AFET VE İNSANİ YARDIM LOJİSTİĞİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Dünyada yaşanan doğal afetler ve insan kaynaklı felaketler pek çok bölgeye zarar vermekte, can ve mal kaybına neden olarak büyük zararlara yol açmaktadır. Bu afetlerin ve felaketlerin verdiği zararların azaltılabilmesi afet öncesi ve afet sonrasındaki sürecin iyi bir şekilde yönetilebilmesiyle mümkündür. Bu nedenle; özellikle son yıllarda afet ve insani yardım lojistiğine olan ilgi artmıştır. Bu çalışmada amaç; 2004-2019 yılları arasında Web of Science (WOS) ve Scopus veri tabanından alınan afet ve insani yardım lojistiği alanında yapılan 854 makaleyi bibliyometrik analiz yöntemiyle incelemek ve afet ve insani yardım lojistiği alanındaki araştırmaların hangi yönde ilerlediğini ortaya koymaktır. Çalışmanın verileri 2019 yılı Mayıs ayında toplanmıştır. Yapılan çalışma ile son yıllarda daha fazla ilgi duyulan bir alan olan afet ve insani yardım lojistiğiyle ilgili çalışmaların hangi yıllarda artış gösterdiğini belirlenmiş, bu alanda önde gelen ülke, kurum, dergi ve yazarların genel profilleri ortaya çıkarılmıştır. Analizler sonucunda elde edilen veriler; tablolar ve şekiller ile desteklenerek açıklanmıştır. Analiz sonuçlarına göre; özellikle 2015’den sonra afet lojistiği konusuna daha fazla ilgi duyulduğu, yapılan çalışmaların en çok atıfta bulunduğu derginin European Journal of Operational Research dergisi olduğu, bu alanda en çok çalışan bölümün işletme bölümü, en fazla yayın yapan ve atıf patlamasının yaşandığı ülkenin ABD, son yıllarda en çok çalışmanın yapıldığı ülkenin ise Hollanda olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF PUBLICATIONS IN THE FIELD OF DISASTER AND HUMANITARIAN AID LOGISTICS

Natural disasters and man-made disasters in the world cause damage to many regions and loss of life and property. Reducing the damages caused by these disasters is possible by managing the pre-disaster and post-disaster processes well. Therefore; interest in disaster and humanitarian logistics has increased particularly in recent years. The aim of this study is to conduct bibliometric analysis of 854 articles conducted in the field of disaster and humanitarian relief logistics from the Web of Science (WOS) and Scopus database between 2004-2019 years and to determine the future directions of research in this field. Data of the study were collected in May 2019. With this study, it has been determined in which years the studies related to the disaster and humanitarian relief logistics, which is a field of more interest in recent years, has been increasing and revealed the general profiles of the leading countries, institutions, journals and authors in this field. The data obtained from the analyses are explained by the support of tables and figures. According to the results of the analyses, it is observed that there is more interest in disaster logistics especially after 2015, and the journal which most studies refer to is the European Journal of Operational Research. It is also concluded that the most active department in this field is the business department, the country with the highest number of publications and citation burst is the US and the country where the most work is done in recent years is the Netherlands.

Kaynakça

AFAD. (2019). Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü. (01.05.2019) https://www.afad.gov.tr/tr/23792/Aciklamali-Afet-Yonetimi-Terimleri-Sozlugu?kelime=afet+y%C3%B6netimi.

Apte, A. (2010). “Humanitarian logistics: A New Field of Research and Action”, Foundations and Trends in Technology, İnformation and Operations Management, (Ed: U. Karmarkar), Now Publishers Inc., Hanover, Massachusetts.

Barbarosoğlu, G., Özdamar L. ve Çevik, A. (2001). “An Interactive Approach for Hierarchical Analysis of Helicopter Logistics in Disaster Relief Operations”, European Journal of Operational Resaarch, 140/1, 118-133.

Charvet, F. F., Cooper, M. C. ve Gardner, J. T. (2008). “The Intellectuel Structure of Supply Chain Management: A Biblometric Approach”, Journals of Business Logistics, 29/1, 47-73.

Chen, C., Ibekwe‐SanJuan, F. ve Hou, J. (2010). “The Structure and Dynamics of Cocitation Clusters: A Multiple‐perspective Cocitation Analysis”, Journal of the American Society for Information Science and Technology, 61/7, 1386-1409.

Crainic, T. G., Ricciardi, N. ve Storchi, G. (2009). “Models for Evaluating and Planning City Logistics Systems”, Transportation Science, 43/4, 432-454.

Dünya Sağlık Örgütü. (2002). “Disasters and Emergencies Definitions”, Training Package, Panafrican Emergency Training Centre, Addis Ababa / Ethiopia.

Erturgut, R. ve Gürler, H. E. (2019). “Kent Lojistiği Alanındaki Yayınların Bibliyometrik Analizi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 22/2, 540-551.

