Otosklerozlu hastalarda süperior semisirküler kanal dehissansının sıklığının araştırılması

Amaç: Temporal kemik Bilgisayarlı Tomografi‘de (BT) otoskleroz bulguları olan hastalarda süperior semisirküler kanal dehissansı(SSKD) sıklığını araştırmaktır. Gereç ve yöntem: Temporal kemik BT’de otoskleroz bulgusu olan 43 (22 erkek, 21 kadın; ortalama yaş, 44±11 yıl; dağılım, 20-71 yıl) hastanın 86 temporal kemik BT görüntüsü retrospektif olarak değerlendirildi. Bu BT görüntülerinde fenestral / retrofenestral tip otoskleroz bulgularının ve süperior semisirküler kanal dehissansının sıklıkları, yaş ve işitme kaybı tipleri ile karşılaştırılarak değerlendirildi. Bulgular: 80 temporal kemikte fenestral tip (n:73, %84,8) ve retrofenestral tip (n:7, %8,1) otoskleroz tespit edildi. 86 temporal kemiğin 11‘inde (%12,7) SSKD bulundu. Fenestral tip otoskleroz bulgusu tespit edilen 11 temporal kemikte eş zamanlı SSKD izlendi (p=0,203). Retrofenestral tip otoskleroza sahip hastalar ile SSKD arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p=0,588). 86 temporal kemikte 20-40 yaş grupta, 40 yaş üstü gruba göre SSKD sıklığı anlamlı olarak fazla bulundu (p=0,001). Sonuç: Bu çalışmada otosklerozda SSKD sıklığı %12,7 bulunmuş olup birlikteliğin sıklığının bilinmesi, otoskleroz nedeniyle opere olacak hastalarda yüksek çözünürlüklü temporal kemik BT’nin önemini arttırmaktadır.

Investigation of the frequency of superior semicircular canal dehiscence in patients with otosclerosis

Purpose: To investigate the frequency of superior semicircular canal dehiscence (SSCD) in patients with signs of otosclerosis on temporal bone computed tomography (CT). Materials and methods: The eighty six temporal bone CT images of 43 patients (22 male, 21 female; mean age, 44±11 year-old; range, 20-71 year-old) with otosclerosis were retrospectively evaluated in Temporal bone CT. In these CT images, the frequency of fenestral / retrofenestral type otosclerosis findings and superior semicircular canal dehissance were compared with age and types of hearing loss. Results: In 80 temporal bones, fenestral type (n:73, 84.8%) and retrofenestral type (n:7, 8.1%) otosclerosis were detected. SSCD was found in 11 (12.7%) of 86 temporal bones. SSCD was detected in 11 temporal bones with signs of fenestral type otosclerosis (p=0.203). There were no statistically significant differences between SSCD and patients with retrofenestral type otosclerosis (p=0.588). In the evaluated 86 temporal bones, the frequency of superior semicircular canal dehissance was significantly higher in the 20-40 age group than the group which includes the patients over 40-year-old (p=0.001). Conclusion: In this study, the frequency of SSCD in otosclerosis was found to be 12.7% and knowing the frequency of association increases the importance of pre-operative high-resolution temporal bone CT, especially in patients who will be operated due to otosclerosis.

Kaynakça

1. Valvassori GE. Imaging of otosclerosis. Otolaryngol Clin North Am 1993;26:359-371.

2. Koch B, Hamilton B, Hudgins P, Harnsberger P. Otosclerosis. In: Harnsberger HR ed. Diagnostic Imaging. Head and Neck, vol VI, 2nd ed. St. Amirsys: Manitoba, 2011;4-40.

