Aksesuar foramen transversarium

Amaç:Bu çalışmanın amacı kuru kemik servikal vertebralarda aksesuar FT insidansını araştırmaktır. Gereç ve yöntem: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Laboratuvar’ına ait 81(seksenbir) adet yaş ve cinsiyetleri bilinmeyen kuru kemik servikal vertebra incelendi.Tüm servikal vertebralar aksesuar FT varlığı açısından makroskopik olarak değerlendirildi. Bulgular:Servikal vertebraların 10’unda (%12.34) aksesuar FT saptandı.Bunlardan 2’sinde (%2.47) çift taraflı,8’inde (%9.87) tek taraflı aksesuar FT olduğu gözlendi. Tek taraflı olanların 6’sı (%75) sağda, 2’si (%25) solda gözlendi. Sonuç:Bu varyasyonların bilinmesi bu bölgeye yapılacak cerrahi girişimlerde hem ameliyat yöntemini seçmede hem de postoperatif komplikasyonların gelişmesini önlemede cerrahlar için önemlidir.

Accessory transverse foramen

Purpose: The purpose of this study was to determine the incidence of the accessory transverse foramen on dry cervical vertebrae. Meterials and methods: Eighty-one dry human cervical vertebrae examined from the bone collections in Laboratory of the Anatomy Department of Dokuz Eylul University Medical School which were unknown age and sex. All cervical vertebrae were evaluated for the presence of the accessory transverse foramen macroscopically. Results: TThe frequency of double transverse foramen was found 10 (12.34%) of the 81 cervical vertebrae. Double transverse foramen was bilateral in 2 (2.47%) of them and unilateral in 8 ( 9.87%) of them. 75% of those unilateral ones (6 of them) were on the right, 25% of them (2 of them) were on the left. Conclusion: : It is important to know these variations around the cervical vertebrae both to choose operation method and to avoid post-operative complications.

Kaynakça

Kotil K, Kilincer C. Sizes of the transverse foramina correlate with blood flow and dominance of vertebral arteries. Spine J 2014;14:933-937.

Taitz C, Nathan H, Arensburg B. Anatomical observations of the foramina transversaria. J Neurol Neurosurg Psychiatr 1978;41:170-176.

Hadley LA: Tortuosity and deflection of the vertebral artery. Am J Roentgenol Radium Ther Nucl Med. 1958;80:306-312.

Hyyppa SE, Laasonen EM, Halonen V. Erosion of cervical vertebrae caused by elongated and tortuous vertebral arteries. Neuroradiology 1974;7:49-51.

Gabrielsen TO. Size of vertebral artery and of foramen transversarium of axis. An anatomic study. Acta Radiol Diagn 1969;9:285-291.

O’Rahilly R, Muller F, Meyer DB. The human vertebral column at the end of the embryonic period proper 2. The occipital cervical region. J Anat 1983;136:181-195.

Aydınoğlu A, Kavaklı A, Yeşilyurt H, Erdem S, Eroğlu C. Foramen transversarium bipartita. Van Tıp Derg 2001;8:110-112.

Kaya S, Yilmaz ND, Pusat S, Kural C, Kirik A, Izci Y. Double foramen transversarium variation in ancient byzantine cervical vertebrae: preliminary report of an anthropological study. Turk Neurosurg 2011;21:534- 538.

Caovilla HH, Gananca MM, Munhoz MS, Silva ML. Sindrome cervical. Quadros Clinicos Otoneurologicos Mais Comuns. Atheneu, Sao Paulo 2000;3:95-100.

Akhtar MJ, Madhukar PK, Rahman S, Kashyap N. A morphometric study of foramen transversarium of dried cervical vertebrae. Int J Res Med Sci 2015;3:912-916.

Kim C, Lee S-H, Park SS, et al. A quantitative comparison of the vertebral artery and transverse foramen using CT angiography. J Clin Neurol 2012;8:259-264.

