Çalışma Hayatı ve Emeklilik Bağlamında Türkiye'de Yaşlılık

Bu çalışmanın amacı, yaşlılık olgusunun Türkiye özelinde yaşandığı şekliyle çalışma hayatı ve emeklilik bağlamında bir değerlendirmesini yapmaktır. Bu amaçla, yaşlılık olgusunun çalışma ve emeklilik olgularıyla kesiştiği noktalar ele alınmış, sosyal güvenlik sisteminin tarihsel gelişimine değinildikten sonra bugünkü durumu ve bireylerin emeklilik algısına nasıl yansıdığı değerlendirilmiştir. Özellikle refah düzeyi yüksek ülkelerle karşılaştırıldığında, söz konusu üç olgunun da Türkiye örneğinde içinin daha iyi doldurulabileceği gözlemlenmiş ve bu doğrultuda atılabilecek adımlar anlamında öneriler sunulmuştur. Bu noktada “aktif yaşlanma” kavramı ön plana çıkmıştır. Aktif yaşlanma, bireyler yaşlandıkça hayat kalitelerini arttırmak için sağlık, katılım ve güvenlik fırsatlarının en uygun hâle getirilmesi süreci olarak tanımlanabilir. Çalışmada, aktif yaşlanmanın Türkiye’deki yaşlıların ve yaşlılık olgusunun daha iyi yönetilmesine yönelik önemli bir kavram olduğu saptanmıştır.

Old Age in Turkey within the Context of Working Life and Retirement

The aim of this study is to carry out an evaluation of the phenomenon of old age as experienced in Turkey within the context of working life and retirement. For this purpose, the points where the phenomenon of old age intersects the phenomena of working life and retirement were discussed and the current situation of the social security system and how it manifested itself in the perception of retirement in the elderly were investigated. It was observed that, especially in comparison to the countries that enjoy a high level of welfare, the three phenomena in question could be handled better in Turkey and thus some suggestions were made to that end. The concept of “active aging” came into prominence at this point. Active aging could be defined as the process in which the opportunities of health, participation and security are optimized with the aim of improving the quality of life of the elderly. It became apparent in the study that active aging is an important concept in managing the elderly and the phenomenon of old age in Turkey in a better fashion.

Kaynak Göster

Bibtex @ { pausbed384367, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kınıklı Yerleşkesi 20070 Kınıklı – DENİZLİ / TÜRKİYE}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {}, pages = {87 - 101}, doi = {}, title = {Çalışma Hayatı ve Emeklilik Bağlamında Türkiye'de Yaşlılık}, key = {cite}, author = {Sığın, Aykut} }
APA Sığın, A . (2016). Çalışma Hayatı ve Emeklilik Bağlamında Türkiye'de Yaşlılık . Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (Ek1) , 87-101 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pausbed/issue/34754/384367
MLA Sığın, A . "Çalışma Hayatı ve Emeklilik Bağlamında Türkiye'de Yaşlılık" . Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016 ): 87-101 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pausbed/issue/34754/384367>
Chicago Sığın, A . "Çalışma Hayatı ve Emeklilik Bağlamında Türkiye'de Yaşlılık". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016 ): 87-101
RIS TY - JOUR T1 - Çalışma Hayatı ve Emeklilik Bağlamında Türkiye'de Yaşlılık AU - Aykut Sığın Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 87 EP - 101 VL - IS - Ek1 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Çalışma Hayatı ve Emeklilik Bağlamında Türkiye'de Yaşlılık %A Aykut Sığın %T Çalışma Hayatı ve Emeklilik Bağlamında Türkiye'de Yaşlılık %D 2016 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N Ek1 %R %U
ISNAD Sığın, Aykut . "Çalışma Hayatı ve Emeklilik Bağlamında Türkiye'de Yaşlılık". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / Ek1 (Aralık 2016): 87-101 .
AMA Sığın A . Çalışma Hayatı ve Emeklilik Bağlamında Türkiye'de Yaşlılık. PAUSBED. 2016; (Ek1): 87-101.
Vancouver Sığın A . Çalışma Hayatı ve Emeklilik Bağlamında Türkiye'de Yaşlılık. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; (Ek1): 87-101.