Yenidoğanda gelişen santral siyanozun nadir bir nedeni: Methemoglobinemi

Siyanoz; deri, tırnak yatağı veya mukozaların mavimsi gri görünümüdür ve fizyolojik olmayan hemoglobin varlığı ya da deoksijenize hemoglobin düzeyinin yüksekliği zemininde gözlenir.Yenidoğanda doğumu takiben ilk saatlerde ortaya çıkan siyanozun nedeni genellikle kardiyak ya da pulmoner hastalıklardır. Ancak ayırıcı tanıda daha nadir görülen nedenler de akılda tutulmalıdır.Bu tanılardan biri methemoglobinemidir. Methemoglobinemi;ferröz demirin ferrik demire oksitlenmesi sonucu oluşan ve dokulara yetersiz oksijen transferine neden olan, siyanoz ile karakterize, ciddi bir hematolojik hastalıktır. Makalemizde hastanemizde doğumdan sonra saatler içinde gelişen santral siyanoz nedeniyle yatırılan ve edinsel methemoglobinemi tanısı alan iki olgu sunuldu. Maternal pudendal anestezi nedeni ile gelişen edinsel methemoglobinemi vakaları intravenöz metilen mavisi ile başarılı bir şekilde tedavi edilmiştir.

A rare cause of central cyanosis of newborn: Methemoglobinemia

Cyanosis is blue-gray appearance of skin, nail bed or mucous membranes that occurs due to non-physiological disorders of hemoglobin or disorders involving deoxygenated hemoglobin. Cyanosis of newborn detected in the first hours of life following delivery is usually associated with pulmonary or cardiac diseases. However, other rare causes also has to be kept in mind in differential diagnosis. One of them is methemoglobinemia. Methemoglobinemia is a serious hemathologic disease results from oxidation of ferrous iron to ferric iron and causes inadequate oxygen transport to tissues and characterized with cyanosis. We report two cases who were hospitalized within the few hours after delivery due to cyanosis and diagnosed as acquired methemoglobinemia. Cases diagnosed as acquired methemoglobinemia caused by maternal pudendal anesthesia were treated successfully with intravenous methylen blue.

Kaynakça

Aydoğan M, Gedikbaşı T, Türker G. Prilokaine bağlı toksik methemoglobinemide intravenöz askorbik asit kullanımı. Cocuk Sagligi ve Hastalıkları Dergisi 2005;48:65-68.

Rino PB, Scolnik D, Fustiñana A, Mitelpunkt A,Glatstein M. Ascorbic acid for the treatment of methemoglobinemia: the experience of a large tertiary care pediatric hospital. Am J Ther 2014;21:240-243.

D’sa SR, Victor P, Jagannati M, Sudarsan TI, Carey RA, Peter RV. Severe methemoglobinemia due to ingestion of toxicants. Clin Toxicol 2014;52:897-900.

Kaplan JC, Chirouze M. Therapy of recessive congenital methaemoglobinaemia by oral riboflavine. Lancet 1978;2:1043-1044.

Guay J. Methemoglobinemia related to local anesthetics: a summary of 242 episodes. Anesth Analg 2009; 108:837-845.

Benini D, Vivo L, Fanos V. Acquired methemoglobinemia: a case report. Pediatr Med Chir 1998;20:411-413.

Cortazzo JA, Lichtman AD. Methemoglobinemia: a review and recommendations for management. J Cardiothorac Vasc Anesth 2014;28:1043-1047.

Van de Vijver M, Parish E, Aladangady N. Thinking outside of the blue box: a case presentation of neonatal methemoglobinemia. J Perinatol 2013;33:903-904.

Uslu S, Comert S. Transient neonatal methemoglobinemia caused by maternal pudendal anesthesia in delivery with prilocaine: report of two cases. Minerva Pediatr 2013;65:213-217.

Climie CR, McLean S, Starmer GA, Thomas J. Methemoglobinaemia in mother and fetus following continuous epidural analgesia with prilocaine. Clinical and experimental data. Br J Anaesth 1967;39:155-160.

Svecova D, Bohmer D. Congenital and acquired methemoglobinemia and its therapy. Cas Lek Cesk 1998;23:168-170.

