Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Biyoloji Öğretimi ile İlgili Öz-Yeterlik İnançlarının Karşılaştırılması

Öğretmenlik mesleğine yönelik öz-yeterlik algısı, özellikle son yıllarda önem kazanan ve üzerinde araştırma yapılan konulardan birisidir. Herhangi bir konuda öz-yeterlik algısı yüksek olan insanlar, daha başarılı olmakta ve sonuca daha kısa zamanda ulaşma becerisi göstermektedirler. Fen eğitiminde de, öğretmenlerin öz-yeterlik inanç düzeylerinin yüksek olması, gerek eğitim verdikleri öğrencilerini gerekse kendilerini geliştirmede önemlidir. Bu çalışmada öğretmen adaylarının fen bilgisi kapsamındaki biyoloji öğretimine yönelik öz-yeterlik inanç düzeylerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, 2004-2005 öğretim yılında Muğla, Pamukkale ve Dokuz Eylül Üniversitelerinin Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalının 1. ve 4. sınıf düzeylerinde eğitim gören öğretmen adaylarına öz-yeterlik inanç ölçeği uygulanmıştır. Ayrıca araştırmada yaş, cinsiyet ve sınıf bağımsız değişkenler olarak ele alınmıştır. Bu araştırma sonucuna göre, öğretmen adaylarının yaşları ve sınıf seviyeleri artıkça biyoloji öğretimine yönelik öz-yeterlik inanç düzeylerinin yükseldiği tespit edilmiştir. Ayrıca cinsiyete göre de öğretmen adaylarının fen bilgisi kapsamındaki biyoloji öğretimine yönelik öz-yeterlik inançlarında anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır.

Comparison of Preservice Science Teachers’ Self-Efficacy Beliefs in Teaching Biology

The self-efficacy perception as to the teaching profession has become more important recently and has attracted researchers’ interest. The ones who have a high level of self-efficacy perception are more successful and show the skill of reaching the result faster. Also, in science instruction, a high level of self-efficacy in the teachers is important not only for the improvement of their students but also for themselves. It is aimed in this study to determine the self-efficacy belief levels toward biology education instruction of science student teachers. Consequently, in 2004- 2005 educational terms, the self-efficacy belief scale was applied to student teachers that receive science education in 1. and 4. classroom grades of Muğla, Pamukkale and Dokuz Eylül Universities. Also, age, gender and classroom grades were considered as independent variables. According to the result of the study, the self-efficacy belief levels of the student teachers having biology education increased as they continued up to the next classroom grade and ages. Also, there observed meaningful difference in the teacher candidate’s self-sufficiency perception according to the gender.

Kaynakça

Gibson, S., Dembo, M.H. (1984). Teacher Efficacy: A Construct validation. Journal of Educational Psychology. 76,569-582.

Güneri O. Y. ve Özdemir Y. (2003, Temmuz). Sınıf Yönetiminde Öz-yeterliğin, Medeni Durumun, Cinsiyetin, Ve Öğretmenlik Deneyiminin Öğretmen Tükenmişliğindeki Rolü. VII. Ulusal Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Kongresi’nde sunulmuş sözlü bildiri, İnönü Üniversitesi, Malatya.

Işıkal M. ve Aşkar P. (2003). İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik ve Bilgisayar Öz-yeterlik Algısı Ölçekleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 109-118.

Kapıcı Zengin, U. (2003). İlköğretim Öğretmenlerinin Öz-yeterlik Algıları ve Sınıf-İçi İletişim Örüntüleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Karasar, N. (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Milner R. ve Woolfolk Hoy A. (2002). Respect, social support and teacher-efficacy: A case study. American Educational Research Associacition, 26, 1-10.

Murpy, C., Coover, D., Owen, S. (1989). Development and validation of the computer self efficacy scale. Education and Psychological Measurement, 49, 893-899.

Özkan Ö., Tekkaya C. ve Çakıroğlu J. (2002, Eylül). Fen Bilgisi Aday Öğretmenlerinin Fen Kavramlarını Anlama Düzeyleri, Fen Öğretimine Yönelik Tutum ve Öz-yeterlik İnançları. V. Ulusal Fen Bilimler ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ- Ankara.