Sanelli PC, Tong S, Gonzalez RG, Eskey CJ. Normal variation of vertebral artery on CT angiography and its implications for diagnosis of acquired pathology.J Comput Assist Tomogr 2002;26:462-470.

Rathnakar P, Remya KS. Study of accessory foramen transversaria in cervical vertebrae. NUJHS 2013;3:97- 99.

Sharma A, Singh K, Gupta V, Srivastava S. Double foramen transversarium in cervical vertebra: an osteological study. J Anat Soc India 2010;59:229-231.

Murlimanju BV, Prabhu LV, Shilpa K, Rai R, Dhananjaya KVN, Jiji PJ. Accessory transverse foramina in the cervical spine: incidence, embryological basis, morphology and surgical importance. Turk Neurosurg 2011;21:384-387.

Omar S, Kumari M, Deb S, Alam K. An osteologİcal study on accessory transverse foramİna ın cervical vertebrae and their clinical significance. IJRSR 2015;6:4514-4516.

Değirmenci B, Yılmaz Ö. Variations of transverse foramens of cervical vertebrae:a 3-dimensional multidetector CT study.Turk J Med Sci 2013;43:711- 717.

Tellioğlu AM, Durum Y, Gok M, Polat AG, Karaman CZ, Karakas S. Evaluation of morphologic and morphometric characteristic of foramen transversarium on 3 dimensional multidetector computed tomography angiography. Turk Neurosurg 2017; (baskıda). doi:10.5137/1019-5149.JTN.18839-17,3

Katikireddi RS, Setty SNRS. A study of double foramen transversarium in dried cervical vertebra. Int J Health Sci Res 2014;4:59-61.

Chandravadiya L, Patel S, Goda J, Chavda V, Ruparelia S. Double foramen transversarium in cervical vertebra: morphology and clinical importance. Int J Res Med 2013;2:103-105.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

419 95

Sayıdaki Diğer Makaleler

Endoskopi eğitiminin hastalardaki kaygı düzeyine etkisi

ÖZLEM CEYHAN, PINAR TEKİNSOY KARTIN, SULTAN TAŞCI

Can leflunomide prevent methotrexate induced liver toxicity?

UFUK KUTLUANA, NEVİN ORUÇ, Selma DİNÇER TEKEKOĞLU, Neşe ÇALLI DEMİRKAN, Beyza AKDAĞ, Mustafa YILMAZ, Nadir YÖNETÇİ, Ömer ÖZÜTEMİR

Lomber diskopatili hastalarda lomber spinal MR incelemede görülen rastlantısal lezyonlar

Ahmet EROĞLU, İlhan YILMAZ

Sünnetin cinsel fonksiyonlar üzerine etkisi

Sefa Alperen ÖZTÜRK, Alper ÖZORAK

Akut izoniazid intoksikasyonuna bağlı nöbete sekonder omuz dislokasyonu ve fraktürü

Arife ERDOĞAN, Serdar BEDEN, MÜMİN ALPER ERDOĞAN, Vermi DEĞERLİ, İsmet PARLAK

IL28B polymorphism To predict the response to chronic hepatitis C treatment

ALTAY KANDEMİR, Belkıs ÜNSAL

Obez çocuk ve adolesanlarda vücut kitle indeksi ve biyoelektrik impedans yöntemi ile ölçülen vücut yağ oranının lipid düzeyleri ve metabolik parametrelerle ilişkisi

Rıza Taner BARAN

Bevacizumab-treated pregnant rats may constitute an experimental model for studying preeclampsia

Abdullah BOZTOSUN, ŞAFAK OLGAN, HATİCE ÖZER, REMZİ ATILGAN, ŞEHMUS PALA

İnsan craniumlarında intrakranial hacim, basis cranii externa yüzey alanı ve foramen magnum kesitsel alanı arasındaki ilişki

Feyza ALTINDAL, Şule ONUR, Kemalettin ACAR

Antepartum hiperekojen barsak tanısı konan fetusda postpartum anal atrezi tespiti

Buğra ŞAHİN, Gizem CURA, Fatih ÇELİK, Banuhan ŞAHİN