Küçük PDA' ların cihaz ile kapatılmasında farklı bir yaklaşım

Patent ductus arteriosus(PDA), genellikle erişkin yaşta semptomatik hale gelerek tanı almaktadır. Son yirmi yılda, PDA’ların transkateter yolla kapatılmasında büyük başarı sağlanmıştır. Bu tekniği uygulamak geniş PDA’larda görece kolay olmakla birlikte; küçük bir PDA’dan kan akımının aksi yönünde kateteri geçirmek zor ve zaman harcayıcı olabilmekte hatta bazen başarısızlıkla sonlanmaktadır. Böyle durumlarda; tersi yönde kılavuz teli snare ile yakalayarak aortadan pulmoner artere ve sağ atriyuma çekmek yardımcı olabilmektedir.

A different approach to the device closure of small PDA's

Patent ductus arteriosus (PDA) is usually diagnosed at adulthood by the onset of symptoms. In the past two decades, there has been a great advance in the transcatheter closure of PDA’s. While it's relatively easy to apply this technique at large PDAs, with small PDAs, trying to convey the catheter in the opposite direction of the blood flow may become a difficult and time-consuming and even sometimes ends up with failure. In such cases, capturing and pulling the guide wire with snare in the opposite direction from the aorta to the pulmonary artery and the right atrium can be helpful.

Kaynakça

1. Webb GD, Smallhorn JF, Therrien J, Redington AN. Congenital heart disease. In: Zipes DP, Libby P, Bonow RO, Braunwald E. Braunwall's hearth disease. 7th Edition. Philadelphia: W.B.Saunders Campany, 2005;1489-1552.

2.Masura J, Walsh KP, Thanopoulous B, ve ark. Catheter closure of moderate- to large-sized patent ductus arteriosus using the new Amplatzer duct occluder: immediate and short-term results. J Am Coll Cardiol 1998;31:878-882.

3.Hong TE, Hellenbrand WE, Hijazi ZM; Amplatzer Investigators. Transcatheter closure of patent ductus arteriosus in adults using the Amplatzer duct occluder: initial results and follow-up. Indian Heart J 2002;54:384-389.

4.Thanopoulos BD, Hakim FA, et al. Further experience with transcatheter closure of the patent ductus arteriosus using the Amplatzer duct occluder. J Am Coll Cardiol 2000;35:1016-1021.

5.Erdem ve ark. Farklı cihazlar kullanılarak erişkin yaşta kapatılan patent duktus arteriyozus olgularının sonuçları Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 2011;19:323-328.

6.Ewert P. Challenges encountered during closure of patent ductus arteriosus. Pediatr Cardiol 2005;26:224- 229.

7.Porstmann W, Wierny L, Warnke H. Closure of persistent ductus arteriosus without thoracotomy. Ger Med Mon 1967;12:259-261.

8.Garg N, Moorthy N An alternative angiographic view to unmask the hidden patent ductus arteriosus during device closure. Catheter Cardiovasc Interv 2012;80:937-939.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

1.1b 234

Sayıdaki Diğer Makaleler

Fentanil, sufentanil ve neostigmin'in spinal anestezinin özellikleri üzerine etkileri

Abdulkadir YEKTAŞ, Enver BELLİ

Adjuvan kemoterapi sonrası nötropenik enterokolit: Bir olgu sunumu

Burcu TAŞKÖYLÜ YAPAR, Atike Gökçen DEMİRAY, Paşa AKSOY, Arzu YAREN, Gamze DOĞU GÖKÖZ, FURKAN UFUK, Devrim ANIL, Nevzat KARABULUT

Denizli ilinde ilköğretim çağındaki çocuklarda nokturnal enürezis prevalansı ve risk faktörleri

Deniz BOLAT, Elif BOLAT, EYÜP BURAK SANCAK, Aykut BAŞER, Mehmet ZENCİR, Zafer SINIK

Küçük PDA' ların cihaz ile kapatılmasında farklı bir yaklaşım

Özgür TAŞKÖYLÜ, İsmail Doğu KILIÇ, Yusuf İzzettin ALİHANOĞLU, Vefa ÖZCAN, Harun EVRENGÜL

Meningiomlarda Kİ-67, PCNA ve progesteron reseptör durumunun önemi

RECEP BEDİR, Abdülkadir REİS, İbrahim ŞEHİTOĞLU, Cüneyt YURDAKUL

Papiller tiroid karsinoma kalvarial metastazı: Olgu sunumu

Melih BOZKURT, Mevci ÖZDEMİR, Sibel PERÇİNEL, Hakan TUNA

Tiroid ve paratiroid hastalıklarında nöromuskuler sistem bulguları

Güzide Gonca ÖRÜK, Mitat BAHÇECİ

Intravascular histiocytosis associated with rheumatoid arthritis

Nilay TÜRK ŞEN, Neşe DEMİRKAN ÇALLI, Levent TAŞLI, Necibe YILDIZ

Diyabet bakım kalitesinin değerlendirilmesinde laboratuvar test sonuçları nasıl kullanılabilir?

Diler ASLAN, Gamze Can YILMAZTÜRK, Nalan AKALIN, Mehmet Akif BÜYÜKBEŞE, Yurdaer SERMEZ

Hopa Devlet Hastanesi üroloji kliniği'ne sünnet isteği ile başvuran 0-15 yaş arası hasta grubu profilinin değerlendirilmesi

Oğuz ERGİN