Riggs, I. M., Enochs, L. G. (1990). Towards the development of an elementary teacher’s science teaching efficacy belief instrument. Science Education, 74, 625-637.

Seferoğlu S. (2005). İlköğretim Öğretmenlerinin Bilgisayara Yönelik Öz-yeterlik Algıları Üzerine Bir Çalışma. Eğitim Araştırmaları, 19, 89-101.

Sözer, E. (1991). Türk Üniversitelerinde Öğretmen Sistemlerinin Davranışlarını Kazandırma Yönünden Etkililiği. Eskişehir, AnkaraÜniversitesi Basımevi, s: 209.

Torzadeh, G., Koufteros, X. (1994). Factorial validity of a computer self -efficacy scale and the impact of computer training, Education and Psychological Measument, Vol. 54, 3, 813-821.

Tschanen-Moran, M., Woolfolk, A. H. (1998). Teacher efficacy: Its meaning and measure, Review of Educational Research, 68, 202-248.

Umay A. (2002, Eylül). İlköğretim Matematik Öğretmenliği Matematiğe Karşı Öz-yeterlik Algısına Etkisi. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş sözlü bildiri, ODTÜ, Ankara. Öğrencilerin

Woolfolk Hoy A. (2000). Changes in teacher efficacy during the early years of teaching. American Educational Research Association, 43, 1-20.

Kaynak Göster

Bibtex @ { pauefd132929, journal = {Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0085}, eissn = {1309-0275}, address = {}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2010}, volume = {27}, pages = {41 - 54}, doi = {}, title = {Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Biyoloji Öğretimi ile İlgili Öz-Yeterlik İnançlarının Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {Kiremit, Hatice Özenoğlu and Gökler, İsa} }
APA Kiremit, H , Gökler, İ . (2010). Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Biyoloji Öğretimi ile İlgili Öz-Yeterlik İnançlarının Karşılaştırılması . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 27 (27) , 41-54 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11116/132929
MLA Kiremit, H , Gökler, İ . "Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Biyoloji Öğretimi ile İlgili Öz-Yeterlik İnançlarının Karşılaştırılması" . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (2010 ): 41-54 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11116/132929>
Chicago Kiremit, H , Gökler, İ . "Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Biyoloji Öğretimi ile İlgili Öz-Yeterlik İnançlarının Karşılaştırılması". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (2010 ): 41-54
RIS TY - JOUR T1 - Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Biyoloji Öğretimi ile İlgili Öz-Yeterlik İnançlarının Karşılaştırılması AU - Hatice Özenoğlu Kiremit , İsa Gökler Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 54 VL - 27 IS - 27 SN - 1301-0085-1309-0275 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Biyoloji Öğretimi ile İlgili Öz-Yeterlik İnançlarının Karşılaştırılması %A Hatice Özenoğlu Kiremit , İsa Gökler %T Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Biyoloji Öğretimi ile İlgili Öz-Yeterlik İnançlarının Karşılaştırılması %D 2010 %J Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-0085-1309-0275 %V 27 %N 27 %R %U
ISNAD Kiremit, Hatice Özenoğlu , Gökler, İsa . "Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Biyoloji Öğretimi ile İlgili Öz-Yeterlik İnançlarının Karşılaştırılması". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 / 27 (Ocak 2010): 41-54 .
AMA Kiremit H , Gökler İ . Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Biyoloji Öğretimi ile İlgili Öz-Yeterlik İnançlarının Karşılaştırılması. PUJE. 2010; 27(27): 41-54.
Vancouver Kiremit H , Gökler İ . Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Biyoloji Öğretimi ile İlgili Öz-Yeterlik İnançlarının Karşılaştırılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 27(27): 41-54.
IEEE H. Kiremit ve İ. Gökler , "Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Biyoloji Öğretimi ile İlgili Öz-Yeterlik İnançlarının Karşılaştırılması", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 27, sayı. 27, ss. 41-54, Oca. 2010