 187-199

Kastberg, P. (2012). Machine Translation Tools - Tools of the Translator’s Trade. (çev. Thomas Buch Andersson). Communication & Language at Work. (1), 34-45

Kurbanoğlu, S. & Akkoyunlu, B. (2002). Öğretmen Adaylarına Uygulanan Bilgi Okuryazarlığı Programının Etkililiği Ve Bilgi Okuryazarlığı Becerileri İle Bilgisayar Öz-Yeterlik Algısı Arasındaki İlişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 98-105

Lagoudaki, E. (2006). Translation Memories Survey 2006: Users’ Perceptions around TM Use. Proceedings of the ASLIB International Conference Translating & the Computer. 1-29

Seferoğlu, S. S. & Akbıyık, C. (2005). İlköğretim Öğretmenlerinin Bilgisayara Yönelik Öz-Yeterlik Algıları Üzerine Bir Çalışma. Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research,19, s. 89-101.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { pausbed693495, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kınıklı Yerleşkesi 20070 Kınıklı – DENİZLİ / TÜRKİYE}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {}, pages = {247 - 255}, doi = {10.30794/pausbed.693495}, title = {ÇEVİRMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR ÖZ-YETERLİK ALGILARI VE TEKNOLOJİYE KARŞI TUTUMLARI}, key = {cite}, author = {Aslan, Erdinç} }
APA Aslan, E . (2020). ÇEVİRMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR ÖZ-YETERLİK ALGILARI VE TEKNOLOJİYE KARŞI TUTUMLARI . Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (40) , 247-255 . DOI: 10.30794/pausbed.693495
MLA Aslan, E . "ÇEVİRMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR ÖZ-YETERLİK ALGILARI VE TEKNOLOJİYE KARŞI TUTUMLARI" . Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020 ): 247-255 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pausbed/issue/55392/693495>
Chicago Aslan, E . "ÇEVİRMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR ÖZ-YETERLİK ALGILARI VE TEKNOLOJİYE KARŞI TUTUMLARI". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020 ): 247-255
RIS TY - JOUR T1 - ÇEVİRMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR ÖZ-YETERLİK ALGILARI VE TEKNOLOJİYE KARŞI TUTUMLARI AU - Erdinç Aslan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.30794/pausbed.693495 DO - 10.30794/pausbed.693495 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 247 EP - 255 VL - IS - 40 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.693495 UR - https://doi.org/10.30794/pausbed.693495 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ÇEVİRMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR ÖZ-YETERLİK ALGILARI VE TEKNOLOJİYE KARŞI TUTUMLARI %A Erdinç Aslan %T ÇEVİRMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR ÖZ-YETERLİK ALGILARI VE TEKNOLOJİYE KARŞI TUTUMLARI %D 2020 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 40 %R doi: 10.30794/pausbed.693495 %U 10.30794/pausbed.693495
ISNAD Aslan, Erdinç . "ÇEVİRMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR ÖZ-YETERLİK ALGILARI VE TEKNOLOJİYE KARŞI TUTUMLARI". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 40 (Haziran 2020): 247-255 . https://doi.org/10.30794/pausbed.693495
AMA Aslan E . ÇEVİRMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR ÖZ-YETERLİK ALGILARI VE TEKNOLOJİYE KARŞI TUTUMLARI. PAUSBED. 2020; (40): 247-255.
Vancouver Aslan E . ÇEVİRMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR ÖZ-YETERLİK ALGILARI VE TEKNOLOJİYE KARŞI TUTUMLARI. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; (40): 247-255.
IEEE E. Aslan , "ÇEVİRMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR ÖZ-YETERLİK ALGILARI VE TEKNOLOJİYE KARŞI TUTUMLARI", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı. 40, ss. 247-255, Haz. 2020, doi:10.30794/pausbed.693495