Conservative treatment of chronic bilateral spontaneous Achilles rupture

Batı toplumunda Aşil tendon rüptürü insidansı %0.02 dir. Kronik hastalığı olan kişiler ya da fi ziksek olarak aktif sağlıklı kişiler ve sporcularda Aşil tendon rüptürü daha sık görülmektedir. Olguların %1 den azında bilateral spontan rüptür gelişmektedir. 65 yaşında, bilateral ayak bilek ağrısı ve ayak bilek eklem hareket açıklığında azalma yakınmaları ile başvuran erkek hastada manyetik rezonans görüntüleme ile bilateral Aşil tendon rüptürü saptandı. Hastanın yaşı, sedanter yaşam şekli ve başvuruya kadar geçen süre dikkate alınarak konservatif tedavi uygulandı. Dinamometrik izokinetik değerlendirme ile bilateral posterior baldır kas gücünde artış saptandı. Bir yıllık takip sonrasında hastanın fonksiyonel bir kısıtlanma olmadan yaşamını devam ettirdiği görüldü.Bilateral simultane ve spontan Aşil tendon rüptürünün bazı medikal tedavilerin komplikasyonu ile birlikte ya da bazı hastalıkların varlığında gerçekleştiği bildirilmiştir. Aşil tendon rüptürünün tedavisinde cerrahi yöntemler tercih edilse de olgunun özelliklerine göre konservatif tedavi uygulanabilir.Burada bu risk faktörleri olmadan bilateral spontan Aşil tendon rüptürü gelişen bir olgu sunulmaktadır. Olguya uygulanan konservatif tedavi ağrı kontrolünün sağlanması ve günlük yaşam aktivitelerinin devam ettirilmesini sağlamıştır.

Kronik iki taraflı sponton Aşil rüptürünün konservatif tedavisi

The incidence of Achilles tendon rupture was around 0.02% in the western population. Patients with chronic diseases and healthy individuals or athletes who are active in physical activities seem to be more prone to have Achilles tendon rupture. Less than 1% of them had bilateral simultaneous rupture. A 65- year- old man was admitted with bilateral ankle pain and there was a decrease in ankle range of motion. Magnetic resonance imaging of bilateral ankle revealed bilateral achilles tendon rupture. Conservative treatment was applied considering the age, sedentary life style of the patient and the time passed after the occurrence. Isokinetic dynamometric evaluation revealed an increase in bilateral isometric plantar fl exor muscle strength. At the end of one year follow-up, the patient goes on his normal life without any functional restriction. Bilateral simultaneous and spontaneous rupture of the Achilles tendon has been reported to occur as a complication of some medical treatment or seen together with some diseases. Although the preferred treatment for achilles tendon ruptures is surgical, conservative methods can be applied depending on various cases. We present a case with bilateral spontaneous achilles tendon rupture without corresponding risk factors or disease. Conservative treatment was applied and outcome was adequate for pain cessation and daily life activities.

Kaynakça

1. Gabel S, Manoli Al. Neglected rupture of the Achilles tendon. Foot Ankle Int 1994;15:512-517.

2. Salvi AE, Metelli, Bosco A, Berizzi A, Hacking SA, Cantalamessa A. Spontaneous bilateral Achilles tendon rupture in a patient treated with oral levofl oxacin. J orthopod traumatol;2007;8:86-90.

3. Habusta SF. Bilateral simultaneous rupture of the Achilles tendon. A rare traumatic injury. Clin Orthop Relat Res 1995;320:231–234.

4. Leppilahti J, Orava S. Total Achilles tendon rupture. Sport Med 1998;25:79-100.

5. Waterston SW, Maffulli N,Ewen SWB.Subcutaneous rupture of the Achilles tendon:basic science and some aspects of clinical practice. Br J Sport Med 1997;31:285-298.

6. Jozsa L, Kannus P.histopathological fi ndings in spontaneous tendon rupture. Sacnd J Med Sci Sport 1997;7:113-118.

7. Maffulli N, Barras V, Ewen SW. Light microscopic histology of Achilles tendon ruptures. A comparison with unuptıred tendons. Am J Sport Med 2000;28:857- 863.

