Bir üniversite hastanesinde yatan hasta ve refakatçilerinin gözünden sigara yasağına uyum durumu

Hastaneler 4207 sayılı yasa gereği kapalı alanlarında sigara içilmesi yasaklanan ilk kurumlardandır. Bu çalışmada, hasta ve hasta refakatçileri gözünden hastanenin sigara yasağına uyumu ve katılımcıların bu konudaki davranışları araştırılmıştır. 23-24 Aralık 2008 tarihlerinde Pamukkale Üniversitesi Kınıklı yerleşkesinde bulunan hastanenin yataklı servislerinde yatan tüm hastalar (tecrit, yoğun bakım vb. görüşme olanağı olmayan, görüşmeyi kabul etmeyen 7 kişi dışında) ve hasta refakatçileri çalışmaya dahil edilmiştir. Katılımcılara 6. sınıf tıp fakültesi öğrencileri tarafından yüz yüze görüşme tekniği ile anket uygulanmıştır. Ankete 117 hasta ve 159 refakatçi katılmıştır. Katılımcıların yaklaşık yarısı kadın, yarısı erkektir. Tüm katılımcıların %23,0’ü sigarayı bırakmış, %20,0’si halen sigara içmektedir. Hastaların %12,9’u ve refakatçilerin %27,6’sı halen sigara içmektedir. “Hastanede kalmakta iken nerede sigara içiyorsunuz?” sorusuna sigara içenlerin yaklaşık %82,0’ı “bahçede” yanıtını vermiştir. Ancak hastalar arasında özellikle yangın merdiveni ve tuvalette içenler dikkati çeken oranlardadır. Ayrıca katılımcıların %25,7’si hastanede kapalı alanlarda sigara içildiğine dair görüş bildirmişlerdir. Sağlık personelinin sigara içtiğini görenlerin oranı ise %6,9’dır. Katılımcıların %48,6’sı, hastanede kapalı alanlarda sigara içme yasağının tam olarak uygulanmadığını düşünmektedir. Hasta ve refakatçilerinin bu yasakla ilgili düşüncesi sorulduğunda %90,9 oranında “gereklidir” yanıtı alınmıştır. Sigara içenlerde ise bu oran %82,3’tür. Hasta ve refakatçilerinin dörtte birinin hastanede kapalı alanlarda sigara içildiğine dair görüş bildirmeleri yasağa tam olarak uyulmadığının bir göstergesidir. Hastanelerimizde sigara yasağına uyulmaması idarecilerimize ve sağlık çalışanlarımıza yönelik eğitim ihtiyacına işaret etmektedir.

The adaptation state of the smoking ban at a university hospital from the standpoint of hospitalized patients and companions

According to the law number 4207, consumption of tobacco products is banned in all indoor public and private places including hospitals. In this study, attitudes and behaviors of hospitalized patients and their companions about smoking ban in hospitals and the adaptation state of the smoking ban were researched. On 23 and 24 December 2008, all patients in inpatient service of Pamukkale University in Kınıklı (except 7 patients who refused or couldn’t participate because of isolation, intensive care unit etc.) and their companions were included in this study. A face to face survey was conducted on patients and their companions by interns.117 patients and 159 companions participated in the survey. 23.0% of the participants were ex-smokers. 12.9% of patients and 27.6% companions were still active smokers. The question ‘Where do you smoke in the hospital?’ was directed to smoker participants and 82.0% of them said that they smoked in the garden of the Hospital. However, as for the patients, smoking especially in the fi re escape space and toilets was reported as being noteworthy. The survey included questions about smoking in the hospital’s indoor area and 25.7% of participants said that they witnesses smoking in the hospital’s indoor area. 7.0% of participants said that they saw medical staff smoke in the hospital. 48.6% of the participants thought that the smoking ban in indoor areas in the hospitals was not in full force carried out. 90.9% of participants and %82.3 of smokers considered smoking ban is necessary. 25.7% of participants witnessed that the smoking ban were not carried out effectively. Illegal smoking in hospitals, though at low rates, has pointed out that there is a lot to do with administrative staff and health personnel in terms of education and training.

Kaynakça

1. World Health Organization:“Why is tobacco a public health priority?”. WHO. Erişim Adresi: http://www. who.int/tobacco/health_priority/en/ Erişim tarihi: 27.05.2005.

2. Shuperka R, Martinez J, Bazarchyan A et al. The European tobacco control report 2007. World Health Organization 2007, p19.

3. Erdinç K. Pasif içiciliğin sigara içmeyenler üzerindeki zarar verici ve öldürücü etkisi. Sağlık İçin Sigara Alarmı Dergisi 2001; 4 : 4-5.

