Sol atriyoventriküler oluktaki ekojenik dairesel yapılar ve tanısal önemi: Dilate koroner sinüs, persistan sol süperior vena kava ve hipoplastik sağ süperior vena kavalı sekundum atriyal septal defekt olgusu

Ekokardiyografik olarak sol atriyoventriküler olukta tespit edilen dairesel ekojenik yapıların tanısal önemini ve ayırıcı tanıdaki yerini; dilate koroner sinüsü olan ve sistemik venöz dönüş anomalisi bulunan atriyal septal defekt olgumuzu sunarak, vurgulamak istedik.

Diagnostic importance and echogenic round structures in left atrioventricular groove: A case of secundum atrial septal defect with dilated coronary sınus, persistent left superior vena cava and hypoplastic right superıor vena cava

We’d like to report a case of secundum atrial septal defect with dilated coronary sinus and anomalous of systemic venous return for stressing a diagnostic importance of echogenic round structures in left atrioventricular groove.

Kaynakça

1. Zuber M, Oechslin E, Jenni R. Echogenic structure in the left atrioventricular groove. diagnostic pitfalls. J Am Soc Echocardiogr 1998; 11: 381-6.

2. Bozbaş H, Yıldırır A, Korkmaz ME et al. Sağ vena kava yokluğunun eşlik ettiği persistan sol süperior vena kava: olgu sunumu. Türk Kardiyol Dern Arş 2003; 31: 9-16.

3. Sarodia BD, Stoller JK. Persistent left superior vena cava: case report and literature review. Respir Care 2000; 45: 411-6.

4. De Leval M. Anomalies of the systemic venous return. In: Stark J, De Leval M. editors. Surgery for congenital heart defects. Philadelphia: WB Sounders; 1994. p. 319-27.

5. Jureidini SB, Hormann JW, Williams J et al. Morphometric assessment of the innominate vein in the prediction of persistent left superior vena cava. J Am Soc Echocardiogr 1998; 11: 372-6.

6. Kronzon I, Tunick PA, Jortner R et al. Echocardiographic evaluation of the coronary sinus. J Am Soc Echocardiogr 1995; 8: 518-26.

7. Mahmud E, Raisinghani A, Keramati S et al. Dilation of the coronary sinus on echocardiogram: prevalence and significance in patients with chronic pulmonary hypertension. J Am Soc Echocardiogr 2001; 14: 44-9.

8. Winter FS. Persistent left superior vena cava. Angiology 1954; 5: 90-132.

9. James TN, Marshal TK, Edwards JE. Cardiac electrical instabilty in the presence of a left superior vena cava. Circulation 1976; 54: 689-92.

10. Kursaklioglu H, Kose S, Barcin C et al. Radiofrequency catheter ablation of a left lateral accessory pathway in a patient with left superior vena cava. Heart Dis 2002; 4: 162-5.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

301 73

Sayıdaki Diğer Makaleler

Kutanöz epidermal kistden gelişen pigmente bazal hücreli karsinom: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

ZAFER TEKE, Hakan ÖÇSEL, Çallı Neşe DEMİRKAN

Denizli merkezinde 6-15 yaş grubu çocuklarda obezite sıklığı

Serap SEMİZ, Özmer M.A. ÖZDEMİR, Ayşegül Sözeri ÖZDEMİR

Mayıs 2003- Temmuz 2004 tarihleri arasında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’na başvuran aile içi şiddet olguları

BORA BOZ, KEMALETTİN ACAR, AYŞE KURTULUŞ DERELİ

Radyoterapi ile tedavi edilen klasik kaposi sarkomu olgusu

Şeniz ERGİN, Bahar BALTALARLI, Çallı Neşe DEMİRKAN, Şanlı Berna ERDOĞAN, Erdem TUVAY, Necibe YILDIZ

Koroner arter baypas cerrahisi sonrasında gecikmiş ekstübasyonun risk faktörleri

Mustafa SAÇAR, Gökhan ÖNEM, Fahri ADALI, İbrahim GÖKŞİN, Derviş VERDİ, Ali Vefa ÖZCAN, Ümit Yaşar TEKELİ, Hülya SUNGURTEKİN, Ahmet BALTALARLI

Psoriazisli hastalarda kontakt duyarlılığın araştırılması

Nuran UZ, Şebnem AKTAN, Şeniz ERGİN, Şanlı Berna ERDOĞAN, Deniz EVLİYAOĞLU

Post travmatik çoklu ilaç dirençli acinetobacter baumannii menenjitli olguda yüksek doz meropenem ile başarılı tedavi

Suzan SAÇAR, Hüseyin TURGUT, Derya Hırçın CENGER, Erdal COŞKUN, ALİ ASAN, İlknur KALELİ

Sülfitin ortalama eritrosit hacmi, ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu ve eritrosit içi kalsiyum düzeyine in vitro etkisi

Mlek BOR-KÜÇÜKATAY, VURAL KÜÇÜKATAY, Aysel AĞAR, Oğuz Kerim BAŞKURT

Sol atriyoventriküler oluktaki ekojenik dairesel yapılar ve tanısal önemi: Dilate koroner sinüs, persistan sol süperior vena kava ve hipoplastik sağ süperior vena kavalı sekundum atriyal septal defekt olgusu

İbrahim GÖKŞİN, Ahmet BALTALARLI, Mustafa SAÇAR, Hülya SUNGURTEKİN, Ender SEMİZ

Karpal tünel sendromu

Yurdal SERARSLAN, İsmet M. MELEK, Taşkın DUMAN