Bukkal mukoza yerleşimli lenfanjiyoma sirkumskriptumu bir çocuk

Lenfanjiyomalar deri, subkutan doku ve mukozaları etkileyen hamartamatöz konjenital malformasyonlardır. Tüm vasküler tümörlerin %4'ünü oluşturur. Genellikle doğumda ya da erken çocukluk döneminde ortaya çıkmasına rağmen akkiz formları da bulunmaktadır. Tipik olarak 2 ile 4 mm çapları arasında berrak, pembe, kırmızı veya siyah renkli vezikül kümecikleri şeklinde ortaya çıkar. Lezyonlar ekstremitelerin proksimal kısımları, karın, uyluk, kalça ve dilde yerleşir; nadiren de bukkal mukozada, vulva, perine ve skrotumda görülebilmektedir. Tedavide cerrahi eksizyon, koterizasyon, kriyoterapi ve lazer uygulanır. Burada, bukkal mukozaya nadir yerleşen lenfanjiyoma sirkumskriptumu olan on üç yaşında kız olgu sunulmaktadır.

A case of child with lymphangioma circumscriptum on buccal mucosa

Lymphangiomas are hamartomatous congenital malformations, affect skin, subcutaneous tissues and mucosa. It constitutes 4% of all vascular tumors. Although it usually presents at birth or in early childhood, it has also acquired forms. Typically, it occurs as 2 to 4 mm diameter clear, pink, red or black colored and clustered vesicles. Lesions settle proximal parts of the extremities, abdomen, thighs, buttocks and tongue; rarely it can be seen in buccal mucosa, vulva, perineum and scrotum. Surgical excision, cauterization, cryotherapy or laser is used in the treatment. Herein, a rare case of a thirteen-year-old girl who has lymphangioma circumscriptum settled in buccal mucosa is offered.

Kaynakça

1. Kaçar SD, Özuğuz P, Ulu Ş, Karaca Ş, Tokyol Ç. Oral mukozada kronik travma sonrası oluşan lenfanjiom: olgu sunumu. Turk J Dermatol 2013;7:158-160.

2. Avcı O. Dudak ve ağız boşluğu hastalıkları. In: Tüzün Y, Gürer MA, Serdaroğlu S, Oğuz O, Aksungur VL, ed. Dermatoloji. 3. Baskı. İstanbul:Nobel Tıp Kitabevleri, 2008;1377-1444.

3. Ganesh C, Sangeetha GS, Narayanan V, Umamaheswari TN. Lymphangioma circumscriptum in an adult: an unusual oral presentation. J Clin Imaging Sci 2013;3:44.

4. Rifaioğlu EN, Şen BB, Ekiz Ö, Doğan EA, Doğramacı AÇ. Yanak mukozasına yerleşmiş lenfanjiyoma sirkumskriptum. Turkiye Klinikleri J Case Rep 2013;21:138-140.

5. Poh CF, Priddy RW. Acquired oral lymphangioma circumscriptum mimicking verrucous carcinoma. Oral Oncology Extra 2005;41:277-280.

6. Yoo WM, Oh SH, Rah DK, Park BY. Lymphangioma circumscriptum on buccal mucosa: a case report. J Korean Soc Plast Reconstr Surg 1998;25:119-123.

7. Singh O, Nehru V, Mehta S, Radotra BD, Mann SBS. Lymphangioma circumscriptum of cheek: a case report. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg 1993;45:41-42.

8. Bozkaya S, Uğar D, Karaca I, et al. The treatment of lymphangioma in the buccal mucosa by radiofrequency ablation: a case report. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2006;102:e28-31.

9. James WD, Berger TG, Elston DM. Andrew's diseases of the skin clinical dermatology. 10th Ed. Canada: Elsevier, 2006.

10. North J, White K, White C, Solomon A. Acquired verrucous gluteal lymphangioma in the setting of Crohn's disease. J Am Acad Dermatol 2011;5:e90-91.

11. Mu XC, Tran TA, Dupree M, Carlson JA. Acquired vulvar lymphangioma mimicking genital warts. A case report and review of the literature. J Cutan Pathol 1999;26:150-154.

12. Bikowski JB, Dumont AM. Lymphangioma circumscriptum: treatment with hypertonic saline sclerotherapy. J Am Acad Dermatol 2005;53:442-444.

13. Jappe U, Zimmermann T, Kahle B, Petzoldt D. Lymphangioma circumscriptum of the vulva following surgical and radiological therapy of cervical cancer. Sex Transm Dis 2002;29:533-535 .

14. Huilgol SC, Neill S, Barlow RJ. CO(2) laser therapy of vulval lymphangiectasia and lymphangioma circumscriptum. Dermatol Surg 2002;28:575-577.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

1b 217

Sayıdaki Diğer Makaleler

Metabolik Bozukluğa Bağlı Baş Ağrısı

Çetin Kürşad AKPINAR, Taner ÖZBENLİ

Yenidoğan yoğun bakım ünitemizde respiratuvar sinsisyal virüs kaynaklı alt solunum yolu enfeksiyonu tanısıyla izlenen olguların değerlendirilmesi

Merve GÜRSES, ÖZMERT MUHAMMET ALİ ÖZDEMİR, HACER ERGİN, Kazım KÜÇÜKTAŞÇI, Turgut ÜREY

Histeroskopinin jinekolojik problemleri öngörmedeki etkinliği, retrospektif analiz

BANUHAN ŞAHİN, Ömer DEMİRTAŞ, AYSUN BAY KARABULUT, Erkan ALATAŞ, İbrahim Veysel FENKÇİ, Ömer Tolga GÜLER, Serap Aynur SİMAVLI, Özer ÖZTEKİN, Buğra ŞAHİN, Metin AKBULUT

Bukkal mukoza yerleşimli lenfanjiyoma sirkumskriptumu bir çocuk

EMİNE TUĞBA ALATAŞ, Hilal Semra CELEBİ, Gürsoy DOĞAN, Asude KARA POLAT

Pamukkale Üniversitesi öğretim üyelerinde fiziksel aktivite düzeyi ve ilişkili faktörler

ÖZGÜR SEVİNÇ, Bekir BÜYÜKAKIN, Türker BEKAR, SÜLEYMAN UTKU UZUN

Bir devlet hastanesinde görev yapan hemşirelerin çalışan yaşam kalitesi düzeylerinin ve etkileyen faktörlerin incelenmesi

Hatice BAŞKALE, Neslihan Partlak GÜNÜŞEN, PINAR SERÇEKUŞ AK

Tek port video yardımlı cerrahi ile komplet rezeke edilmiş atipik yerleşimli timoma olgusu

ÜMİT AYDOĞMUŞ, ERHAN UĞURLU, Figen TÜRK, Gökhan YUNCU

Organize sanayi bölgesine açılan sigara bırakma polikliniği çalışma sonuçlarının değerlendirilmesi

Emel DİKBAŞ, NURGÜL BOZKURT, Veli KILINÇARSLAN, Ali İhsan BOZKURT

Over torsiyonunda manyetik rezonans görüntüleme bulguları

Furkan UFUK, Duygu HEREK, Ömer DEMİRTAŞ

Ameliyat öncesi antiseptik duş cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesinde etkili midir? Sistematik derleme

FİLİZ KABU HERGÜL, MERYEM YAVUZ VAN GİERSBERGEN