8. Maffulli N. Ruture of Achilles tendon: current concepts review. J Bone Joint Surg 1999;811019-1037

9. Hayes T, McClelland D, Maffulli N. Metasynchronous bilateral Achilles tendon rupture. Bull Hosp Jt Dis. 2003;61:140-144.

10. Rao SK, Navadgi BC , Vasdev A. Bilateral spontaneous rupture of Achilles tendons: a case report. J Orthop Surg (Hong Kong) 2005;13:178-180.

11. Shukla DD. Bilateral spontaneous rupture of Achilles tendon secondary to limb ischemia: a acse report. J foot Ankle Surg 2002;41:328-329.

12. Cowan MA, Alexander S.Simultaneous bilateral rupture of Achilles Tendons due to triamcinolone. Br Med J 1961;1:1658.

13. Vovor VM, Montagnon J, Johnson O. Rupture spontane bilateral simultanee du tendon d’achille .Bull Soc Med Afr Noire Lgue frse 1971;16:58-63.

14. Garneti N, Holton C, Shenolikar A. Bilateral Achilles tendon rupture: a case report. ACCİD emerg Nurs 2005;13:220-223.

15. Keating JF, Will EM. Operative versus non-operative treatment of acute rupture of tedo achillis J Bone Joint Surg Br 2011;93:071-1078.

16. Khan RJK, Smith RLC.Surgical interventions for treating acute Achilles tendon rupture. Cochrane Database Syst Rev.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

286 70

Sayıdaki Diğer Makaleler

Hastanede kullanılan bilgisayarların klavyelerinde Staphylococcus aureuskolonizasyonunun araştırılması

İlknur ÇETİNER, Tuğba Nur KUTLU, Selin GÜLER, Asiye YILDIRIM, ÇAĞRI ERGİN

Toplumda kazanılmışçoklu ilaç dirençli nonfermentatif gram negatif bakterilerde duyarlılık sonuçları

Esra ŞAHİN, Zehra YÜRÜKEN, Jülide Sedef GÖÇMEN

Skafoid kırıklarının vida ile fiksasyonu sonrasırehabilitasyon sonuçları: retrospektif çalışma

Nuray AKKAYA, Fatih DEMİRKAN, Semih AKKAYA, Nilgün ATALAY ŞİMŞİR, Aysun ÖZLÜ, OĞUZHAN GÖKALP, Füsun ŞAHİN

İdiyopatik boy kısalığı olan olgularda SHOX geni mutasyonlarının araştırılması

İsmail Aykut ÇATAL, Lale TUFAN ŞATIROĞLU, Serap SEMİZ, Nur SEMERCİ

Zellweger sendromu ve hipertrofik kardiyomiyopati birlikteliği

Hayrullah ALP, Sevilay KASAY GEZGİÇ, Vesile Meltem ENERGİN, Tamer BAYSAL, Sevim KARAARSLAN

Akut Tip B aort diseksiyonlu hastada TEVAR uygulamamız

İhsan ALUR, Yusuf İzzettin ALİHANOĞLU, Kadir Gökhan SAÇKAN, Bülent ÇÜMEN, Mustafa Serdar ATEŞCİ

Senkron ve metakron çift primer kanserli hastalarımız: tek merkez deneyimi

GAMZE GÖKÖZ DOĞU, ARZU YAREN, BURCU YAPAR TAŞKÖYLÜ, Kamil İŞLER, Serkıan DEĞİRMENCİOĞLU

Bronşiyal mukoepidermoid karsinoma sleeve lobektomi ile yaklaşım

HASAN ERSÖZ, Duygu GÜREL, Aydın ŞANLI, Ahmet ÖNEN, Nezih ÖZDEMİR

Ailesel myastenik sendromlu olgular

SİBEL GÜLER, Levent Sinan BİR, Atilla OĞUZHANOĞLU

Conservative treatment of chronic bilateral spontaneous Achilles rupture

ERSİN KUYUCU, Ali Murat DÜLGEROGLU, Zeki SERTÖZ, FİGEN KOÇYİĞİT, Osman Arslan BORA