Platanus orientalis (doğu çınarı) ağaç kovuklarında cryptococcus neoformans kolonizasyonunun takibi

Cryptococcus neoformans kriptokokkozun en yaygın etkenidir. Ağaçların çürümekte olan kovuklarının doğal çevresel kolonizasyon kaynağı olduğu bir çok araştırmacı tarafından rapor edilmiştir. Daha önceki taramalar ile Denizli şehir merkezinde bir Platanus orientalis (Doğu çınarı) ağacında kolonizasyon rapor edilmiştir. Bu araştırmada şehir merkezindeki 100 ağaçtan 8 ay süre ile periyodik bir şekilde eküvyon yöntemi ile örnekleme yapılmıştır. Kültür için basitleştirilmiş Staib agar besiyeri kullanılmıştır. Taramanın yapıldığı bahar-yaz döneminde C.neoformans izolasyonu yapılmamıştır. Bu veri, daha önceden saptanan maya izolasyonunun geçici kolonizasyon olduğunu göstermektedir

Surveillance of cryptococcus neoformans colonization in platanus orientalis (oriental plane) tree trunk hollows

Cryptococcus neoformans is the most common causative agent of cryptococcosis. Decaying tree trunk hollows as an environmental source for Cryptococcus neoformans has been reported by many investigators. Colonization in Platanus orientalis (Oriental plane) has been previously reported from Denizli city center. In this study, one hundred oriental plane trees have been periodically sampled by swabbing technique during eight months. Simplifi ed Staib agar has been used for culture. No C.neoformans has been isolated in spring-summer sampling period. These fi nding suggest that the previously yeast isolation is a transient colonization.

Kaynakça

1. Lin X, Heitman J. The biology of the Cryptococcus neoformans species complex. Annu Rev Microbiol 2006; 60: 69-105.

2. Xue C, Tada Y, Dong X, Heitman J. The human fungal pathogen Cryptococcus can complete its sexual cycle during a pathogenic association with plants. Cell Host Microbe 2007; 1: 263-73.

3. Randhawa HS, Kowshik T, Khan ZU. Decayed wood of Syzygium cumini and Ficus religiosa living trees in Delhi/New Delhi metropolitan area as natural habitat of Cryptococcus neoformans. Med Mycol 2003; 41: 199-209.

4. Grover N, Nawange SR, Naidu J, Singh SM, Sharma A. Ecological niche of Cryptococcus neoformans var. grubii and Cryptococcus gattii in decaying wood of trunk hollows of living trees in Jabalpur City of Central India. Mycopathologia 2007; 164: 159-70.

5. Randhawa HS, Kowshik T, Chowdhary A, et al. The expanding host tree species spectrum of Cryptococcus gattii and Cryptococcus neoformans and their isolations from surrounding soil in India. Med Mycol 2008; 46: 823-33.

6. Ergin Ç, Kaleli İ. Denizli şehir merkezi’nde kovuklu ağaç gövdelerinden Cryptococcus neoformans izolasyonu. Mikrobiyol Bul 2010; 44: 79-85.

7. Randhawa HS, Kowshik T, Khan ZU. Effi cacy of swabbing versus a conventional technique for isolation of Cryptococcus neoformans from decayed wood in tree trunk hollows. Med Mycol 2005; 43: 67-71.

8. Botes A, Boekhout T, Hagen F, Vismer H, Swart J, Botha A. Growth and mating of Cryptococcus neoformans var. grubii on woody debris. Microb Ecol 2009; 57: 757-65.

9. Refojo N, Perrotta D, Brudny M, Abrantes R, Hevia AI, Davel G. Isolation of Cryptococcus neoformans and Cryptococcus gattii from trunk hollows of living trees in Buenos Aires City, Argentina. Med Mycol 2009; 47: 177-84.

10. Randhawa HS, Kowshik T, Preeti Sinha K, et al. Distribution of Cryptococcus gattii and Cryptococcus neoformans in decayed trunk wood of Syzygium cumini trees in north-western India. Med Mycol 2006; 44: 623-30.