3. Lee TC, Aviv RI, Chen JM, Nedzelski JM, Fox AJ, Symons SP. CT grading of otosclerosis. AJNR Am J Neuroradiol 2009;30:1435-1439. https://doi:10.3174/ ajnr.A1558

4. Merchant SN, Rosowski JJ, McKenna MJ. Superior semicircular canal dehiscence mimicking otosclerotic hearing loss. Adv Otorhinolaryngol 2007;65:137-145. https://doi:10.1159/000098790

5. Yamashita K, Hiwatashi A, Togao O, et al. Additive value of ‘‘otosclerosis-weighted’’ images for the CT diagnosis of fenestral otosclerosis. Acta Radiol 2017;58:1215- 1221. https://doi: 10.1177/0284185116687172

6. Lagleyre S, Sorrentino T, Calmels MN, et al. Reliability of high-resolution CT scan in diagnosis of otosclerosis. Otol Neurotol 2009;30:1152-1159. https:// doi:10.1097/MAO.0b013e3181c2a084

7. Dudau C, Salim F, Jiang D, Connor SEJ. Diagnostic efficacy and therapeutic impact of computed tomography in the evaluation of clinically suspected otosclerosis. Eur Radiol 2017;27:1195-1201. https:// doi:10.1007/s00330-016-4446-8

8. Maxwell AK, Slattery WH 3rd, Gopen QS, Miller ME. Failure to close the gap: concomitant superior canal dehiscence in otosclerosis patients. Laryngoscope 2020;130:1023-1027. https://doi:10.1002/lary.28167

9. Mikulec AA, McKenna MJ, Ramsey MJ, et al. Superior semicircular canal dehiscence presenting as conductive hearing loss without vertigo. Otol Neurotol 2004;25:121-129. https://doi:10.1097/00129492- 200403000-00007

10. Minor LB, Carey JP, Cremer PD, Lustig LR, Streubel SO, Ruckenstein MJ. Dehiscence of bone overlying the superior canal as a cause of apparent conductive hearing loss. Otol Neurotol 2003;24:270-278. https:// doi:10.1097/00129492-200303000-00023

11. Merchant SN, Rosowski JJ. Conductive hearing loss caused by third-window lesions of the inner ear. Otol Neurotol 2008;29:282-289. https://doi:10.1097/ mao.0b013e318161ab24

12. Minor LB. Clinical manifestations of superior semicircular canal dehiscence. Laryngoscope 2005;115:1717-1727. https://doi:10.1097/01.mlg.0000178324.55729.b7

13. Masaki Y. The prevalence of superior canal dehiscence syndrome as assessed by temporal bone computed tomography imaging. Acta Otolaryngol 2011;131:258- 262. https://doi:10.3109/00016489.2010.526145

14. Lee YH, Rivas Rodriguez F, Song JJ, Yang KS, Mukherji SK. The prevalence of superior semicircular canal dehiscence in conductive and mixed hearing loss in the absence of other pathology using submillimetric temporal bone computed tomography. J Comput Assist Tomogr 2014;38:190-195. https://doi:10.1097/ RCT.0b013e3182ab2afb

15. Hope A, Fagan P. Latent superior canal dehiscence syndrome unmasked by stapedotomy for otosclerosis. J Laryngol Otol 2010;124:428-430. https://doi:10.1017/ S0022215109991654

16. Lehmann M, Ebmeyer J, Upile T, Sudhoff HH. Superior canal dehiscence in a patient with three failed stapedectomy operations for otosclerosis: a case report. J Med Case Rep 2011;5:47. https:// doi:10.1186/1752-1947-5-47

17. Picavet V, Govaere E, Forton G. Superior semicircular canal dehiscence: prevalence in a population with clinical suspected otosclerosis-type hearing loss. B-ENT 2009;5:83-88.

