Nadir bir akut karın nedeni: apendiks vermiformis divertikülit

Akut apandisit, akut batının en sık nedeni olmakla beraber, appendiküler divertikülite bağlı akut batın tablosu oldukça nadir görülmektedir. Appendiküler divertikülitin görülme sıklığı %0,004 ile %2,1 arasında değişiklik göstermektedir. Genel cerrahi uzmanları appendiküler divertikülit tanısını kolaylıkla atlayabilmektedirler. Bundan dolayı çoğunlukla cerrahi sonrası patolojik inceleme sonunda tanı konulabilmektedir. Bu sunumda akut apandisit nedeni ile opere edilen ve patolojik incelemesinde appendiküler divertikülit olarak değerlendirilen bir olgu tartışılmıştır.

A rare cause of acute abdomen: appendix vermiformis diverticulitis

Although acute appendicitis is the most common cause of acute abdomen, acute abdomen due to appendicular diverticulitis is extremely rare. The frequency of appendicular diverticulitis varies between 0,004% and 2,1%. General surgery specialists can easily skip the diagnosis of appendicular diverticulitis. For this reason, diagnosis can be made mostly after the pathological examination after surgery. In this presentation, a patient who was operated for acute appendicitis and evaluated as appendicular diverticulitis on his pathological examination was discussed.

Kaynakça

1. Addis DG, Shaffer N, Fowler BS, Tauxe RV. The epidemiology of appendicitis and appendectomy in the unite states. Am J Epidemiol 1990;132:910-925. https://doi. org/10.1093/oxfordjournals.aje.a115734

2. Williams RA, Myers P. Pathology of the appendix: Chapman and Hall, London, 1994;173:297. https://doi. org/10.1002/path.1711730317

3. Wetzig NR. Diverticulosis of the vermiform appendix. Med J Aust 1986;145:464-465.

4. Bozkurt MK, Teztel S, Gözübüyük SH, Taner D, Taner Ş, Öngen C. Appendiks divertiküliti. Tur J Gastroenterol 1992;3:179-181.

5. Majeski J. Diverticulum of the vermiform appendix is associated with chronic abdominal pain. Am J Surg 2003;186:129-131. https://doi.org/10.1016/s0002- 9610(03)00187-9

6. Sohn TJ, Chang YS, Kang JH, et al. Clinical characteristics of acute appendiceal diverticulitis. J Korean Surg Soc 2013;84:33-37. https://doi.org/10.4174/ jkss.2013.84.1.33

7. Brunicardi FC, Andersen DK, Billiar TR, et al. Schwartz’s principles of surgery, Tenty edition. Medical 2016;30:1242-1243.

8. Kaymak Ş, Şenocak R, Alakuş Ü, Yiğit N. Apendiks divertiküliti: akut apandisitten farklı bir olgu. Cukurova Med J 2016;41:815-817. https://doi.org/10.17826/ cutf.254566

9. Gökçe AH, Aren A. Akut apandisitin nadir nedeni apendiks divertikülitleri. Osmangazi Tıp Dergisi 2020;42:89- 92. https://doi.org/10.20515/otd.450677

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

498 109

Sayıdaki Diğer Makaleler

Çocuk ve ergen psikiyatri polikliniğine başvuran olguların beden kitle indeksi, beslenme tutum ve davranışları: duygusal ve davranışsal sorunlarla ilişkisi

Ömer BAŞAY, Bürge KABUKÇU BAŞAY, Cihan ERBAY, Onur COŞKUN, Burçin SAĞIROĞLU

Kronik hepatit b tedavisinde HBsAg ve M30 antijen titre takibinin klinik yararı

Zeynep Dündar ÖK, Mustafa ÇELİK, İsmail AKBUDAK, Yüksel GÜLERYÜZLÜ, Halil YILMAZ, Mustafa YİLMAZ

A step by step laboratory guide for end to side anastomosis: chicken wing model

Emrah EGEMEN, FATİH YAKAR

Covid-19 enfeksiyonu tanısı ile yoğun bakımda takip edilen kritik hastaların retrospektif değerlendirilmesi: tek merkez deneyimi

İsmail AKBUDAK

Detecting acute spontaneous isolated renal artery dissection with contrast enhanced multidetector computed tomography

Esra ÖZGÜL, Furkan KAYA

Nadir bir akut karın nedeni: apendiks vermiformis divertikülit

Sezai KANTAR

Lityum kullanımına bağlı gelişen akneiform ilaç erüpsiyonu

Koray SOYTÜRK, Çiçek HOCAOĞLU

Meme kanseri trucut iğne biyopsi ve rezeksiyon materyallerinde yeni moleküler sınıflama, tanı ve hormon reseptörlerinin durumu tutarlı mı?

Yeliz ARMAN KARAKAYA, Sevda YILMAZ, Hande KARABAŞ

Çocuk nöroloji polikliniğine başvuran migren tanılı hastaların retrospektif özelliklerinin incelenmesi

Hilal AYDIN, İbrahim Hakan BUCAK

Decrease in inflammation markers with ustekinumab treatment in moderate-severe psoriasis

Banu TAŞKIN, Bachar MEMET, Eren VURGUN, Sibel ALPER