Pürenbeleni ve Yanıktepe (Mersin) yörelerindeki bazı bitkilerin yöresel adları ve etnobotanik özellikleri

Bu çalışma Mersin'in Pürenbeleni ve Yanıktepe köylerinde yapılmıştır. Bu yörelerde yayılış gösteren bitkilerin çeşitli amaçlara yönelik kullanımları ve yöresel adları araştırılmıştır. Yörede gıda maddesi olarak 25, tedavi amacıyla 8 ve değişik amaçlarla kullanılan 9 bitki tespit edilmiştir. Bu bitkilerden Arbutus andrachne L. gıda ve tedavi amaçlı, Ceratonia siliqua L., Nasturtium officinale R.Br. hem gıda hem de değişik amaçlı, Orchis anatolica Boiss. ve Spartium junceum L. türlerinin ise hem tedavi hem de değişik amaçlı kullanıldığı saptanmıştır.

Local names and ethnobotanical features of some plants in the district of Pürenbeleni and Yanıktepe (Mersin)

This study was conducted in Pürenbeleni and Yanıktepe villages of Mersin province. The utilization of plants growing in the vicinity of these villages for various purposes as well as their vernacular names were recorded. In the study area, 9 plants were found to be used for various purposes, while 8 plants as remedy and 25 plants as food materials. Among these plants Arbutus andrachne L. is used as food remedy and both, Ceratonia siliqua L. and Nasturtium officinale R.Br. are used as food and various ethnobotanical purposes, while anatolica Boiss. and Spartium junceum L. are used and various ethnobotanical purposes.

Kaynak Göster