18. Berning AW, Arani K, Branstetter BF. Prevalence of superior semicircular canal dehiscence on highresolution CT imaging in patients without vestibular or auditory abnormalities. AJNR Am J Neuroradiol 2019;40:709-712. https://doi:10.3174/ajnr.A5999

19. Altun O, Duman SB, Bayrakdar IS, Yasa Y, Duman S, Günen Yılmaz SG. Cone beam computed tomography imaging of superior semicircular canal morphology: a retrospective comparison of cleft lip/palate patients and normal controls. Acta Odontol Scand 2018;76:247-252. https://doi:10.1080/00016357.2017.1412498

20. Duman IS, Dogan SN. Contribution of reformatted multislice temporal computed tomography images in the planes of stenvers and pöschl to the diagnosis of superior semicircular canal dehiscence. J Comput Assist Tomogr 2020;44:53-58. https://doi:10.1097/ RCT.0000000000000957

21. Ceylan N, Bayraktaroglu S, Alper H, et al. CT imaging of superior semicircular canal dehiscence: added value of reformatted images. Acta Oto-Laryngol 2010;130:996- 1001. https://doi:10.3109/00016481003602108

22. Williamson RA, Vrabec JT, Coker NJ, Sandlin M. Coronal computed tomography prevalence of superior semicircular canal dehiscence. Otolaryngol Head Neck Surg 2003;129:481-489. https://doi:10.1016/s0194- 5998(03)01391-3

23. Loke SC, Goh JPN. Incidence of semicircular canal dehiscence in Singapore. Br J Radiol 2009;82:371- 373. https://doi:10.1259/bjr/32471003

24. Branstetter BF 4th, Harrigal C, Escott EJ, Hirsch BE. Superior semicircular canal dehiscence: oblique reformatted CT images for diagnosis. Radiology 2006;238:938-942. https://doi:10.1148/ radiol.2382042098

25. Cloutier JF, Bélair M, Saliba I. Superior semicircular canal dehiscence: positive predictive value of highresolution CT scanning. Eur Arch Otorhinolaryngol 2008;265:1455-1460. https://doi:10.1007/s00405-008- 0672-2

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

282 69

Sayıdaki Diğer Makaleler

Bir halk sağlığı sorunu: çocuk sağlığı izleminde D vitamini

Gökçe CELEP, Zeynep Hülya DURMAZ

Effect of dexpanthenol on patient comfort in treatment of traumatic corneal abrasions

Deniz Kılıç, Esra VURAL, Gamze ALBAYRAK, Mahmut Erkam ARSLAN

Aberrant right subclavian artery: is a strong marker for Down syndrome and congenital heart disease?

Emine DEMİR, Emre EKMEKCİ, Sefa KELEKCİ

Alzheimer hastalığında demans düzeyinin vücut kompozisyonuna ve bazal metabolizma hızına etkisi

Hülya ÖZKAN, AYTEN ÜSTÜNDAĞ

Evaluation of celiac artery blood flow in children with chronic active gastritis

Ulaş Emre AKBULUT, Mehmet Burak ÖZKAN, İshak Abdurrahman IŞIK, Atike ATALAY

Hekimlerin sosyal iletişim beceriler

Duygu Zorlu KARAYİĞİT, Can Cemal CİNGİ

Obez hastalarda pron pozisyonda PEEP uygulamasının solunum mekanikleri, intraabdominal basınç ve hemodinami üzerine etkileri

İlknur Hatice AKBUDAK, İsmail AKBUDAK, Hafize ÖKSÜZ

Comparison of lumbar puncture location with bedside ultrasonography and palpation in adult patients admitted to the emergency room

Ömer CANACIK, Atakan YILMAZ, Ramazan SABIRLI, Mert ÖZEN, Murat SEYİT, İbrahim TURKCUER, Bülent ERDUR, Ahmet SAROHAN, Hande ŞENOL

Recurrent painless lump on lower lip in a girl; mucocele

Neslihan YILMAZ, SELÇUK YÜKSEL, Ramazan Hakan ÖZCAN

Gebe okulu eğitimcileri ve emzirme hemşirelerine verilen Watson’ın İnsan Bakım Kuramına temellendirilmiş emzirme eğitiminin etkinliğinin değerlendirilmesi

Gamze DURMAZOĞLU, Özlem ÇİÇEK, Serap Yaşaroğlu TOKSOY, Hülya OKUMUŞ, Merlinda ALUŞ TOKAT