Bilateral striopallidodentat kalsinozis: BT ve MRG bulgularının karşılaştırılması

Bilateral striopallidodentat kalsinozis veya diğer adıyla ‘Fahr hastalığı’, bazal ganglionlarda, dentat nukleuslarda, talamusta ve serebral beyaz cevherde bilateral ve genellikle simetrik kalsifi kasyonlarla karakterize bir bozukluktur. İdiyopatik olabileceği gibi, metabolik, enfeksiyöz veya toksik nedenlere sekonder olarak da görülebilmektedir. Kalsifi kasyonun evresi ve kalsiyumun yanı sıra biriken diğer minerallerin farklı sinyal özellikleri nedeniyle, manyetik rezonans görüntüleme tanı güçlüklerine neden olabilmektedir. Bilgisayarlı tomografi mineral birikimlerini göstermede manyetik rezonans görüntülemeye göre daha duyarlıdır. Merkezimize nöropsikiyatrik semptomlarla başvuran bir olgu eşliğinde bilateral striopallidodentat kalsinozisin beyin bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme bulgularını karşılaştırdık.

Bilateral striopallidodentate calcinosis: Comparison of CT and MRI fi ndings

Bilateral striopallidodentate calcinosis, also named as ‘Fahr disease’, is a disorder characterized with bilateral and almost symmetric calcifi cations in basal ganglia, dentate nuclei, thalamus and cerebral white matter. It can be either idiopathic or secondary to infectious, toxic or metabolic reasons. Because the stage of the calcifi cations and other minerals that accumulate beside calcium produce different signals, magnetic resonance imaging may lead to problems in diagnosis. Computerized tomography is more sensitive than magnetic resonance imaging in demonstrating these mineral deposits. We reported a patient with striopallidodentat calcinosis who presented with neuropsychiatric symptoms and we compared brain computerized tomography and magnetic resonance imaging fi ndings.

Kaynakça

1. Manyam BV. What is and what is not ‘Fahr’s disease’. Parkinsonism and Relat Disord 2005;11:73-80.

2. Kökeş Ü, Hız F, Psödohipoparatiroidinin yol açtığı bir Fahr sendromu olgusu. Parkinson Hast Har Boz Derg 2009;12:18-24.

3. Kiroglu Y, Callı C, Karabulut N, Oncel C. Intracranial calcifi cations on CT. Diagn Interv Radiol 2010;16:263-269.

4. Manyam BV, Walters AS, Narla KR. Bilateral striopallidodentate calcinosis: clinical characteristics of patients seen in a registry. Mov Disord 2001; 16:258-264.

5. Kobari M, Nogawa S, Sugimoto Y, Fukuuchi Y. Familial idiopathic brain calcifi cations with autosomal dominant inheritance. Neurology 1997;48:645-649.

6. Oliveira JR, Spiteri E, Sobrido MJ, et al. Genetic heterogeneity in familial idiopathic basal ganglia calcifi cation (Fahr’s disease). Neurology 2004;63:2165-2167.

7. Baba Y, Broderick DF, Uitti RJ, et al. Heredofamilial brain calcinosis syndrome. Mayo Clin Proc 2005;80:641-651.

8. Kotan D, Aygul R. Familial Fahr disease in a Turkish family. South Med J 2009;102:85-86

9. Victor M, Ropper AH. Calcifi cation of vessels in basal ganglions and cerebellum (hypoparathyroidism and Fahr syndrome). In: Victor M, Ropper AH, (eds) Principles of neurology. New York: McGraw-Hill, 2001;1032-1033.

10. Malik R, Panday VK, Naik D. Fahr’s disease. A rare neurodegenerative disorder. Ind J Radiol Image 2004;14:383–384.

11. Manyam BV, Bhatt MH, Moore WD, Develschoward AB, Anderson DR, Caline DB. Bilateral striopallidodentate calcinosis: cerebrospinal fl uid, imaging, and electrophysiological studies. Ann Neurol 1992;31:379–384.

12. Kozic D, Todorovic-Djilas L, Semnic R, Miucin- Vukadinovic I, Lucic M. MR imaging-an unreliable and potentially misleading diagnostic modality in patients with intracerebral calcium depositions. Case report. Neuro Endocrinol Lett 2009;30:553-557.

13. Smeyers-Verbeke J, Michotte Y, Pelsmaeckers J. et al. The chemical composition of idiopathic nonarteriosclerotic cerebral calcifi cations. Neurology 1975;25:48-57.

14. Chalkias SM, Magnaldi S, Cova MA. Fahr disease:signifi cance and predictive value of CT and MR fi ndings. Eur Radiol 1992;2:570-575.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

2.5b410

Sayıdaki Diğer Makaleler

Postkardiyotomi sendromunda impella ventrikül destek cihazı kullanımı

Adem GÜLER, MURAT KADAN, Faruk CİNGÖZ, Zekeriya ARSLAN, Atilla İYİSOY, Leyla GÜLER

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Özel Çalışma Modülü Programı, Denizli

Ezgi SAYLAN, Ünal ÇAYIR, Cemile ÖZCAN, ÇAĞRI ERGİN, İlknur KALELİ

Ailesel Akdeniz Ateşi

Veli ÇOBANKARA, Ayşe BALKARLI

Matür yağ doku içeren tiroid lezyonları: 7 olgu sunumu

YELDA DERE, AYŞEGÜL AKSOY ALTINBOĞA, Ayşegül SARI, Canan SADULLAHOĞLU, Kemal ATAHAN

Preeklamptik gebelerde trombosit parametreleri

Selda DEMİRCAN SEZER, Mert KÜÇÜK, Hasan YÜKSEL, Ali Rıza ODABAŞI

Beş yaşından küçük çocuğu olan annelerin güneşin sağlığa etkisine yönelik bilgi ve davranışlarının belirlenmesi

Ahmet ERGİN, Ali İhsan BOZKURT, Mehmet BOSTANCI, ÖZGÜR ÖNAL

Kardiyovasküler cerrahi operasyonlar sonrasında gelişen hastane enfeksiyonları insidansı

Osman FAZLIOĞULLARI, NAZAN ATALAN ÖZLEN, Cem BAŞARAN, Gönül ARDIÇ, Çiğdem AKÇA, Serdar AKGÜN, SİNAN ARSAN

Bilateral striopallidodentat kalsinozis: BT ve MRG bulgularının karşılaştırılması

İlay Fikriye TOKTAŞ, Zümrüt ÇEVEN, Nevzat KARABULUT, Atilla OĞUZHANOĞLU

Anterior ischemic optic neuropathy complicating redo coronary artery bypass grafting

Adem GÜLER, Mehmet Ali ŞAHİN, Kıvanç ATILGAN, Osman Melih CEYLAN, Leyla GÜLER, Zekeriya ARSLAN, Mehmet ARSLAN

Ekstra-anatomik baypas cerrahisinde orta ve uzun dönem sonuçlarımız

Mustafa SAÇAR, Gökhan ÖNEM, Osman Yaşar IŞIKLI, Fahri ADALI, Kadir Gökhan SAÇKAN, Mohammed ALŞALALDEH, Ahmet BALTALARLI