ÖĞRENCİ YANILGILARINI VE ANLAMA DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEDE KULLANILAN İKİ AŞAMALI TESTLER

Son yıllarda ülkemizde kavramlarla ilgili yapılan çalışmalar oldukça önemli bir araştırma alanı olarak yerini almaktadır. Öğrencilerin kavram anlama düzeylerini ve yanılgılarını belirlenmesi amacıyla yapılan bu türden çalışmalarda çoktan seçmeli testler, araştırmacılar tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Bu test metodunun öğrencilerin muhakeme yapmasına yönelik herhangi bir içeriğe sahip olmaması gibi önemli bir olumsuzluğu bulunmaktadır. Çoktan seçmeli testlere ikinci bir aşamanın ilave edildiği iki aşamalı testler, öğrencilerin muhtemel yanılgılarının orijiniyle ilgili verilerin elde edilmesini sağlamaktadır. Bu özelliğinden dolayı da kavramlarla ilgili uluslar arası literatürde yapılan çalışmalarda kullanılmaktadır. Bu çalışma, iki aşamalı testlerin geliştirilme aşamaları ve analiz süreçlerinin tanıtılması amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla çalışmada, iki aşamalı testlerin hangi durumlarda kullanılacağı, nasıl geliştirileceği ve elde edilen verilerin ne şekilde analiz edileceğine ilişkin bilgilere ayrıntılı olarak değinilmiş ve ayrıca fen bilimleri alanında örnek sorular sunulmuştur.

For the past decades, studies about students’ understanding have been very popular in Turkey. In these studies multiple choice tests have been frequently used by the researchers in order to identify students’ conception. These instruments have some disadvantages for example; do not contain an important part in which students’ explanations included. Two-tier diagnostic tests, derived from multiple choices tests, cover some of these disadvantages with its second tiers which require a reason for the multiple choices test. Since this type of tests supply in-depth data about origins of students’ misconceptions, it has commonly used in the literature. The aim of this study is to reveal the development stages and analysis process of two-tier tests. To reach this aim, it was tried to give necessary information about where the two-tier tests were used, how the tests were developed, and how the data from the test items were analyzed. In addition, a few examples of two-tier test items about science concepts were presented in this study.

Kaynak Göster

Bibtex @ { pauefd133114, journal = {Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0085}, eissn = {1309-0275}, address = {}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2003}, volume = {13}, pages = {54 - 69}, doi = {}, title = {ÖĞRENCİ YANILGILARINI VE ANLAMA DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEDE KULLANILAN İKİ AŞAMALI TESTLER}, key = {cite}, author = {Karataş, Faik Özgür and Köse, Arş. Gör. Sacit and Coştu, Arş. Gör. Bayram} }
APA Karataş, F , Köse, A , Coştu, A . (2003). ÖĞRENCİ YANILGILARINI VE ANLAMA DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEDE KULLANILAN İKİ AŞAMALI TESTLER . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 13 (13) , 54-69 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11130/133114
MLA Karataş, F , Köse, A , Coştu, A . "ÖĞRENCİ YANILGILARINI VE ANLAMA DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEDE KULLANILAN İKİ AŞAMALI TESTLER" . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (2003 ): 54-69 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11130/133114>
Chicago Karataş, F , Köse, A , Coştu, A . "ÖĞRENCİ YANILGILARINI VE ANLAMA DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEDE KULLANILAN İKİ AŞAMALI TESTLER". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (2003 ): 54-69
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRENCİ YANILGILARINI VE ANLAMA DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEDE KULLANILAN İKİ AŞAMALI TESTLER AU - Faik Özgür Karataş , Arş. Gör. Sacit Köse , Arş. Gör. Bayram Coştu Y1 - 2003 PY - 2003 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 54 EP - 69 VL - 13 IS - 13 SN - 1301-0085-1309-0275 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ÖĞRENCİ YANILGILARINI VE ANLAMA DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEDE KULLANILAN İKİ AŞAMALI TESTLER %A Faik Özgür Karataş , Arş. Gör. Sacit Köse , Arş. Gör. Bayram Coştu %T ÖĞRENCİ YANILGILARINI VE ANLAMA DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEDE KULLANILAN İKİ AŞAMALI TESTLER %D 2003 %J Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-0085-1309-0275 %V 13 %N 13 %R %U
ISNAD Karataş, Faik Özgür , Köse, Arş. Gör. Sacit , Coştu, Arş. Gör. Bayram . "ÖĞRENCİ YANILGILARINI VE ANLAMA DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEDE KULLANILAN İKİ AŞAMALI TESTLER". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 / 13 (Ocak 2003): 54-69 .
AMA Karataş F , Köse A , Coştu A . ÖĞRENCİ YANILGILARINI VE ANLAMA DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEDE KULLANILAN İKİ AŞAMALI TESTLER. PUJE. 2003; 13(13): 54-69.
Vancouver Karataş F , Köse A , Coştu A . ÖĞRENCİ YANILGILARINI VE ANLAMA DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEDE KULLANILAN İKİ AŞAMALI TESTLER. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2003; 13(13): 54-69.
IEEE F. Karataş , A. Köse ve A. Coştu , "ÖĞRENCİ YANILGILARINI VE ANLAMA DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEDE KULLANILAN İKİ AŞAMALI TESTLER", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 13, sayı. 13, ss. 54-69, Oca. 2003

4103 2481

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

BİR DEĞERLENDİRME VE LABORATUAR ARACI OLARAK V-DİYAGRAMI’NIN TARİHİ, KULLANIMI ve FEN EĞİTİMİNE SAĞLAYACAĞI KATKILAR ÜZERİNE BİR İNCELEME

Gürsoy Meriç

İLKÖĞRETİM OKULLARI BİRİNCİ KADEMEDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM ARAÇ-GEREÇLERİNİ KULLANMADURUMLARI

Halil Dindar, Dr. Süleyman Yaman

FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Mustafa Doğru, Prof.Dr.Mustafa Aydoğdu

FEN ÖĞRETMENİ ADAYLARINA BİLİMİN TARİHİ VE DOĞASININ ÖĞRETİLMESİ

Mehmet Fatih Taşar†

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNDE KOLB’UN YAŞANTISAL ÖĞRENME YAKLAŞIMI

Mehmet MUTLU, Prof.Dr.Mustafa AYDOĞDU

ÖĞRENME STİLLERİNE DAYALI ÖĞRETİMDE 4 MAT ÖĞRETİM MODELİ

Murat PEKER, Prof. Dr. Şeref MİRASYEDİOĞLU, Prof. Dr. H. İbrahim YALIN

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ISI VE SICAKLIK KONULARINI KAVRAMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Erdal ŞENOCAK, Arş. Gör. Refik DİLBER, Yrd.Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR, Prof. Dr. Yavuz TAŞKESENLİGİL

FEN ÖĞRETİMİNDE KAVRAM YANILGILARININ KARAKTERİSTİKLERİNİN TANIMLANMASI

Rahmi YAĞBASAN, Arş. Gör. Çağlar GÜLÇİÇEK

FEN ÖĞRETİMİNDE BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ

Mustafa TAN, Arş.Gör.Burak Kaan TEMİZ

İLKÖĞRETİM FEN ÖĞRETMENLERİNİN PORTFOLYOLARIN UYGULANABİLİRLİĞİNE YÖNELİK GÜÇLÜKLER HAKKINDAKİ ALGILARI

Hünkar KORKMAZ, Fitnat KAPTAN