Postkardiyotomi sendromunda impella ventrikül destek cihazı kullanımı

Postkardiyotomi sendromunda, hemodinamik stabiliteyi sağlamak için kullanımı kabul görmüş çeşitli ventriküler destek cihazları mevcuttur. Her ne kadar daha çok kardiyoloji pratiğinde kullanılsa da bu cihazlardan birisi de İmpella ventriküler destek cihazıdır. Özellikle post operatif erken dönemde postkardiyotomi sendromu gelişen hastalarda yüksek heparinizasyon gerektirmemesi bu cihazın en önemli avantajı ve tercih sebebidir. Bu makalede, erken post operatif dönemde İmpella ventriküler destek cihazı kullanılan postkardiyotomi sendromlu bir hasta sunulmaktadır.

Use of impella recover device in postcardiotomy syndrome

Several ventricular assist devices which are agreed to obtain hemodynamic stability in postcardiotomy syndrome are exist. One of such devices is Impella Recover System which is even mostly using in cardiology pratics. Unnecceseraty of heparinization is the most important advantage and cause of choice of this device, especially in patient with postcardiotomy syndrome in early post operative period. In this report we present a patient with postcardiotomy syndrome in early post operative period in whom we used Impella Recover System.

Kaynakça

1. Pae WE, Miller CA, Mathews Y, Pierce WS. Ventricular assist devices for postcardiotomy cardiogenic shock. J Thorac Cardiovasc Surg 1992;104:541–553.

2. Curtis JJ. Centrifugal mechanical assist for postcardiotomy ventricular failure. Semin Thorac Cardiovasc Surg 1994;6:40–46.

3. Pagani FD, Lynch W, Swaniker F et al. Extracorporeal life support to left ventricular assist device bridge to heart transplant. A strategy to optimize survival and resource utilization. Circulation 1999;100:206–210.

4. Hoefer D, Ruttmann E, Poelzl G et al. Outcome evaluation of the bridge-to-bridge concept in patients with cardiogenic shock. Ann Thorac Surg 2006;82: 28–34.

5. Siegenthaler MP, Brehm T, Strecker T et al. The Impella Recover microaxial left ventricular asist device reduces mortality for postcardiotomy failure: A three-center experience. J Thorac Cardiovasc Surg 2004;127:812–822.

6. Seyfarth M, Sibbing D, Bauer I et al. A randomized clinical trial to evaluate the safety and effi cacy of a percutaneous left ventricular assist device versus intra-aortic balloon pumping for the treatment of cardiogenic shock caused by myocardial infarction. J Am Coll Cardiol 2008;52:1584–1588.

7. De Souza CF, De Souza Brito F, De Lima VC, De Camargo Carvalho AC. Percutaneous Mechanical Assistance for the Failing Heart. J Int Cardiol 2010;23:195-202.

8. Lee MS, Makkar RR. Percutaneous left ventricular support devices. Cardiol Clin 2006;24:265–275.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

332 75

Sayıdaki Diğer Makaleler

Kardiyovasküler cerrahi operasyonlar sonrasında gelişen hastane enfeksiyonları insidansı

Osman FAZLIOĞULLARI, NAZAN ATALAN ÖZLEN, Cem BAŞARAN, Gönül ARDIÇ, Çiğdem AKÇA, Serdar AKGÜN, SİNAN ARSAN

Ailesel Akdeniz Ateşi

Veli ÇOBANKARA, Ayşe BALKARLI

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Özel Çalışma Modülü Programı, Denizli

Ezgi SAYLAN, Ünal ÇAYIR, Cemile ÖZCAN, ÇAĞRI ERGİN, İlknur KALELİ

Beş yaşından küçük çocuğu olan annelerin güneşin sağlığa etkisine yönelik bilgi ve davranışlarının belirlenmesi

Ahmet ERGİN, Ali İhsan BOZKURT, Mehmet BOSTANCI, ÖZGÜR ÖNAL

Anterior ischemic optic neuropathy complicating redo coronary artery bypass grafting

Adem GÜLER, Mehmet Ali ŞAHİN, Kıvanç ATILGAN, Osman Melih CEYLAN, Leyla GÜLER, Zekeriya ARSLAN, Mehmet ARSLAN

Matür yağ doku içeren tiroid lezyonları: 7 olgu sunumu

YELDA DERE, AYŞEGÜL AKSOY ALTINBOĞA, Ayşegül SARI, Canan SADULLAHOĞLU, Kemal ATAHAN

Bilateral striopallidodentat kalsinozis: BT ve MRG bulgularının karşılaştırılması

İlay Fikriye TOKTAŞ, Zümrüt ÇEVEN, Nevzat KARABULUT, Atilla OĞUZHANOĞLU

Preeklamptik gebelerde trombosit parametreleri

Selda DEMİRCAN SEZER, Mert KÜÇÜK, Hasan YÜKSEL, Ali Rıza ODABAŞI

Postkardiyotomi sendromunda impella ventrikül destek cihazı kullanımı

Adem GÜLER, MURAT KADAN, Faruk CİNGÖZ, Zekeriya ARSLAN, Atilla İYİSOY, Leyla GÜLER

Ekstra-anatomik baypas cerrahisinde orta ve uzun dönem sonuçlarımız

Mustafa SAÇAR, Gökhan ÖNEM, Osman Yaşar IŞIKLI, Fahri ADALI, Kadir Gökhan SAÇKAN, Mohammed ALŞALALDEH, Ahmet BALTALARLI