Kara A, Yiğit S, Aygun C. Toxic methemoglobinemia after injection of prilocaine in a newborn case report. Turk J Pediatr 1998;40:589-592.

Liao YP, Hung DZ, Yang DY. Hemolytic anemia after methylene blue therapy for aniline-induced methemoglobinemia. Vet Hum Toxicol 2002;44:19-21.

Osterhoudt KC. Methemoglobinemia. In: Ford M, Delaney K, Ling L, Ford ET eds. Clinical toxicology. 1st ed. Philadelphia: Saunders, 2001;211-217.

Mansouri A. Methemoglobinemia. Am J Med Sci 1985;289:200-209.

Coleman MD, Coleman NA. Drug-induced methaemoglobinaemia; treatment issues. Drug Saf 1996;14:394-405.

Agarwal N, Nagel RL, Prchal JT. Dyshemoglobinemias. In: Steinberg M ed. Disorders of hemoglobin: genetics, pathophysiology, and clinical management. 2nd ed. New York: Cambridge UP, 2009;607-622.

Warang PP, Kedar PS, Shanmukaiah C, Ghosh K Colah RB. Clinical spectrum and molecular basis of recessive congenital methemoglobinemia in India. Clin Genet 2015;87:62-67.

DeBaun MR, Frei-Jones M, Vichinsky E. Hemoglobinopathies. In: Kliegman RM, Stanton BF, St Geme JW, Schor NF, Behrman RE eds. Nelson textbook of pediatrics. 19th ed. Philadelpiha: Saunders, 2016;1662-1677. 3. Darling R, Roughton F. The effect of methemoglobin on the equilibrium between oxygen and hemoglobin. Am J Physiol 1942;137:56-68.

Griffey RT, Brown DM, Nadel ES. Cyanosis. J Emerg Med 2000;18: 369–371.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

293 70

Sayıdaki Diğer Makaleler

Çanakkale ili 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarında çalışan personelin afet tıbbı konusundaki bilgi düzeyleri

Özgür SEVİNÇ, Yusuf GÜNER, Ayşen TİL

Interleukin-1 gene variants and the risk of non-syndromic microtia

AYŞE FEYDA NURSAL, MEHMET BEKERECİOĞLU, Berker BÜYÜKGÜRAL, SACİDE PEHLİVAN

Erişkin yaş hipospadias onarımında tubularized-incised plate urethroplasty yönteminin etkinliği

Cem BAŞATAÇ

Klomifen sitrat ile ovulasyon indüksiyonu ve doğal ilişki sonrası ender görülen heterotopik gebelik

İlyas TURAN, ÜMİT ÇABUŞ, Veysel FENKCİ

Longus colli kasının kalsifik tendiniti

Mustafa Aziz YILDIRIM, Gökşen GÖKŞENOĞLU, Ali Kürşat GANİYUSUFOĞLU, Nurdan PAKER, KADRİYE ÖNEŞ

Düşük kemik mineral yoğunluğu olan kadınlarda kuramlar üstü modelin egzersiz yapma alışkanlığı kazandırma üzerine etkisinin incelenmesi

NERİMAN TEMEL AKSU, KEMAL ALPARSLAN ERMAN

Awareness about disease and pulmonary rehabilitation in chronic obstructive pulmonary disease: A survey study

ERHAN UĞURLU, HAKAN ALKAN, Göksel ALTINIŞIK, Öznur ATAMAN, Mukaddes ŞENER, Esra Huriye GÖÇER, Sibel ÖZKURT, Fatma EVYAPAN

Ameliyat öncesi aç kalma: Sistematik derleme

FADİME GÖK, Meryem YAVUZ VAN GIERSBERGEN

Gallstone ileus: Computed tomography findings

FURKAN UFUK, PINAR ÇAKMAK

Adolesan yaş grubunda adneksiyel kitle nedeniyle opere edilen hastaların analizi: 104 hastalık tek merkez deneyimi

Meryem KURU PEKCAN, AYTEKİN TOKMAK, Özgür AĞLAMIŞ, Kübra AKKAYA, Yasemin TAŞCI