PROSTETİK MİTRAL KAPAKTA YETERSİZ ANTİKOAGULASYONA BAĞLI TEKRAR EDEN TROMBOZ VE TROMBOLİTİK TEDAVİ: OLGU SUNUMU

Prostetik kapak trombozu hayatı tehdit eden önemli bir komplikasyondur. Genellikle uygunsuz antikoagulan kullanımı sonucu görülmektedir. Prostetik kapak trombozunda tercih edilen tedavi cerrahidir. Sol taraf prostetik kapak trombozunda trombolitik tedavi; cerrahi girişim yüksek riskli olduğunda ve trombüs nispeten küçük olduğunda ilk tedavi seçeneği olarak düşünülebilir. Bu olgu, tekrarlayan prostetik kapak trombozunda t-PA tedavisinin başarısını göstermektedir (Pam Med J 2008;2(2):101-103)

RECURRENT PROSTHETIC MITRAL VALVE THROMBOSIS DUE TO INADEQUATE ANTICOAGULATION AND THROMBOLYTIC THERAPY: CASE REPORT

Prosthetic valve thrombosis is a life threatening complication. It usually occurs due to inadequate anticoagulation. Surgical approach is the preferred treatment strategy in these patients. Thrombolytic therapy may be considered as a first-line therapy in left-sided prosthetic valve trombosis if surgery carries high risk and clot burden is small. The present case demonstrates the benefical effects of t-PA in recurrent prosthetic valve thrombosis (Pam Tıp Derg 2009;2(2):101-103)

Kaynakça

1. Horstkotte D, Burckhardt D, Prosthetic valve thrombosis. J Heart Val Dis 1995; 4: 141-53.

2. Vahanian A, Baumgarter H, Bax J et al. Çeviri: Müderrisoğlu H. Ve Yıldırır A. Kalp Kapak HastalığıTedavi Kılavuzu. Avrupa Kardiyoloji Derneği kalp kapak hastalıkları tedavisi görev grubu. Türk Kardiyol Derneği Arşivi. Suppl 2007; 3: 128-68.

3. Bonow RO, Carabello BA, Chatterjee K et al. ACC/AHA 2006 Guidelines for the Management of Patients With Valvular Heart Disease: Executive Summary A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to Revise the 1998 Guidelines for the Management of Patients With Valvular Heart Disease)Circulation 2006; 114; 450-527

4. Cannegieter SC, Rosendaal FR, Briet E. Thromboembolic and bleeding complications in patients with mechanical heart valve prostheses. Circulation 1994; 89: 635-41.

5. Ozkan M, Kaymaz C, Kirma C et al. Intravenous thrombolytic treatment of mechanical prosthetic valve thrombosis: a study using serial transesophageal echocardiography. J Am Coll Cardiol 2000; 35: 1881-9.

6. Gupta D, Kothari S, Bahl V et al. Thrombolytic therapy for prosthetic valve thrombosis: shortand long-term results. Am Heart J 2000; 140: 906-16.

7. İnanç MT, Zencir C, Kasapkara HA ve ark. Protez mitral kapak trombozlarında cerrahi tedavi trombolitik tedaviye üstün değildir. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi. 2008; 36: 173.

8. Lengyel M, Horstkotte D, Voller H et al. Working group infection, thrombosis, embolism and bleeding of the society for heart valve disease. Recommendations for the management of prosthetic valve trombosis. J Heart Valve Dis 2005; 14: 567-75.

9. Lengyel M, Fuster V, Keltai M, et al. Guidelines for management of left-sided prosthetic valve thrombosis: a role for thrombolytic therapy. Consensus Conference on Prosthetic Valve Thrombosis. J Am Coll Cardiol 1997; 30: 1521-6.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

340 75

Sayıdaki Diğer Makaleler

A CASE REPORT: PLEMORPHIC XANTHOASTROCYTOMA

AYŞEGÜL AKSOY ALTINBOĞA, Nagihan YALÇIN, Canan KELTEN, Erdal COŞKUN, Ender DÜZCAN

GENÇ BİR OLGUDA HEMOPTİZİ VE ANEMİBİRLİKTELİĞİ

Esma ÖĞÜN ÖZTÜRK, Pınar TUNÇ, Neşe AYDEMİR DURSUNOĞLU, Sibel ÖZKURT

DENİZLİİLİ YENİŞEHİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE HALKIN ANESTEZİYOLOJİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ, TUTUM VE ÖNCEKİANESTEZİ DENEYİMLERİ

Duygu ARAS, Cem CİL, Ali Can AKÇAOĞLU, Rıza Hakan ERBAY, Mehmet ZENCİR

DÜŞÜK DOZ KONTRASTSIZ HELİKAL BT İLE ÜRETER TAŞLARINA AİT SEKONDER BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

DUYGU HEREK, Ahmet Baki YAĞCI, Nevzat KARABULUT

A CASE OF RIGHT ATRIAL HYDATID CYST RELATED WITH TRICUSPID SEPTAL LEAFLET AND SEPTUM

ŞENOL GÜLMEN, İlker KİRİŞ, Erkan KURALAY

PROSTETİK MİTRAL KAPAKTA YETERSİZ ANTİKOAGULASYONA BAĞLI TEKRAR EDEN TROMBOZ VE TROMBOLİTİK TEDAVİ: OLGU SUNUMU

Cemil ZENCİR, MEHMET TUĞRUL İNANÇ, Mehmet Güngör KAYA, Bahadır ŞARLI

SİVİL YAŞAMINDA TÜRKİYE DIŞINDA VE TÜRKİYE'DE YAŞAYAN TÜRK ASKERLER İ ARASINDA HEPATİT C VİRÜS ENFEKSİYONU İÇİN RİSK FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Ayhan ALGÜL, Alpay ATEŞ, Vedat TURHAN, ÜMİT BAŞAR SEMİZ, Murat GÜLSÜN, Cengiz BAŞOĞLU, Servet EBRİNÇ, Ömer GEÇİCİ, Onur DURMAZ, Mesut ÇETİN

SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN EKİP ÇALIŞMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

HATİCE ULUSOY, Didem MOROĞLU TOKGÖZ

ADET ÖNCESİ DİSFORİK BOZUKLUKTA MİZAÇ VE KARAKTER ÖZELLİKLERİ

Ali DORUK, Murat ERDEM, Murat GÜLSÜN, Özcan UZUN, Zülküf PERDECİ

KORONER VE BILATERAL KAROTIS ARTER HASTALIĞI VE RENAL FONKSIYON BOZUKLUĞU OLAN BIR HASTAYA YAKLAŞIM

İlker KİRİŞ, İLKER TEKİN, Berit GÖKÇE CEYLAN, Hüseyin OKUTAN