4. Dyer O. Harm from smoking is greater than previously thought. BMJ 2002; 324:1544.

5. Bilir N, Doğan BG, Yıldız AN. Tütün ve tütün mamüllerinin zararlarının önlenmesine dair kanuna uyum düzeyi. Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı Yayını, Ankara 2000; S16.

6. Tütün ve tütün mamüllerinin zararlarının önlenmesine dair kanun, No:4207, Resmi Gazete Tarih/Sayı: 26.11.1996/22829.

7. Tütün mamullerinin zararlarının önlenmesine dair kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun, No= 5727, Kabul Tarihi: 3/1/2008 Sayı: 26761.

8. Dedeoğlu N, Dönmez L, Aktekin M. Antalya’da sağlık personelinde tütün kullanımı. Sağlık İçin Sigara Alarmı Dergisi, 1994; 1:7-11.

9. Temel O, Coşkun A, Gök Ş, Çelik P, Yorgancıoğlu A. Sağlık çalışanlarında, aktif ve pasif sigara içicilerde nikotin etkilenim düzeyleri. Türk Toraks Dergisi 2009;10:107-11.

10. USAM, (UNDP-ACT) Kuzey Kıbrıs Madde Kullanımı Tutum ve Davranışlar Araştırma Raporu, KADEM 2008; S43.

11. Erguder T, Soydal T, Uğurlu M, Cakir B. Tobacco use among youth and related characteristics. Primary Health Care General Directorate, Ministry of Health, Ankara, 2003; Turkey. [email protected] PMID: 18027787.

12. Aslaner E. Adana il merkezinde sigara kullanımı ve etkilerinin, sigaraya ve dumana maruziyetin ve tütün kontrol yöntemleri ile ilgili bilgi, tutum ve davranışların telefon surveyi ile saptanması, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik Anabilim Dalı 2008; S57.

13. Fidan F, Sezer M, Demirel R, Kara Z, Ünlü M. Öğretmenlerin sigara içme durumu ve sigara yasağı karşısındaki tutumları. Türk Toraks Dergisi 2006; 7:196-9.

14. Şahiner T. 5727 sayılı tütün kontrolü ile ilgili yasanın Kocaeli Devlet Hastanesi çalışanları üzerindeki sonuçları ve uygulamada yaşanılan sorunlar. Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, 2009; baskıda.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

2.1b 287

Sayıdaki Diğer Makaleler

Ülkemizde trafi k kazalarında ölenlerin gerçek sayısı nedir?

Birol DEMİREL, Ahmet DEMİRCAN, TANER AKAR, Ayfer KELEŞ, FİKRET BİLDİK

Platanus orientalis (doğu çınarı) ağaç kovuklarında cryptococcus neoformans kolonizasyonunun takibi

ÇAĞRI ERGİN, MUSTAFA ŞENGÜL, Özgün KİRİŞ, Recep YILDIRIM, Mehmet GÖK

Üriner sistem infeksiyonlarında profi laksi

Selda Sayın KUTLU

Bir üniversite hastanesinde yatan hasta ve refakatçilerinin gözünden sigara yasağına uyum durumu

ÖZGÜR ÖNAL, Ali İhsan BOZKURT, Serdar AYKUT, Hayri ELİÇABUK, Güven ERBAY, Seda GÜLBAR, Orhan KARA, Meryem ÖZDAMAR, Kerem TEKE, Çağlayan YAVUZ

Duchenne muskuler distrofi ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocukların annelerinin yaşam kaliteleri

BURCU ÇAKALOZ, GÜLŞEN ÜNLÜ, Gonca Tatlı ÇARDAK, Semra KURUL

Denizli ili bebek ölümleri: Ardışık dört yılın değerlendirilmesi

OSMAN ŞEVKET, Aysun KARABULUT, Osman KÖSELİ, Tuğba KARAHAN, Yasemin UTKU, Aslı ŞEVKET

Post-Traumatic meningioma

ZAHİR KIZILAY, Elif BOLAT, Feridun ACAR, Nagihan YALÇIN, Bayram ÇIRAK, Mehmet Erdal COŞKUN

Rotator manşet lezyonu olan hastalarda ağrı, fonksiyonel durum ve depresyon arasındaki ilişkinin incelenmesi

Semih AKKAYA, Nihal BÜKER, Ali KİTİŞ, Nuray AKKAYA, A. Çağdaş YÖRÜKOĞLU

Asemptomatik eskimiş schwannoma

Figen TÜRK, Mehmet DENİZ, Hakan DUMAN

İnsan plazma ve serum örneklerinde dokuz analit stabilitesinin değerlendirilmesi ve anlamlı değişim sınırlarının belirlenmesi

Murat ÇELİKER, Bünyamin KAPTANOĞLU, Hülya AYN-BEK