Türkiye florasında C5 karesi için yeni floristik kayıtlar

Bu çalışmada, C5 karesi için yeni kayıt olarak 76 bitki türü listeienmiştir. Taksonlar alfabetik sırayla verilmiştir.

New floristic records for the C5 square in flora of Turkey

In this study, 66 plants species recorded new for C5 square have been listed. Taxa have been written in alphabetic order.

Kaynak Göster