Sarkoidoz'un nadir bir tutulumu: Gastrik sarkoidoz

Sarkoidoz, en sık akciğeri ve intratorasik lenf nodlarını tutan multisistemik granülomatöz hastalıktır. Gastrointestinal sistem sarkoidozu oldukça nadir olup çoğunlukla asemptomatiktir. Sarkoidoz tutulumu olduğu şüphelenilen dokudan doku biyopsisi alarak histopatolojik tanı doğrulanmalıdır. Bu makalede uzun süredir tedavisiz takipte olan sarkoidoz tanılı hastamızın epigastrik ağrısı olması nedeni ile yapılan üst gastrointestinal sistem endoskopik biyopsisinde granülomatoz gastrit saptanması sonrası karar sürecini tartışmak amaçlanmıştır.

A rare form of sarcoidosis: Gastric sarcoidosis

Sarcoidosis is a multisystem granulomatous disease with an unknown etiology usually effecting lungs and intrapulmonary lymph nodes. Gastrointestinal system (GIS) involvement is very rare and usually asymptomatic. Furthermore, suspected tissue should be biopsied to confirm histopathological diagnosis. This study presents a sarcoidosis patient who was asymptomatic for many years, presenting with epigastric pain and diagnosed as granulamatous gastritis.

Kaynakça

Moller DR. Sistemic Sarcoidosis. In: Fishman AP (ed). Fishman's Pulmonary Diseases and Disorders, Mc Graw-Hill, New York 1998;55-1068.

Vahid B, Spodik M, Braun KN, Ghazi LJ, Esmaili A. Sarcoidosis of gastrointestinal tract: a rare disease. Dig Dis Sci 2007;52:3316-3320.

J. Schaumann, "Lymphogranulomatosis benigna in the light of prolonged clinical observations and autopsy findings," The British Journal of Dermatology and Syphilis 1936;48:399-446.

Israel HL, Sones M. Sarcoidosis: Clinical observation on one hundred sixty cases. Arch Intern Med 1953;102:766-776.

Okumus G, Musellim B, CetinkayaE. ve ark. Extrapulmonary involvement in patients with sarcoidosis in Turkey. Respirology 2011;16:446-450.

Ricker W, Clark M. Sarcoidosis: a clinicopathologic review of three hundred cases, including twenty-two autopsies. J Clin Pathol 1949;19:725-749.

Longcope WT, Freiman DG. A study of sarcoidosis. Medicine 1952;31:1-132

Engle RL Jr. Sarcoid and sarcoid-like granulomas. A study of twenty-seven post-mortem examinations. Am J Pathol 1953;29:53-69.

Maylock LR, Bertrand P, Morrison CE, Scott JH. Manifestations of sarcoidosis. Am J Med 1963;35:67- 89.

Palmer CD. Note on silent sarcoidosis of the gastric mucosa. J Lab Clin Med 1958;52:231-234.

Iwai K, Tachibana T, Hosoda Y, Matsui Y. Sarcoidosis autopsies in Japan. Frequency and trend in the last 28 years. Sarcoidosis. 1988;5:60-65.

B. Vahid, M. Spodik, K. N. Braun, L. J. Ghazi, and A. Esmaili. Sarcoidosis of gastrointestinal tract: a rare disease. Digestive Diseases and Sciences 2007;52:3316-3320.

Ebert EC, Kierson M, Hagspiel KD. Gastrointestinal and hepatic manifestations of sarcoidosis. Am J Gastroenterol 2008;103:3184-3192.

Maeng L, Lee A, Choi K, Kang CS, Kim KM. Granulomatous gastritis: a clinicopathologic analysis of 18 biopsy cases. Am J Surg Pathol 2004;28:941- 945.

Shapiro JL, Goldblum JR, Petras RE. A clinicopathologic study of 42 patients with granulomatous gastritis. Is there really an "idiopathic" granulomatous gastritis? Am J Surg Pathol 1996;20:462-470.

Farman J, Ramirez G, Rybak B, Lebwohl O, Semrad C, Rotterdam H. Gastric sarcoidosis. Abdom Imaging 1997;22:248-252.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

1b 217

Sayıdaki Diğer Makaleler

Synovial Cyst as an Uncommon Cause of Radiculopathy

İDİRİS ALTUN, KASIM ZAFER YÜKSEL

Ardışık ya da tek basamaklı embriyo kültür medyumunun preimplantasyon embriyo gelişimi ve gebelik sonuçlarına etkisi: eşleştirilmiş hastalarda retrospektif kohort çalışması

ENVER KEREM DİRİCAN, ŞAFAK OLGAN

Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinde ortoreksiya nervoza (sağlıklı beslenme takıntısı) riski ve etkileyen faktörler

SONGÜL DURAN

Hipomagnezemik kalıtsal böbrek hastalıkları

Havva EVRENGÜL, Sevgi MİR

Sarkoidoz'un nadir bir tutulumu: Gastrik sarkoidoz

Zahide ALAÇAM, Göksel ALTINIŞIK, Neşe DURSUNOĞLU, MUSTAFA ÇELİK, Neşe DEMİRKAN, Sümeyra ELİÇABUK

Yağlı karaciğer hastalığının tanısında dual eko manyetik rezonans görüntüleme ile ultrasonografinin karşılaştırılması

MEHMET HAYDAR ATALAR, Hakan ALAGÖZLÜ, BİLGE ÖZTOPRAK

Ücretsiz Osirix yazılımıyla oluşturulmuş sanal gerçeklik ortamında 3 boyutlu film benzeri görüntülerin serebral anevrizma cerrahisinde tanısal değerleri ve cerrahiye katkıları

İHSAN DOĞAN, MELİH BOZKURT

hastalarda izole lökosperminin tedavi sonuçlarına etkisi

ENVER KEREM DİRİCAN, ŞAFAK OLGAN

Özdüzenlemeli öğrenme

Dilek AKDOĞAN, Serpil VELİPAŞAOĞLU, BERNA MUSAL

FATCO sendromu olan yeni olgu ve literatür derlemesi

Filiz HAZAN, Nagehan KATİPOĞLU, Fatma Kaya KILIÇ, Ümran HEKİMOĞLU, Özgür OLUKMAN, Şebnem ÇALKAVUR, Esin KANTEKİN, SERTAÇ ARSLANOĞLU