Fahimnia, B., Sarkis, J. ve Davarzani, H. (2015). “Green Supply Chain Management: A Review and Bibliometric Analysis”, International Journal of Production Economics, 162, 101-114.

Georgi, C., Darkow, I. L. ve Kotzab, H. (2013). “Foundations of Logistics and Supply Chain Research: A Bibliometric Analysis of Four International Journals”, International Journal of Logistics Research and Applications, 16/6, 522-533.

Hajduk, S. (2017). “Bibliometric Analysis of Publications on City Logistics in International Scientific Literature”, Procedia Engineering, 182, 282-290.

Korkmaz, İ. H. ve Çetinkaya, C. (2019). “Post-graduate Theses on Logistics and Supply Chain in Turkey: A Bibliometric Analysis”, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 18/1, 479-493.

Ni, C., Sugimoto, C. R. ve Robbin, A. (2017). “Examining the Evolution of the Field of Public Administration through a Bibliometric Analysis of Public Administration Review”, Public Administration Review, 77/4, 496- 509.

OECD. (2002). Frascati Manual, Sixth Edition, OECD, Paris.

Pritchard, A. (1969). “Statistical Bibliography or Bibliometrics”, Journal of Documentation, 25/4, 348-349.

Qaiser, F. H., Ahmed, K., Sykora, M., Choudhary, A. ve Simpson, M. (2017). “Decision Support Systems for Sustainable Logistics: A Review and Bibliometric Analysis”, Industrial Management & Data Systems, 117/7, 1376-1388.

Savrun, B. ve Mutlu, H. M. (2019). “Kent Lojistiği Üzerine Bibliyometrik Analiz”, Kent Akademisi, 12/2, 364-386.

Simovici, D. A. (2008). “Data Mining Algorithms I: Clustering”, Handbook of Applied Algorithms: Solving Scientific, Engineering, and Practical Problems (Ed: A. Nayak ve I. Stojmenovic), John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.

Suvacı, B. (2016). “Sosyal Bilimler Veri Tabaninda Yayimlanan Lojistik ve Tedarik Zinciri Makalelerinin Bibliyometrik Profili”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25, 263-281.

Wang, J. J., Chen, H., Rogers, D. S., Ellram, L. M. ve Grawe, S. J. (2017). „A Bibliometric Analysis of Reverse Logistics Research (1992-2015) and Opportunities for Future Research”, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 47/8, 666-687.

Yavan, N. (2005). “SCI ve SSCI Bağlamında Türkiye’nin Coğrafya Biliminde Uluslararası Yayın Performansının Karşılaştırmalı Analizi: 1945-2005”, Coğrafi Bilimler Dergisi, 3/1, 27-55.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { pausbed667908, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kınıklı Yerleşkesi 20070 Kınıklı – DENİZLİ / TÜRKİYE}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {}, pages = {105 - 123}, doi = {10.30794/pausbed.667908}, title = {AFET VE İNSANİ YARDIM LOJİSTİĞİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Erturgut, Ramazan and Yılmaz, Burcu} }
APA Erturgut, R , Yılmaz, B . (2020). AFET VE İNSANİ YARDIM LOJİSTİĞİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ . Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (40) , 105-123 . DOI: 10.30794/pausbed.667908
MLA Erturgut, R , Yılmaz, B . "AFET VE İNSANİ YARDIM LOJİSTİĞİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ" . Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020 ): 105-123 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pausbed/issue/55392/667908>
Chicago Erturgut, R , Yılmaz, B . "AFET VE İNSANİ YARDIM LOJİSTİĞİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020 ): 105-123
RIS TY - JOUR T1 - AFET VE İNSANİ YARDIM LOJİSTİĞİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ AU - Ramazan Erturgut , Burcu Yılmaz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.30794/pausbed.667908 DO - 10.30794/pausbed.667908 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 105 EP - 123 VL - IS - 40 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.667908 UR - https://doi.org/10.30794/pausbed.667908 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi AFET VE İNSANİ YARDIM LOJİSTİĞİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ %A Ramazan Erturgut , Burcu Yılmaz %T AFET VE İNSANİ YARDIM LOJİSTİĞİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ %D 2020 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 40 %R doi: 10.30794/pausbed.667908 %U 10.30794/pausbed.667908
ISNAD Erturgut, Ramazan , Yılmaz, Burcu . "AFET VE İNSANİ YARDIM LOJİSTİĞİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 40 (Haziran 2020): 105-123 . https://doi.org/10.30794/pausbed.667908
AMA Erturgut R , Yılmaz B . AFET VE İNSANİ YARDIM LOJİSTİĞİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ. PAUSBED. 2020; (40): 105-123.
Vancouver Erturgut R , Yılmaz B . AFET VE İNSANİ YARDIM LOJİSTİĞİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; (40): 105-123.
IEEE R. Erturgut ve B. Yılmaz , "AFET VE İNSANİ YARDIM LOJİSTİĞİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı. 40, ss. 105-123, Haz. 2020, doi:10.30794/pausbed.667908