11. Grover N, Nawange SR, Naidu J, Singh SM, Sharma A. Ecological niche of Cryptococcus neoformans var. grubii and Cryptococcus gattii in decaying wood of trunk hollows of living trees in Jabalpur City of Central India. Mycopathologia 2007; 164: 159-70.

12. Granados DP, Castañeda E. Isolation and characterization of Cryptococcus neoformans varieties recovered from natural sources in Bogotá, Colombia, and study of ecological conditions in the area. Microb Ecol 2005; 49: 282-90.

13. Hiremath SS, Chowdhary A, Kowshik T, Randhawa HS, Sun S, Xu J. Long-distance dispersal and recombination in environmental populations of Cryptococcus neoformans var. grubii from India. Microbiology 2008; 154: 1513-24.

14. Ergin Ç, İlkit M, Hilmioğlu S, et al. The fi rst isolation of Cryptococcus neoformans from Eucalyptus trees in South Aegean and Mediterranean regions of Anatolia despite Taurus Mountains alkalinity. Mycopathologia 2004; 158: 43-7.

15. Ateş A, Turaç Biçer A, İlkit M. Sedimentasyon ve eküvyon yöntemleri ile okaliptüs ağaçlarında Cryptococcus spp. varlığının araştırılması. Mikrobiyol Bul 2008; 42: 655-60.

16. Xu J, Vilgalys R, Mitchell TG. Multiple gene genealogies reveal recent dispersion and hybridization in the human pathogenic fungus Cryptococcus neoformans. Mol Ecol 2000; 9: 1471-81.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

304 73

Sayıdaki Diğer Makaleler

Rotator manşet lezyonu olan hastalarda ağrı, fonksiyonel durum ve depresyon arasındaki ilişkinin incelenmesi

Semih AKKAYA, Nihal BÜKER, Ali KİTİŞ, Nuray AKKAYA, A. Çağdaş YÖRÜKOĞLU

Ülkemizde trafi k kazalarında ölenlerin gerçek sayısı nedir?

Birol DEMİREL, Ahmet DEMİRCAN, TANER AKAR, Ayfer KELEŞ, FİKRET BİLDİK

Platanus orientalis (doğu çınarı) ağaç kovuklarında cryptococcus neoformans kolonizasyonunun takibi

ÇAĞRI ERGİN, MUSTAFA ŞENGÜL, Özgün KİRİŞ, Recep YILDIRIM, Mehmet GÖK

Üriner sistem infeksiyonlarında profi laksi

Selda Sayın KUTLU

İnsan plazma ve serum örneklerinde dokuz analit stabilitesinin değerlendirilmesi ve anlamlı değişim sınırlarının belirlenmesi

Murat ÇELİKER, Bünyamin KAPTANOĞLU, Hülya AYN-BEK

Duchenne muskuler distrofi ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocukların annelerinin yaşam kaliteleri

BURCU ÇAKALOZ, GÜLŞEN ÜNLÜ, Gonca Tatlı ÇARDAK, Semra KURUL

Denizli ili bebek ölümleri: Ardışık dört yılın değerlendirilmesi

OSMAN ŞEVKET, Aysun KARABULUT, Osman KÖSELİ, Tuğba KARAHAN, Yasemin UTKU, Aslı ŞEVKET

Post-Traumatic meningioma

ZAHİR KIZILAY, Elif BOLAT, Feridun ACAR, Nagihan YALÇIN, Bayram ÇIRAK, Mehmet Erdal COŞKUN

Asemptomatik eskimiş schwannoma

Figen TÜRK, Mehmet DENİZ, Hakan DUMAN

Bir üniversite hastanesinde yatan hasta ve refakatçilerinin gözünden sigara yasağına uyum durumu

ÖZGÜR ÖNAL, Ali İhsan BOZKURT, Serdar AYKUT, Hayri ELİÇABUK, Güven ERBAY, Seda GÜLBAR, Orhan KARA, Meryem ÖZDAMAR, Kerem TEKE, Çağlayan YAVUZ