Tıp tarihi ve Denizli

Kaynakça

1.Yıldız B. Osmanlı döneminde Denizli Sancağında gayrimüslim doktor ve sağlık Görevlileri. Pam Tıp Derg 2014;7:1-17

2.Yıldız B. Denizli belediye tabibi şakir efendi ibn-i hacı ahmet ağa (ö. 1898). Pam Tıp Derg 2014;7:1

3.Uludağ OŞ (Sadeleştiren Uzel İ). Beşbuçuk Asırlık Türk Tababeti Tarihi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1991.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

1.1b 232