Sclerosing stromal tumor in a postmenopausal woman with an ovarian torsion

Sklerozan stromal tümör, belirgin klinik ve patolojik özelliklere sahip, nadir bir benign overyan seks-kord stromal tümördür. Büyük çoğunluğu ikinci ve üçüncü dekatta görülür ve histopatolojik olarak selüler ve sklerozisin geniş alanlarını içeren hiposelüler alanların psödolobüler paterni ve spindle/iğsi ve poligonal hücrelerden oluşan iki tip hücre popülasyonu ve belirgin vaskülarizasyon ile karakterizedir. Biz, overyan torsiyon ile başvuran 73 yaşındaki kadın hastada sol overin sklerozan stromal tümörünü sunduk. Overin sklerozan stromal tümörü çoğunlukla genç hastalarda görülmesine rağmen, bazı daha yaşlı hastalarda da sklerozan stromal tümör akla gelmelidir. Herhangi bir overyan kitle gibi, sklerozan stromal tümör overin torsiyonuna neden olabilir

Overyan torsiyonlu postmenopozal kadında sklerozan stromal tümör

Sclerosing stromal tumor is a rare benign ovarian sex-cord stromal tumor, which has distinctive clinical and pathologic features. The tumors occur predominantly in the second and third decades and are histopathologically characterized by the pseudolobular pattern of the cellular and hypocellular areas with widespread areas of sclerosis and a two-cell population of spindled and polygonal cells, and marked vascularity. We presented a sclerosing stromal tumor of the left ovary in a 73-years-old patient who presented with an ovarian torsion. Although sclerosing stromal tumor of the ovary mostly occurs in young patients, some must remember sclerosing stromal tumor in older ones. Like any ovarian mass, sclerosing stromal tumor may cause the torsion of the ovary.

Kaynakça

1. Chalvardjian A, Scully RE. Sclerosing stromal tumors of the ovary. Cancer 1973;31:664-670.

2. Andrade LA, Gentilli AL, Polli G. Sclerosing stromal tumor in an accessory ovary. Gynecol Oncol 2001;81: 318-319.

3. Kostopoulou E, Moulla A, Giakoustidis D, Leontsini M. Sclerosing stromal tumors of the ovary: a clinicopathologic, immunohistochemical and cytogenetic analysis of three cases. Eur J Gynaecol Oncol 2004;25:257-260.

4. Akyildiz EU, Ilvan S, Calay Z, Oktar H. Sclerosing stromal tumor of the ovary: report of three cases. J BUON 2004;9:205-207.

5. Pai RR, Shaktawat SS, Khadilkar UN, Lobo FD, Rao VS, Philipose R. Sclerosing stromal tumour of the ovary--a clinicopathologic spectrum. Indian J Pathol Microbiol 2005;48:370-372.

6. Chang W, Oiseth SJ, Orentlicher R, Agarwal G, Yahr LJ, Cayten CG. Bilateral sclerosing stromal tumor of the ovaries in a premenarchal girl. Gynecol Oncol 2006;101:342-345.

7. Mathur SR, Dahiya S, Nayak A, Bhatla N, Singh MK. Sclerosing stromal tumour of ovary--a clinicopathological and immunohistochemical study of fi ve cases. Indian J Pathol Microbiol 2004 ;47:333-335.

8. Kuscu E, Oktem M, Karahan H, Bilezikci B, Demirhan B. Sclerosing stromal tumor of the ovary: a case report. Eur J Gynaecol Oncol 2003;24:442-444.

9. Yerli H, Agildere AM, Bilezikci B, Karadeli E. Sclerosing stromal tumor of the ovary with torsion. MRI features. Acta Radiol 2003;44:612-615.

10. Matsubayashi R, Matsuo Y, Doi J, Kudo S, Matsuguchi K, Sugimori H. Sclerosing stromal tumor of the ovary: radiologic fi ndings. Eur Radiol 1999;9:1335-1338.

11. Fefferman NR, Pinkney LP, Rivera R, Popiolek D, Hummel-Levine P, Cosme J. Sclerosing stromal tumor of the ovary in a premenarchal female. Pediatr Radiol 2003;33:56-58.

12. Jung SE, Rha SE, Lee JM, ve ark. CT and MRI fi ndings of sex cord-stromal tumor of the ovary. AJR Am J Roentgenol 2005;185:207-215.

13. Joja I, Okuno K, Tsunoda M, ve ark. Sclerosing stromal tumor of the ovary: US, MR, and dynamic MR fi ndings. J Comput Assist Tomogr 2001;25:201-206.

14. Ismail SM, Walker SM. Bilateral virilizing sclerosing stromal tumor of the ovary in a pregnant woman with Gorlin's syndrome: implications for pathogenesis of ovarian stromal neoplasms. Histopathology 1990;17: 159-163.

15. Stewart CS, Nandini CL, Richmond JA. Value of A103 (melan-A) immunostaining in the differential diagnosis of ovarian sex cord-stromal tumors. J Clin Pathol 2000; 53:206–211.

16. McCluggage WG, Maxwell P. Immunohistochemical staining for calretinin is useful in the diagnosis of ovarian sex cordstromal tumours. Histopathology 2001;38:403–408.

17. Baker PM, Oliva E. Immunohistochemistry as a tool in the differential diagnosis of ovarian tumors: an update. Int J Gynecol Pathol 2004;24:39–55.

18. Tiltman AJ, Haffajee Z. Sclerosing stromal tumors, thecomas, and fi bromas of the ovary: an immunohistochemical profi le. Int J Gynecol Pathol 1999;18:254-258.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

284 70

Sayıdaki Diğer Makaleler

Torakolomber patlama kırıklarının uzun segment enstrümantasyon tekniği ile tedavisi

Mehmet Akif ATAY, Cemil ERTÜRK, Uğur Erdem IŞIKAN

Sclerosing stromal tumor in a postmenopausal woman with an ovarian torsion

Metin AKBULUT, Nilay TÜRK ŞEN, AYŞEGÜL AKSOY ALTINBOĞA, Mehmet Emin SOYSAL

Denizli şehir merkezinde güvercin (Columba livia) çıkartılarında Cryptococcus neoformans varlığının araştırılması

Şafak PELEK, Serhat ALTINKAYA, Uğur Bayram KORKMAZ, Çağrı ERGİN

Adenoidektomi ve tonsillektominin monosemptomatik enürezis noktürna üzerine etkileri

İ. Cenk ACAR, Ali Ersin ZÜMRÜBAŞ, Sadettin ESKİÇORAPÇI, Cüneyt TEĞİN, Zafer SINIK, Cüneyt Orhan KARA

Repair of ruptured valsalva aneurysm through right atrium

Adnan Taner KURDAL, Tolga Onur BADAK, AHMET İHSAN İŞKESEN, Mustafa CERRAHOĞLU, Hayrettin ŞİRİN

Epikardiyal kist hidatik hastalığı: sol ventrikül diyastolik disfonksiyonunun ender nedeni

Yalın Tolga YAYLALI, İbrahim SUSAM, Samet UYAR, Gökhan ÖNEM

Endoservikal mavi nevüs

RECEP BEDİR, Hasan GÜÇER, Pelin BAĞCI

Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Candida sp kökenlerinde slime faktör üretimi

Özgün SATILMIŞ KİRİŞ, Yüksel AKKAYA, ÇAĞRI ERGİN, İlknur KALELİ

Primer paratestiküler rabdomyosarkom

Nilay TÜRK ŞEN, Metin AKBULUT, Haluk VARLIKER

Denizli Devlet Hastanesi’nde çalışan hekim dışı sağlık personelinde tükenmişlik düzeyi ve ilişkili faktörler

Ali Kemal ARMUTÇUK, Özgür SEVİNÇ, Ali İhsan BOZKURT, Mehmet aBPSTANCI, Mehmet ZENCİR